The Darkness | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Eens in de zoveeltijd komt er een game uit die je echt wat doet. Niet zomaar een game die je meteen voldaan gevoel uitspeelt en dan weer de volgende pakt, maar een game die jenog lang zal bijblijven. Dit is slechts voor zeer weinig games weggelegd, maarhet op de gelijknamige comic gebaseerde spel The Darkne is er wel zo eentje.Dit is een geweldige actiegame die iedereen zou moeten spelen.Door Frans Coehoorn en Matthijs HanninkJe speelt als Jackie Estacado, een koele killer in New York dietegenover zijn vriendin de vermoorde onschuld speelt. Je bent in dienst van jeoom Paulie, die je uit het weeshuis heeft geplukt om één van zijnhuurmoordenaars te worden. Maar sinds Paulie aan het roer staat van demaffiafamilie gaat het bergafwaarts. De man heeft een hele grote bek engebruikt bij elk wi ewasje grof geweld waarmee hij een hoop mensen tegen zichin het harnas jaagt. En als jij terugkomt van een klusje dat helemaal de soepin is gelopen, ben jij één van die mensen.Simpeler gezegd: je lieve oompje Paulie probeert je met eenbom aan stukken te blazen. Natuurlijk overleef je dit, anders zou de game snelafgelopen zijn. Hoewel, eindigt het eigenlijk wel als je dood bent…? Maardaarover later meer. Na een waan-zin-ni-ge opening cène waar de stijl werkelijkvanaf druipt kun je met een setje dubbele pistolen dood en verderf zaaien.

Haha, mis!

De actie is in The Darkne stijlvoller dan ooit in beeldgebracht. Waar je in driekwart van de first-person shooters gewoon standaard jewapentjes leegt zonder dat daar ook maar iets speciaal aan is, daar excelleertThe Darkne . De twee pistolen zijn met beide triggers los van elkaar tebesturen (later krijg je zwaarder geschut waarbij je met de linkertrigger eenmelee-aanval doet). Na elk schot komen er walmen van damp uit je loop enwanneer tegenstanders jou beschieten zie je de baan van de kogel langs jeschieten. Het sleutelwoord voor de gevechten is stijl. Vol elegantie leg je devijanden om, wat meer dan eens met heerlijk bloedig geweld gepaard gaat.De bloederigheid is een groot pluspunt van The Darkne .Verwacht geen Manhunt 2-achtige sadistische taferelen, maar gewoon actie dieenorm veel voldoening geeft. Wanneer je een vijand dicht genaderd bent en jehaalt de trekker over, zul je een executie uitvoeren. Dit wil zeggen dat je meteen enorm stijlvolle (daar hebben we 'm weer, stijlvol) en brute animatie devijand neerlegt. In één van deze bewegingen zul je de loop van je pistool in demond van de vijand steken en de trekker overhalen, en met de shotgun sla je eerstde loop van je wapen in het gezicht van je tegenstander om vervolgens af tevuren. Deze executies zien er waanzinnig uit en geven enorm veel voldoening.Meer dan eens zul je proberen je vijanden zo dicht mogelijk te naderen om eenexecutie uit te kunnen voeren.

De game heet The Darkne en dat is niet voor niets. Kortnadat de game begonnen is neemt The Darkne bezit van je omdat je eenentwintigjaar bent geworden (leuk detail: je hoort de kerkklokken luiden ommiddernacht). The Darkne is een oude demonische entiteit die van generatie opgeneratie in jouw familie is overgesprongen. Hoewel niet iedereen even blij zalzijn als een demoon bezit van hem neemt, komt het voor Jackie wel even goed uitin de strijd tegen Paulie en zijn mannen.The Darkne biedt je een aantal unieke krachten waardoor jenog bruter bezig kan zijn dan met alleen maar vuurwapens. Zo krijg je al snelde Creeping Dark, een soort slang waarmee je levels door kunt kruipen envijanden sluipenderwijs kunt doden. Vanzelfsprekend gaat dit met het nodigegeweld gepaard, waarbij de slang het gezicht kapot bijt wanneer je de aanvaluitvoert. Verder heb je de Demon Arm, waarmee je lichten uit kunt slaan,vijanden kunt doorboren en objecten op kunt tillen. Ook krijg je specialeDarkne Guns tot je beschikking, waarover we in verband met eventuele spoilersniet al teveel kunnen zeggen. De laatste en sterkste demonische kracht is deBlack Hole: een zwart gaat dat vijanden en objecten naar zich toe zuigt endoodmaakt.

Wanneer je in Darkne Mode bent kun je al deze krachtengebruiken. Om in Darkne Mode te blijven zul je je echter in het donker moetenbegeven. Het is daarom wijs om eventuele lichtbronnen eerst te vernietigenvoordat je je demonische krachten tot uiting laat komen. Deze krachten wordenoverigens sterker naarmate je meer harten opeet. Wat, harten opeten? Jawel, hetis in The Darkne zaak om zoveel mogelijk harten uit gedode vijanden te rukkenen te verorberen. Als je dit doet kan je Creeping Dark bijvoorbeeld verderkruipen en meer licht verdragen en kan je Demon Arm verder reiken en groterevoorwerpen oppikken.Je hebt niet alleen vuurwapens en Darkne Powers omvijanden het leven te ontnemen, maar ook nog eens Darklings. Dit zijn kleine,demonische wezentjes die jij kunt leiden en die alles wat beweegt tot pulpzullen herleiden. In een speciaal artikel deze featureweek lees je veel meerover deze Darklings: vast staat dat ze een hele leuke toevoeging zijn diebovendien voor een humoristische noot zorgt.

Het mooie aan The Darkne is dat je volledig zelf kuntbepalen hoe je speelt. Je kunt iedereen met vuurwapens afslachten, je kunt helelevels schoonvegen met je Creeping Dark, je kunt je Darklings op de indoodsangst verkerende vijanden afsturen: het werkt allemaal uitermate goed,zorgt voor voldoening en biedt de nodige afwi eling. The Darkne is dan ookeen game waarin je jezelf de ultieme bada voelt. Een artikel van een buitenlandse site stelde al dat het F.E.A.R. is,maar dan van de andere kant bezien: jij bezit alle krachten en je vijandenzullen in doodsangst verkeren. Heerlijk!De game speelt zich voor het grootste gedeelte af in NewYork, waarin je Paulie's mannen en de corrupte agenten van politiecommandantEdward 'Eddie' Shrote omlegt. Maar je zult niet alleen de grauwe locaties vande Big Apple aandoen: door een tamelijk grote plotwending die een groteemotionele impact heeft, zul je ook heel ergens anders terechtkomen… in de hel,of beter gezegd: The Otherworld. De sfeer in deze locatie is, net als in derest van de game, overweldigend. The Otherworld is zeer sterk gebaseerd op deEerste Wereldoorlog, waarbij je zombie-achtige versies van Duitse soldatenbevecht en waarbij Britten met aan elkaar genaaide gezichten je vrienden zijn.Het klinkt allemaal tamelijk wazig, maar het is magnifiek. Zelden is de sfeerin een game op zo'n perfecte wijze overgebracht. Het gevoel dat er eeneeuwigdurende, niet te winnen, uitzichtloze oorlog aan de gang is, is werkelijkwaar briljant. De dialooglijnen die de Britse personages hebben zijn echtfantastisch en dit is nou zo'n stuk in een game dat je nog lang zal bijblijven.

Zoals je mi chien al enigszins had opgemerkt, speelt deverhaallijn een belangrijke rol in The Darkne . Verwacht zeker niet slechtseen hersenloze shooter waar je van leveltje één naar leveltje twee loopt, maareen verhaalgedreven ervaring die op een uitermate mooie wijze verteld wordt.Door het ijzersterke verhaal wil je maar verder en verder spelen, totdat decredits van je scherm afrollen. Het is een game die je van begin tot eind inzijn greep heeft.Dan ga je je mi chien afvragen: heeft deze game nogminpunten? Ja. Het is namelijk zo dat er een zogenaamd open element in degameplay zit. De New Yorkse levels zijn zo opgebouwd dat er twee metrostationszijn, waaraan de rest van de omgevingen zit verbonden. In de metrostationslopen allerlei mensen rond welke je opdrachten geven en hier gaat de gameenigszins de mist in. Simpel gezegd is The Darkne nou eenmaal geen GrandTheft Auto en dit soort elementen werken dan ook niet. De opdrachten kostenmeestal een minimum aan tijd om uit te voeren, maar de weg ernaar toe duurt deste langer, ook omdat je in dit soort gevallen snel een aantal laadzone's naelkaar krijgt (van metrostation naar omgeving en weer terug vanuit omgevingnaar metrostations). Het helpt in dit opzicht ook niet echt dat de stratennogal verlaten zijn. Meestal zul je helemaal niemand op straat zien of hoogstens enkele personen. Het stoort totaal niet als je gewoon het verhaalafwerkt, maar om hier nou terug te komen voor summiere zijmi ies: nou nee. Eenander minpuntje is dat het allerlaatste level net ietsje tegenvalt. Uiteraardkunnen we hier helemaal niets over zeggen, dat merk je wel als je het speelt.

Want dat je de game absoluut moet spelen, dat staat vast.Wees vooral niet bezorgd om bovenstaande alinea: dit speelt slechts eensummiere rol in het geheel. Het allergrootste deel van de game speel je doorhet geweldige verhaal heen met de fantastische, stijlvolle gameplay die de showsteelt. Dit gaat bovendien gepaard met absolute hoogstandjes op zowel grafisch-als audiogebied. De graphics zijn om van te watertanden waarbij vooral debelichting, de zeer gedetailleerde textures en de personagemodellen de showstelen. Het ziet er gewoon schitterend uit en na de eerste minuut weet je aldat het op het grafische vlak sowieso niet stuk kan. In een eerdere feature konje al lezen dat de voice-acting in The Darkne van enorm hoog niveau is en datgeldt ook voor al het andere geluid. In elke facet straalt de game dan ook purekwaliteit uit.Kwantiteit is er ook en met name omdat je de hele game afkunt zoeken naar collectables in de vorm van telefoonnummers (in New York) enbrieven (in The Otherworld). Deze telefoonnummers zorgen voor hilarische conversatieswaarbij je meerdere malen in de lach zult schieten. Zo krijg je bijvoorbeeldeen Indiaas restaurant aan de telefoon of een stomdronken feestbeest met foutedancemuziek op de achtergrond. Bovendien biedt niet alleen de 360-versieachievements maar zitten deze ook in de PS3-versie in de vorm vanaccomplishments, vergelijkbaar met Resistance. Een andere erg leuke toevoegingis dat de televisies die in de game zitten echte programma's afspelen. Zo kunje de film To Kill a Mockingbirdvolledig bekijken, evenals een aantal andere dingen. Een leuke toevoeging dus. Verderzijn er unlockables, die je middels collectables verkrijgt. Zo zit er een grootaantal comics in de game die je rustig na kunt lezen op je televisiescherm. Ookconcept art en een aantal filmpjes is te bekijken.

The Darkne heeft bovendien een multiplayermodus voormaximaal acht personen. Het is op zich geen enorm uitgebreid onderdeel, maarhet wist ons toch (onverwachts!) te vermaken. Het is namelijkbehoorlijk oldskool, in de trant vande eerste Quake en Painkiller. Kleine, donkere levels waarin je elkaar(gezamenlijk, maar ook in je eentje) zo snel mogelijk moet afknallen metallerlei wapens. Meer is het niet. Tof is het echter wel, al kunnen de lampenhelaas niet kapot om zo het level te verhullen in duisternis.Daarnaast heb je ook nog een Capture the Flag- en eenSurvivor-modus, waar de laatst inhoudt dat je het zo lang mogelijk moetvolhouden terwijl iedereen op je jaagt. Leuk aan de multiplayer is dat je nietalleen als de mensen, maar ook als Darklings kunt spelen. Of, als je dat wilt,het spel instellen dat je als Shapeshifter door het leven gaat. Je kunt danzelf kiezen wat je wordt. Als mens heb je natuurlijk je wapens om je teverdedigen en kun je meer klappen opvangen, maar als Darkling ben je velenmalen sneller en kun je hoog springen en op de muren lopen (vergelijkbaar metde Creeping Dark). Ook dit is een leuke toevoeging, al gaat het soms wel érgsnel en is het slaan met je klauwen toch andere koek dan op iemand schieten.Het wilde nog vaak genoeg voorkomen dat we als Darkling de ander niet kondenraken. De melee-combat is dus niet optimaal. Net als de netcode overigens; wehadden menig maal last van een akelige lag op de lijn tijdens het testen van deXbox 360-versie. Zelfs de verbinding met mensen uit Nederland bleek niets tehelpen. Jammer, want dat verpest het toch aanzienlijk.

Multiplayer: mensen tegen Darklings

Stel dat je zowel de Xbox 360 als de PlayStation 3 hebt,welke versie moet je dan kopen? Mi chien zul je sowieso wel voor de Xbox 360-versiegaan, omdat de PS3-versie om onverklaarbare redenen is uitgesteld tot 20 juli.De verschillen zijn hoe dan ook niet al te groot. Vanzelfsprekend heeft de Xbox 360rumble en zullen de achievements, die dus ook in de PS3-versie zitten, zorgenvoor je gamerscore. Grafisch gezien heeft de Xbox 360 een klein voordeel omdat indeze versie wél motion blur zit en inde PS3-versie niet. Ook de anti-aliasing in de game is op de Xbox 360 ietsje beter. Bovendienzijn de laadtijden op de Xbox 360 enkele seconden korter. Dat wil echter nietzeggen dat de PS3-versie grafisch slecht is, want het ziet er nog steedsgeweldig uit en beide versies lopen op een stabiele framerate. Je hebt duszeker niet met een slechte port te maken maar met een bijna gelijkwaardigegame. Een voordeel dat de PS3-versie heeft, is dat er meer televisiecontent inzit. Door de grotere opslagcapaciteit van de Blu-Ray disc kun je genieten vanmeer Popeye-cartoons en meer films. Een leuk extraatje dus.

De lijst aan fantastische eigenschappen die The Darkne heeft is enorm. Maar het belangrijkste is nog dat al deze verschillende dingenbijeenkomen in een fantastisch mengsel. The Darkne speelt zo enorm lekker,voelt zo geweldig aan en heeft zo'n enorm mooie sfeer en verhaallijn. De actieis heerlijk en geeft veel voldoening. Dit is echt zo'n game die je van begintot einde ervaart en waar je nog lang aan zult terugdenken.


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou