Wipeout Pulse | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Wipeout Pure was een van de eerstegames die liet zien waartoe de PSP werkelijk in staat was. Vooral opgrafisch niveau wist de game ons weg te blazen, maar ook andereaspecten toonden wat we konden verwachten van toekomstige PSP-games.De mogelijkheid om nieuwe content, zoals thema's, muziek, voertuigenen tracks te downloaden, waren een toonbeeld van connectiviteit. Maarwaar was toch die online mode waar iedereen naar uitkeek? Met denieuwe Wipeout Pulse doet ontwikkelaar Sony Liverpool een poging zichte revancheren door een online mode toe te voegen. Bovendien wordtons beloofd dat een aantal nieuwigheidjes de gameplay intere antermoet maken.

De opzet van Wipeout is in Pulse (gelukkig)gelijk gebleven. In de verre toekomst domineert éénsport, en dat is de Wipeout Racing League. Deze sport wordtgefinancierd door een aan tal grote conglomeraten die onder hun naamzweefvoertuigen inzetten in de races die worden georganiseerd. Dezeraces vinden plaats op circuits die gelegen zijn in grote steden enandere toonaangevende plekken op aarde. De schepen racen voor deeerste plaats, maar dit is moeilijker dan je zou denken. Door overzogenaamde pads (niet van het type Kanis en Gunnink) te zwevenkunnen wapens worden verkregen om de tegenstander neer te schieten.De tegenstanders kunnen ditzelfde natuurlijk ook proberen.

Meteenals je begint met spelen, valt op dat de besturing onder handen isgenomen. De voertuigen liggen in Pulse veel lo er op de weg envoelen zwaarder aan. Dit komt het vlieggedrag alleen maar ten goedeen de voertuigen voelen intuïtiever aan. Hoewel de besturing inPure ook goed was, plakten de zwevers in die game toch wat teveel opde weg. De verbeterde besturing in Pulse voorkomt dit, waardoorbochten veel soepeler kunnen worden genomen. Als je het goed doet,kan praktisch elke bocht met een vlugge stuurbeweging en een korteklik op één van de luchtremmen perfect worden genomen.Als beginner zul je hier moeite mee hebben, maar het is mooi om tezien dat het leren van de tracks en doorzettingsvermogen wordenbeloond.

Mag-strips lappen zwaartekracht aan hun laars

De ontwikkelaar heeft hetplakkerige weggedrag van de voertuigen uit Pure niet helemaal in desteek kunnen laten. Zogenaamde mag strips zijn namelijk opverschillende plekken op de tracks neergelegd. Deze mag-stripshechten de schepen volledig vast aan het wegoppervak en stellen je instaat extreme loopings te nemen of zelfs langere tijd onderstebovente vliegen. Een race wordt daarnaast ook nog eens intere antergemaakt door soms maar een helft van het wegdek te bedekken met eenmag strip. Je staat dan voor de keuze: ga ik voor de makkelijke maarlangere route, of voor de korte maar meer gevaarlijke route zondermag-strip? De uitwerking van deze strips op de kwaliteit vande gameplay is zeker een goede. Tracks en de races die erop wordengehouden zijn er intere anter door geworden en laten je keuzes makendie het racen spannender maken.

Races in Pulse wordeningedeeld in vier moeilijkheidsgraden, namelijk Venom, Flash, Rapieren Phantom. De grote variabele in dit systeem is de snelheid waarmeeje over de circuits heen vliegt. Venom is voor praktisch iedereen tebehappen, maar vanaf Rapier wordt er van je verwacht dat je delay-out van een circuit redelijk in de smiezen hebt. Phantom is voorde echte die-hards. De mensen van Sony Liverpool zijn er goed in zijngeslaagd het voor beginners toch makkelijker te maken dan voorheen.Dankzij een nieuw progre iesysteem is het veel makkelijker circuitste leren kennen alvorens wordt overgegaan op een hogeremoeilijkheidsgraad. Door verderop in de game circuits te introducerenonder Rapier, die eerder al vaker in Venom en Flash zijn gedaan, kanop een geleidelijke manier de lat hoger worden gelegd.

Chaos in Eliminator

Behalve simpelweg racen, zijn er ooknog andere bezigheden in Pulse. Als eerste is er de Zone-mode. Indeze mode wordt een track opgedeeld in een aantal zones die moetenworden gepa eerd. Het wordt echter steeds moeilijker om netjes hetcircuit rond te vliegen, omdat je voertuig telkens sneller vliegt. Debedoeling is zoveel mogelijk zones te voltooien voordat je jezelfkapot hebt gevlogen. Eliminator, een mode die in Wipeout 3 werdgeïntroduceerd, is weer terug. Het principe is simpel. Je krijgteen oneindig aantal ronden en een maximum aan 10 kills om te behalen.Degene die het eerst 10 anderen heeft omgebracht, is de winnaar.Niets moeilijks aan en heel erg verslavend. Speed Lap en Time Trialzijn twee modes waarin je zonder tegenstander een zo snel mogelijketijd neer moet zetten. Het gaat hier respectievelijk om hetneerzetten van de snelste rondetijd en het neerzetten van de snelstetijd over een aantal ronden. Head to Head is de laatste mode die jelaat uitkomen tegen één tegenstander. De eerste dieover de finish komt, heeft gewonnen. Wapens staan uit tijdens dezerace. Je hoeft je in Wipeout Pulse dus niet te storen aan het gebrekaan variatie. Om de levensduur te verlengen, heeftSony Racebox geïntroduceerd. Deze optie laat de speler zijneigen races, gametypes en toernooien opzetten. Extra races zijn vrijte spelen voor gebruik in Racebox door deze in de campagne tevoltooien. Dit geeft extra impuls aan de behoefte om verder tespelen. Deze impuls wordt overigens ook verder vergroot door despeler te belonen met extra skins voor de voertuigen. Als jebijvoorbeeld speelt met een bepaald team krijg je voor alleen datteam zogenaamde 'loyalty points'. Bij het behalen van een aantal vandeze punten krijg je extra skins en alternatieve uitvoeringen vanschepen.

Zet je eigen races op in Racebox

Hoewel de opzet van de game niet bijster veranderdis, is de AI van Wipeout wel onder handen genomen. In eerdere delenwas de AI eigenlijk maar oneerlijk bezig. De tegenstanders die eerstelagen, vlogen direct na de start met bovenmenselijke reactiesnelheidervandoor om pas tegen het einde van de race ingehaald te kunnenworden. Dit was een kunstmatige manier van de makers om de race tothet einde spannend te houden. Met Pulse is de AI er zeker op vooruitgegaan. Nog steeds vliegen een paar schepen er bijzonder snelvandoor, maar het is zeker geen uitzondering dat het hele veld dichtbij elkaar zit. Het gevolg is dat de AI ook op elkaar schiet en zekerniet alleen jou op de korrel heeft. Ook zorgt het ervoor dat decomputer-tegenstanders veel menselijker aanvoelen. Het is heelvermakelijk om in de verte twee schepen het met elkaar aan de stokzien hebben, terwijl je er als lachende derde voorbij vliegt.

Demogelijkheid om het online tegen elkaar te kunnen opnemen, ismi chien wel hetgeen waar de meeste Wipeout-fans naar hebbenuitgekeken. En eindelijk is het zover. Met maximaal acht spelerstegelijk is het mogelijk om het via het Sony-netwerk tegen elkaar opte nemen. En ik kan je vertellen dat de hooggespannen verwachtingenzeker zijn ingelost. Hoe goed de AI ook is, er kan niets op tegen deagre ie en kunde van een echte tegenstander. Bovendien is devoldoening alleen maar groter om op de tweede positie op het laatsterechte stuk nog net een boost te kunnen inzetten, waardoor je deoverwinning nog net uit handen van je tegenstander kunt gri en.

Erzijn online wel een paar kleine nadelen te bespeuren die ondanks deprimeur van de online mode in Wipeout toch besproken moeten worden.Zo is de wachttijd van zo'n 40 á 50 seconden die wordtopgelegd alvorens kan worden teruggekeerd naar de lobby veel te lang.Deze lange wachttijd zorgt ervoor dat spelers uit de lobby stappen enop zoek gaan naar een andere opgezette game. Ook is er geen optie ombuddies toe te voegen, wat ervoor zorgt dat je eigenlijk altijd tegenwillekeurige mensen speelt. En waarom kunnen we Eliminator nietonline spelen? Positief is wel weer de mogelijkheid om al je tijdenen ghost replays te uploaden naar de officiële site. Opdeze site is het ook nog eens mogelijk om met een editor je eigenskins voor elke schip te maken. Deze cro over tu en internet en eenhandheld game is geloof ik zelfs een eerste te noemen in zijnsoort.

Audiovisueel kent Wipeout Pulse zijn gelijke niet op dePSP. De circuits zien er rijk en supergedetailleerd uit. Tel daarbijde overvloed aan effecten toe in de vorm van explosies, real-timevervormingen, mist en regen, en het mag een wonder wezen dat deframerate lekker soepel blijft. Heel soms begint het beeld wat testotteren, maar alleen als het complete chaos is op het scherm. Hetgeluid is al van even hoge kwaliteit. De effecten klinken solide,maar vooral ook de andere aspecten van de audio trekken de aandacht.Zo is er een solide soundtrack te beluisteren die bestaat uitpakkende electro nummers. En als je de soundtrack uit wilt breiden,kan dat ook, want je kunt gewoon je eigen mp3's afspelen in Pulse.Het enige wat je moet doen is een mapje WIPEOUT toevoegen aan demuziekmap die op je memorystick staat. De nummers die daar in wordengeplaatst, kunnen worden toegevoegd aan de playlist. Sfeer verhogendis ook de commentaarstem die met z'n mechanisch aandoende klank eenbeschrijving geeft van het circuit waar je op gaat racen.Nostalgische gevoelens borrelen ook weer op, want de vrouwelijkecomputerstem uit de vorige delen is ook weer aanwezig.

Finish

Zonderte overdrijven is te stellen dat Wipeout Pulse de meest completePSP-game is die tot nu toe op de markt is gekomen. De game biedtnaast een solide gameplay enorm veel variatie en weet door extratoevoegingen de speelduur eindeloos te verlengen. Een skin-editor en de mogelijkheid om ingame screenshots te nemen, houden je ook wel even bezig.  De belofte vannieuwe downloadbare tracks en voertuigen is eveneens iets dat jeterug laat komen naar de game. Het afwezig zijn van deEliminator-mode en een aantal andere minpuntjes zorgen wel voor dathet online-aspect niet helemaal perfect is, maar zoals het nu is welwel verslavend is.


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou