Warhawk | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Vliegen. Het is ietsdat de mens niet van nature kan en, in tegenstelling tot zwemmen,waarschijnlijk ook nooit zal aanleren. Eeuwen geleden bonden idioten wat verenom hun armen om zich vervolgens van een klif te pletter te storten. De mens isechter steeds pienterder geworden en ooit kwam de eerste keer dat de homosapiens zich in het luchtruim bevond, met een gemotoriseerd omhulsel dat wijvliegtuig noemen. Dat was echter niet genoeg. Vliegen breidde zich uit tot verbuiten onze planeet en vliegtuigen werden gebruikt als dodelijk wapen in menigoorlog. Eén zo'n oorlog is die tu en de Eucadian en de Chernovan. Devliegtuigen heten Warhawks en laten een dodelijke regen van destructie achterop alles dat in hun vizier komt.Warhawk is een multiplayer-only derdepersoons shooter diezeer hevig leunt op voertuigen en dan met name op vliegtuigen. De game is hetbest te omschrijven als een arcade-versie van Battlefield: in drie van de vier gameplaymodi vecht jemet twee teams tegen elkaar, waarbij je spawnpunten kunt veroveren en vanvoertuigen gebruik kunt maken. Ook stationaire wapens, zoals machinegeweren enluchtdoelgeschut, zijn aanwezig. De Deathmatch werkt zoals in alle anderegames: maak elkaar dood. De Team Deathmatch en Capture the Flag werken ookzoals je zou verwachten, alleen met het onderscheid dat je als team ookspawnpunten kunt veroveren om een strategisch voordeel te behalen. Verder is ernog de Zone-modus. Hierbij is het doel van het spel het veroveren vanspawnpunten. Wanneer je een reeks dicht bij elkaar gelegen punten hebtveroverd, zullen ze mergen (samensmelten), waarbijer meer voertuigen in de buurt zullen spawnen en waarbij het langer duurt voorde tegenstander om zo'n punt te veroveren. Hierbij is het zaak om aanval enverdediging goed op elkaar af te stemmen om het maximale voordeel te behalen. Er zijn drie voertuigen in de game aanwezig: tanks, terreinwagensmet een machinegeweer achterop en natuurlijk Warhawks. De voertuigen zijn zowel metde pookjes als met de bewegingsgevoelige Sixaxis-controller te besturen en dittweede werkt in het geval van de Warhawks verbazingwekkend goed. Wanneer je deWarhawk namelijk bestuurt met de controller, kun je het pookje gebruiken omonafhankelijk te mikken, waardoor je bijvoorbeeld in de hoek van het scherm kanschieten. Er is reeds een schare gamers ontstaan die zweren bij demotion-controls en dat is een groot compliment aan ontwikkelaar Incognito. Jekunt natuurlijk gewoon met de pookjes sturen en dat zullen de meeste spelersook doen, aangezien het makkelijker op te pikken is. Maar als je echt een langetijd oefent en net wat meer vrijheid wilt hebben in het mikken, dan kun je jeproberen te storten op de motion controls. Wat je ook kiest: de Warhawksbesturen sowieso uitermate lekker en al snel ben je verwikkeld in intensedogfights onder bruggen door en tu en gigantische stenen pilaren die uit dezee oprijzen.

Onzichtbaarheid, één van de speciale mogelijkheden van de Warhawk. Dit kun je alleen doen als je de power-up gepakt hebt.

Het allerbelangrijkste bij dergelijke online games is debalans. En bij Warhawk is deze nagenoeg perfect. Alles is zo enorm goed opelkaar afgestemd dat je nooit het gevoel hebt dat een speler één simpeletactiek eindeloos kan uitbuiten. De Warhawks vernietigen net niet alles op degrond en het luchtdoelgeschut is ook nooit helemaal een zekerheidje tegenWarhawks. Eigenlijk klopt alles precies. Echt goede spelers kunnen natuurlijkhoe dan ook domineren, maar dat komt omdat Warhawk ze de mogelijkheid geeft omhet doden met het vliegvoertuig tot een kunst te verheffen. De Warhawk heeftallerlei soorten wapens tot zijn beschikking, waarbij je meestal met dedoelzoekende raketten schiet. Deze kun je als potentieel doelwit dan weerontwijken met allerlei manoeuvres, met flare of door snel achter het landschapte verdwijnen en de raket laten inslaan op de rotsen. De levels zittenuitermate intelligent in elkaar en staan garant voor waanzinnige dogfights diehun weerga niet kennen.Als je echter vliegangst hebt, kun je ook prima uit devoeten met het scala aan grondwapens dat je ter beschikking staat. En wanneerje niet van grootschaligheid houdt, dan doe je toch gewoon mee aan kleinepotjes die zich slechts afspelen op een deel van het speelveld en waar hetenkel en alleen lekker knallen is. Want de kleine hoeveelheid van vijf mapswaarin de game zich afspeelt, wordt vergroot omdat sommige gevechten zichslechts op delen van de map afspelen, waardoor je daadwerkelijk een anderespeelervaring krijgt. Zo is er één geweldig speelveld met allerlei gigantischstenen pilaren die uit de zee oprijzen, waar tu endoor je met je Warhawkbehendig kunt manoeuvreren. Echter, in een andere uitvoering wordt slechts demiddelste reeks pilaren gebruikt, waarbij er een langwerpige map ontstaat waargrondgevechten plaatsvinden.Grafisch ziet de game er trouwens tamelijk goed uit. Dekijkafstand is erg groot, waardoor er grootse, uitgestrekte en met intelligentegeografie volgestouwde levels in volle glorie op je scherm getoond worden. Enhet belangrijkste: dit alles gebeurt zonder lag! Tijdens de vele uren dat degame gespeeld is om te reviewen, is er geen enkele keer vertraging opgetreden.De game heeft ook op de andere departementen zijn zaakjes goed voor elkaar. Zokun je medailles en lintjes verdienen, waarbij je in rang kunt stijgen ennieuwe opties krijgt om je personage en je Warhawk te veranderen. En om demultiplayer actie compleet te maken: de game kan in splitscreen online gespeeldworden. Je kunt met zijn tweeën voor een tv gaan zitten en vervolgens samen eenmap onveilig maken. Hierbij kun je echter geen ranked games spelen. Zijn er nog minpunten aan Warhawk verbonden, is dan devraag? Nou, eigenlijk niet. Tenzij je het afwezig zijn van een singleplayermodus als minpunt beschouwt. Ook bots zijn er niet, waardoor je niet even jeskills kunt testen voordat je je in het online slangennest stort. De enigemogelijkheid is om in een lege eigen server wat aan te kloten. En mi chienlijkt het aantal speelvelden wat aan de krappe kant, maar door de verschillendevariaties per speelveld, ontstaan er 25 maps. Bovendien is dit een spel dat jesowieso nog jarenlang kunt spelen, zoals Counter-Strike en Quake III dat ookzijn. En dat ook nog eens voor een tamelijk schappelijke prijs. Voor dertigeuro haal je de game van het PlayStation Network en voor zestig koop je het inde winkel, inclusief headset. Overigens werkt de via PSN gekochte versie van Warhawk slechts op de PS3-account van degene die het spel heeft gedownload. Wanneer je dus meerdere gebruikers op je PlayStation 3 hebt die allemaal met hun eigen profiel willen spelen, dan moet je de winkelversie aanschaffen.

Incognito levert met Warhawk dan ook een game af waar veelontwikkelaars iets van kunnen leren. De gameplay is toegankelijk, maartegelijkertijd niet simplistisch. De besturing van de Warhawks is geweldig enstaat garant voor spectaculaire actie en beklemmende dogfights. De wapens diede Warhawk allemaal mee kan dragen (onder andere clusterbommen, eenbliksemwapen en een met het pookje bestuurbare precisieraket) zorgen voor nogmeer mogelijkheden om de tegenstander te verpulveren. De levels zijn zoontworpen dat alle mogelijkheden van het spel er optimaal in geëtaleerd kunnenworden. De balans is geweldig. Je zult hier echt heel lang mee voort kunnen.


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou