Puzzle League DS | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Het aantalverschillende puzzelgames waarin je blokjes van dezelfde kleur met elkaar dientte combineren, is niet meer op één hand te tellen. Steeds weer wetenontwikkelaars er net een andere draai aan te geven, met originele games alsLumines, Puzzle Quest en Meteos tot resultaat. Ook in Puzzle League DS moet jegekleurde blokjes met elkaar combineren, op een net iets andere manier dan inal die eerdere games. Weet ook deze spelformule te slagen?De bedoeling van Puzzle League DS is om drie of meer blokjesvan dezelfde kleur te combineren. Je kunt blokjes naar hartelust schuiven inhet speelveld, maar alleen in horizontale richting. Dit in tegenstelling totbijvoorbeeld Meteos, waarin je alleen vertikaal kon schuiven. Wanneer je drieblokjes combineert, dan zullen ze opvallend langzaam verdwijnen. Dit geeft jede tijd om een combo voor te bereiden, want tijdens het verdwijnen van deblokjes kun je gewoon doorspelen. Door te kijken naar de nieuwe situatie diezal ontstaan, kun je ervoor zorgen dat opnieuw blokjes van dezelfde kleurgecombineerd worden als het speelveld weer in elkaar zakt. Nieuwe blokken komen in Puzzle League voor de veranderingeens niet van boven het speelveld binnen, maar van onderen. Wanneer het veld debovenkant van het scherm raakt, is het spel voorbij. Zolang je echter blokkenaan het verwijderen bent, pauzeert het spel en zul je je niet druk hoeven temaken dat je plotseling Game Overbent. Met dit basisconcept heeft men in Puzzle League DS eenuitgebreid pakket aan spelopties bedacht. Alleen al om de volledigheid van hetproduct, zou je Puzzle League geen onvoldoende kunnen geven. Het spel isuitgerust met een eindloze spelmode, met lo e puzzels, met een dagelijksetraining, spelmodes met tijdslimiet, spelmodes tegen een computertegenstanderwaarin ook nog eens tal van power-ups om de hoek komen kijken en een spelmodewaarin je rotzooi (grote blokken) dat bovenop het speelveld ligt moet weghalendoor kleuren te combineren die deze rotzooi aanraken. Daarnaast zijn ook demultiplayeropties zeer volledig. Het spel is zowel offline als online tespelen, waarbij één exemplaar van het spel voldoende is. Ook kun je eendemoversie sturen naar andere DS-bezitters. Het houdt gewoon niet op. En tochprijkt er geen dikke voldoende onderaan deze review. En daarvoor is eigenlijk maar één simpele reden: hetspelconcept van Puzzle League DS is niet zo briljant als dat van pakweg Meteosof Lumines. Eigenlijk van meet af aan mis je enige vorm van uitdaging. Doordathet spel continu pauzeert wanneer je een combinatie hebt, kun je steeds hetvolledige speelveld wegspelen ongeacht hoe snel de blokken verschijnen wanneerhet spel niet meer gepauzeerd is. Je moet in de meeste gevallen zelf op eenknop drukken om te zorgen dat het speelveld weer een beetje gevuld is om denodige combo's te kunnen maken, in plaats van dat je tegen de bierkaai vechtzoals in de meeste verslavende puzzelgames het geval is.Eigenlijk zit je vanaf het eerste potje al met het gevoel:waar zit de uitdaging? Zelfs op het moeilijkste niveau speel je het eerste halfuur zonder dat het spel je ook maar enigszins het vuur aan de schenen legt. Deenige manier waarop het eigenlijk mis kan gaan in Puzzle League DS, is wanneer jein een speelveld dat zich opnieuw van onderaan vult (dit gaat later in de hard-mode nog best snel) een nieuwbeginnetje moet vinden. Doordat het allemaal erg snel omhoog scrollt is hetnamelijk vooral lastig om een patroon te vinden in de snel bewegende kleurtjesen om vervolgens met je stylus ook nog een combinatie van drie kleurtjes temaken. Lukt dat echter, dan kun je het hele scherm weer eenvoudig leegspelen omop het volgende moment te wachten waarop je weer snel een combinatie moetvinden. Dat is het enige punt waar het echt om draait, de rest van de tijdspeel je eigenlijk voor niets, hoogstens zoekende naar combo's om dat dat jescore sneller omhoog helpt. Er is overigens ook niet echt een motivatie om op een hogerniveau te beginnen, want je krijgt evenveel punten als wanneer je op easy speelt en op dat niveau heb je veelmeer tijd om rustig combo's te maken en kun je zelf het speelveld met de knopaan het gewenste tempo vullen. Normaal gesproken zou je op een hogeremoeilijkheidsgraad óf een aparte score moeten hebben, of wat meer loon naarwerken moeten krijgen. Nu kun je net zo goed op easy beginnen als je de scorevan een andere speler wil verslaan, omdat het op dat niveau nou eenmaalmakkelijker is.Bovenstaande kritiek is overigens vooral van toepa ing opde eindeloze spelmode. Dit is echter wel de belangrijkste spelmode insingleplayer. Alle andere varianten zijn leuk voor een paar keer, maar wetenniet zoals de verschillende spelvarianten in bijvoorbeeld Tetris, heel lang teboeien. De puzzels bijvoorbeeld worden op een gegeven moment zo complex dat jeniet meer met inzicht, maar alleen met trialand error de oplo ing kunt vinden. De dagelijkse speloptie waarbij jebinnen twee minuten zoveel mogelijk blokken moet wegspelen of een zo hoogmogelijke score moet neerzetten, weet ook niet lang te boeien. Dit mede doordater eigenlijk geen progre ie meer te boeken valt op een gegeven moment. En zois er op vrijwel elke spelmode wat aan te merken. Een ander probleem is dat van meet af aan vrijwel alle spelmodes beschikbaar zijn. Dit zorgt het de hoeveelheid opties in het begin wat overweldigend is en dat er geen echte drive is om verder te spelen behalve het halen van betere scores.

Alleen de multiplayer houdtwel goed stand en het is ook vooral die spelmode waarin de kracht van PuzzleLeague DS schuilt. Zoek je echter iets om vooral in je eentje mee te puzzelen(hoe vaak ben je immers onderweg bij een hotspot?) dan zijn Meteos of Picro , een beter alternatief.


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou