Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas (PSP) | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

 De meeste mensen hebben wel eenaardig idee hoe een first-person shooter in elkaar moet zitten. Toch,als het gaat om FPS games op de PSP of welke andere handheld, hebbenwe de neiging om onze verwachtingen bij te stellen. Je kunt immerstoch niet verwachten dat een handheld FPS even goed is als eenshooter op de PC of zelfs de consoles? Maar moeten we dan genoegennemen met mindere kwaliteit gameplay, alleen omdat we bij voorbaat alweten dat we van een shooter op de PSP mindere kwaliteit verwachten?Je hebt het mi chien al door. Voor Tom Clancy's Rainbow Six Vegasvoor de PSP gaat dit niet gebeuren.

Rainbow Six Vegas isgeen directe port van de console versies. Er is wijselijk besloten degame niet te porten vanaf de, om maar een oude term te gebruiken,'next-gen' systemen, maar om een nieuwe versie van de grond af op tebouwen. Dit houdt echter wel in dat je compromi en gaat tegenkomen.Zo speel je ditmaal met een team van twee man die je afzonderlijk enbeurtelings bestuurt. De mi ies zijn zo opgebouwd dat beideteamleden elkaar kunnen aanvullen, naargelang hun eigenschappen dattoelaten. Eén van de teamleden is namelijk een sniper, terwijlde andere gespecialiseerd is in gevechten op korte afstanden. Het zalnatuurlijk geen verra ing zijn dat op bepaalde momenten in demi ies je het andere teamlid moet helpen. Dit brengt in combinatiemet de non-lineaire levels behoorlijk spannende gameplay met zichmee.

Terwijl levels op meerdere manieren doorkruist kunnenworden, vallen ze op het gebied van interactiviteit best tegen.Radio's die staat te storen en andere huishoudelijke dingen die heren der verspreid door de levels staan wekken de indruk dat ze kapotte maken zijn. Je komt echter al gauw tot de conclusie dat behalveeen paar explosieve tonnen er maar bar weinig reageert op je kogels.De levels, die sowieso niet rijkelijk zijn aangekleed, doen op dezemanier alleen nog maar kaler aan.

Intere ant is de manierwaarop de makers van de game hebben geprobeerd de besturing van deconsoleversie over te zetten naar de PSP. En dit is met gemengderesultaten gelukt. Zoals in de meeste PSP-shooters wordt het richtengedaan met de vier functietoetsen en het lopen met de analoge stick.Er zijn meerdere besturing chema's dus als deze manier van besturenje niet aanstaat, is het altijd nog mogelijk deze te veranderen.Inherent aan het richten met de functietoetsn is dat het nogalonnauwkeurig is. Gelukkig kan met de linker schouderknop gelocktworden op de vijand, zodat op korte afstand beter gemikt kan worden.Deze functie werkt echter niet als er geschoten wordt met hetsnipergweer. Dit hele systeem doet een beetje houterig aan, maar naenige gewenning is het allemaal best te doen.

Gewenning is ooknodig voor het dekkingsysteem. Door tegen een muur aan te lopen wordtvia een context sensitive-systeem het dekkingsysteem inwerking gesteld. Dit houdt in dat je zonder het gebruik van extraknoppen met je rug tegen een muur of richel komt te staan. Het eerstepersoons perspectief wordt vervangen door eentje in de derde persoon,waarna vanuit de relatieve veiligheid van de beschutting van de muurgeschoten kan worden op de vijand. Het systeem werkt, maar het wordtwel al snel duidelijk dat er wel wat te wensen overgelaten wordt aande uitvoering ervan. Zo is het niet mogelijk om de scope van jesnipergeweer te gebruiken vanuit je beschutting. De reden van hetweglaten van deze mogelijkheid wordt niet echt duidelijk. Verder kangetwijfeld worden aan de effectiviteit van het uit dekking schieten.De meeste shoot-outs resulteren namelijk in het over en weerschieten, terwijl jij en de tegenstander om beurten weer terug indekking gaan. Een vuurgevecht is dan ook het beste te af te makendoor gewoonweg op de tegenstander af te rennen en hem van dichtbij tedoorzeven met kogels. Verder wordt de afwerking van dit systeemgeplaagd door kleine onvolkomenheden die de gameplay net dat kleinebeetje ondermijnen. Gemengde gevoelens dus bij ditgameplay-aspect.

Ook de AI is zo overtuigend. Tijdensvuurgevechten wil de vijand wel eens vluchten als deze geraakt is,maar meestal zijn de gevechten statisch. Een aparte gewaarwording isdat de game hapert als een tegenstander wordt doodgeschoten. Het isnet alsof de sterfanimatie met enige vertraging wordt ingeladen.

Omde online mode hoef je de game niet te kopen. Er is slechts uit tweemodes, deathmatch en team deathmatch, te kiezen en er is met maximaalvier spelers tegen elkaar te spelen. Online is het ook niet bepaaldeen drukte van jewelste, dus het is zaak eerst wat vrienden te zoekendie ook in het bezit zijn van een versie van Rainbow Six: Vegas.


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou