SOCOM: U.S. Navy SEALs Fireteam Bravo 2 | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

SOCOM U.S. Navy SEALs: FireteamBravo 2 is het tweede deel dat voor de PSP uitkomt en ook meteen hettweede deel dat in combinatie met Combined A ault wordt uitgegeven.Combined A ault zou gezien kunnen worden als een veredelde add-onmet alleen nieuwe singleplayer mi ies en weinig verbeteringen, maarFireteam Bravo 2 belooft net wat meer vernieuwing te bieden. Wij bekeken (wegens omstandigheden) enkel de singleplayer mode van het spel.

De verhaallijn van Fireteam Bravo verdient bijnageen vermelding in deze review. In fictioneel een land genaamdAdjikistan is een vijandige groepering bezig de boel op stelten tezetten. In verschillende, zich vertakkende mi ies moeten jij en jeSEAL-buddy deze troepen bestrijden. De mi iestructuur in FireteamBravo 2 is zeer gevarieerd. Natuurlijk bestaat het grootste deel vande actie uit het doden van de vijand, maar de verschillendedoelstellingen maken de game intere ant. Naast doelstellingen zoalshet veiligstellen van speciale ladingen of het redden van gijzelaars,zijn er ook nog subdoelen te voltooien. Deze geven de speler puntendie kunnen worden gebruikt om bonusitems te gebruiken tijdens hetspelen. Zo kunnen hulpmiddelen als luchtaanvallen worden ingezet alsje genoeg punten hebt verdiend.

Daarnaast zijn er ook nog eenszogenaamde local influence-punten die kunnen worden verdienddoor burgers te bevrijden uit hun benarde situatie. Als dank daarvoorgeven ze je team wapens en inlichtingen over de vijand. Het gaat hierdus niet om punten die na een mi ie zijn te gebruiken, maar waarvanmeteen het gevolg is te zien tijdens de mi ie. Al met al geeft ditgenoeg reden om naast de hoofddoelen te willen bereiken ook net watbeter om je heen te kijken voor extra subdoelen.

De besturingblijft een tweesnijdend zwaard. Aan de ene kant is de knoppen lay-outbest goed gedaan als we het hebben over richten en schieten. Er wordtgebruik gemaakt van een lock-on systeem waarmee met de R-knopis te centreren op de tegenstander. Precisie aanvallen zijn hierdoorin de close-up gevechten niet mogelijk. Het voordeel is dat de wapensrealistisch effect hebben, dus een vijand ligt sowieso snel op degrond. Het nadeel van de besturing van Fireteam Bravo 2 is echter dater teveel functies zijn voor te weinig knoppen. Dit betekent in depraktijk dat er meerdere functies zijn ondergebracht onder éénknop. Door deze langer of korter in te drukken zijn de verschillendefuncties te gebruiken. Ingewikkeld is dit wel, maar er is zeker aante wennen. Toch blijven de meerdere functies ook later voor problemenzorgen als een knop net wat te lang of juist te kort wordt ingedrukt.

Een leuke toevoeging in Fireteam Bravo2 is de mogelijkheid om deze met SOCOM Combined A ault voor de PS2te synchroniseren via USB. Dit was al mogelijk in SOCOM 3 en FireteamBravo, maar ditmaal is de functie flink uitgebreid. Het is mogelijkom een groot deel van de maps uit Combined a ault te spelen maar meteen net wat andere mi iestructuur. In feite speel je in hetzelfdeuniversum en word je steeds gewezen op de acties van het andere team.Als je bijvoorbeeld vijanden hebt doodgeschoten in Combined A aultzullen deze ook al dood zijn in dezelfde map in Fireteam Bravo 2. Hetis echter wel de vraag hoeveel mensen van deze optie gebruik kunnenmaken. Je hebt immers wel twee games nodig en natuurlijk zowel eenPSP als PS2. Het is daarom ook niet te zien als een noodzakelijkeoptie maar wel als een leuke extra voor degenen die ervan kunnenprofiteren.

Grafisch is de game er niet bijster veel opvooruit gegaan ten opzichte van zijn voorganger. Dit is ook niet echtnodig, want deze zag er voor PSP-begrippen goed uit. Wel is de schaalvan de levels iets groter geworden en komt het vaak voor dat je overgrote afstanden kunt kijken. Het geluid is zelfs indrukwekkend tenoemen. De wapens klinken goed, de stemacteurs hebben hun best gedaanen ook de theatrale muziek past bij de game.

En toen was hetde beurt aan het multiplayer aspect van de game. En toen was hetstil..... Tot m'n grote teleurstelling is het niet mogelijk geweestonline te komen met Fireteam Bravo 2. De reden is onbekend, maar hetwas onmogelijk contact te zoeken met de servers online. Deze reviewmoet dan ook als een SP-only review worden beschouwd.

Meer vanhetzelfde is SOCOM U.S. Navy SEALs Fireteam Bravo 2 uiteindelijk weleen beetje te noemen. De gameplay is niet echt vernieuwend, ondanks het leuk gevonden real-time bonu ysteem. Ook hetverhaal geeft niet veel om in mee te gaan. De basis van de game isechter solide genoeg om van Fireteam Bravo 2 een leuk wegspelendegame te maken. De mi ies zijn afwi elend en het nieuwebeloning ysteem laat je net iets meer uit de levels halen.


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou