Rainbow Six: Vegas (PS3) | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Eind vorig jaarverscheen Rainbow Six: Vegas al voor de Xbox 360 en de PC en zoals je in dereview van Frans destijds hebt kunnen lezen, was het een uitzonderlijk goedegame die de naam van de franchise meer dan waard was. Een half jaar later mogenook de PlayStation 3-bezitters Sin City (on)veilig maken. Heeft de game zijnkwaliteit behouden of hebben we te maken met een inferieure versie?Wanneer er situaties ontstaan die zelf voor de meest ervarenpolitieagenten een brug te ver zijn, dan wordt het speciale team Rainbow Sixingeroepen. In het diepste geheim infiltreren deze zwaar opgeleide superagentenin de meest penibele situaties. Gespecialiseerd in het bestrijden vanterroristen, tot de tanden bewapend en altijd in de minderheid. Rainbow Six ineen notendop. Het vijfde deel van de franchise speelt zich af in Las Vegas, degokhoofdstad van de wereld. Een dik half jaar na dato wordt ook de bibliotheekvan de PS3 aangevuld met deze game. Op het eerste gezicht is er weinigveranderd: het verhaal is hetzelfde (ook dit keer maak je met je team jacht opeen terroristische cel die er zeer kwaadaardige bedoelingen op na houden), degame ziet er nog steeds prima uit en ook de gameplay kent weinig veranderingen.Toch maken een aantal kleine aanvullingen en aanpa ingen het zeker waard omVegas (nog) een kans te geven op Sony's laatste console.Zoals ik al eerder opmerkte, zit het qua presentatie nogsteeds helemaal snor met deze game. De graphics zijn op momenten zo mooi dat jemeermaals je onderkaak van de vloer moet rapen. Nog nooit is Las Vegas metzoveel fine e en kleurenpracht tot leven gewekt: de straten blinken van deneonlichten en de interieurs van de verschillende hotels en casino's waar jehet grootste deel van je tijd door zal brengen, blinken je tegemoet. Ook dedetails zijn niet vergeten, zoals de pokerfiches op de tafels en muntjes dieuit de fruitmachines springen. Je twee teamgenoten die je nog altijd van primaa istentie voorzien, zien er afgewerkt uit en de animaties van zowel vriendals vijand zijn realistisch en weten te overtuigen. Helaas blijft de game watachter op grafisch gebied in de multiplayer variant, maar een kniesoor die erzich daar aan stoort. Een speciale notie verdient het geluid: de verschillendewapens klinken allemaal anders, de effecten zijn fantastisch (van brekend glastot inslaande kogels) en de muziek past over het algemeen prima bij desituatie. Helaas zijn er af en toe wel wat kleine schoonheidsfoutjes teontdekken, maar deze doen geen afbreuk aan de complete presentatie van de game. Op het gebied van gameplay weet Vegas de Rainbow Six-formulete perfectioneren. Jij speelt Logan Keller, aanvoerder van een team van drieman en samen met je teamgenoten is het aan jou de taak om de terroristen op teruimen. Dit doe je niet door kamer na kamer door te rennen en je magazijn telegen op alles wat ademt en beweegt. Nee, Vegas vereist tactiek en planning.Voordat je een kamer binnen gaat, is het zaak om middels een kleine camera desituatie aan de andere kant te analyseren (dit kan je doen met behulp van debeweging ensor in de SIXAXIS-controller, een unieke toevoeging aan dePS3-versie) en vervolgens je aanvalsplan te coördineren. Je team kan jeverschillende commando's geven, zoals het gebruiken van een flashbang ofgranaat, of om een eerder aangegeven volgorde van vijanden te elimineren.  De A.I. in Vegas is prima en zowel je teamgenoten als jevijanden nemen tactische posities in en weten zich prima te redden, al is hetnog steeds grotendeels aan de speler om te zorgen dat de aanval in goede banenwordt geleid waarvoor de juiste aanwijzingen en posities vereist zijn. Gelukkigwordt je geholpen door een perfect uitgewerkt dekkingsysteem. Je kan bijna overaldekking zoeken door de L1-knop in te drukken en door in een bepaalde richtingte bewegen, kan je iets uit je dekking leunen en gericht schieten. Dit systeemwerkt perfect en steekt zelfs een dergelijk systeem zoals we dat kennen uitGears of War naar de kroon. De tegenstand is nog steeds van enorm hoog niveauen kan soms zelfs frustrerend moeilijk zijn. Je zult het “Game Over”-schermvaker zien dan je lief is, maar het spel is nooit oneerlijk; een fout gelopencharge is 95% van de tijd te wijten aan een verkeerde of overhaastecoördinatie. Helaas kan je niet overal saven en liggen de checkpoints vaak vervan elkaar, waardoor je dikwijls een behoorlijk stuk opnieuw moet spelen. De singleplayer van Vegas is van een respectabele lengte,maar het leeuwendeel van de game richt zich op de variant voor meerderespelers. In dit laatste segment slaagt Rainbow Six: Vegas met vlag en wimpel.Je kan met vier spelers in een co-op modus online de singleplayer doorlopen ofhet opnemen tegen het gespuis in de “Terrorist Hunt”. Daarnaast zijn er ookandere spelmodes, zoals A a ination en Total Conquest. De PS3-versie van degame bevat ook meteen de inhoud die later vrij werd gegeven voor de Xbox 360,wat de PS3-variant op dit moment de meest complete versie van de game maakt. De verschillendemaps en modes die dus eerder via Xbox Live tegen betaling gedownload kondenworden, zijn vanaf het begin hier al van de partij. De multiplayer is enormuitdagend en de echte fans zullen hier waarschijnlijk maanden plezier aanbeleven. De combinatie van de prima (helaas niet enorm lange simgleplayer) ende extensieve multiplayer maken van Rainbow Six: Vegas een game waar je nog vaak naar terug zal keren.
Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou