Project Gotham Racing 4 | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Project Gotham Racing 4 is hetlaatste deel in de reeks dat uit handen zal komen van ontwikkelaarBizarre Creations en het is duidelijk dat zij hun reeks met eenklapper afsluiten. Want laten we duidelijk zijn: PGR4 is alles watPGR3 was, plus veel meer. De meeste van jullie zullen alvast bekendzijn met de grootste verandering en dat is de aanwezigheid vanmotorfietsen.

De opzet van deel vier blijft gelijkaan eerdere delen. Met snelle auto's of motoren moeten verschillendeuitdagingen worden voltooid om verder te komen in de game. Gewoneraces zijn natuurlijk te doen, maar ook een grote hoeveelheid andereuitdagingen worden je voorgelegd. Eliminator, overtakeen one on one zijn maar een paar van de race evenementen. Conesprint, speed challenge en breakthrough zijn onderandere uitdagingen die eisen dat je in zo kort mogelijke tijd over deverschillende tracks raast. Voor stijl kunnen cone attack enkudos challence worden gekozen.

Inderdaad, de kudo'szijn terug. En in dit deel hebben ze ook weer echt nut gekregen. Doorkudo's te verdienen kun je namelijk alles wat los en vast zit in PGR4vrijspelen. Natuurlijk auto's en motoren, maar ook nieuwe circuits,racemodes, cheats en racetenues worden ingewi eld voor kudo's. Voorde mensen die nieuw zijn met Project Gotham Racing, kudo's zijnpunten die tijdens races verdiend kunnen worden door goed, maarvooral ook zo stijlvol mogelijk te racen. Denk hierbij aan hetsimpelweg inhalen van een tegenstander of het goed nemen van eenbocht, tot het maken van de meest indrukwekkende drifts. Voor motorengeldt over het algemeen hetzelfde, met toevoeging van een aantalacties die kunnen worden uitgevoerd in ruil voor kudo's. Zo word jebeloond voor het uitvoeren van een wheelie (op je achterwielrijden) en een endo (op je voorwiel rijden). Ook kun jetijdens het driften door het indrukken van de B-knop speciale stuntsop de motor maken.

Het aanbod aan voertuigen is flinkvergroot. Het is nu niet meer zo dat er alleen keuze is te maken uitsuperauto's die het best tot hun recht komen boven de 200 km/u.Auto's als de Mini Cooper en Lotus Cortina behoren onderaan deperformance lijst, maar voegen door hun uniekheid veel toe aan hetaanbod. Natuurlijk is er ook nog het grote aanbod aan racemonsters omde need for speed te vervullen. Ditzelfde geldt voor hetaanbod aan motoren.

De besturing van de motoren istrouwens wel een beetje wennen. Hoewel het best moeilijk is om ervoorte zorgen dat je coureur van de motor wordt geworpen, zal dit in hetbegin voor de meeste mensen wel vaak voorkomen. De reden is datondanks de arcade-achtige besturing, de motoren een geheel andereaanpak vergen dan de auto's. Het remmen voor een bocht moet veeleerder en het insturen moet met voorzichtige hand gebeuren. Integenstelling tot de auto's is het met de motoren ook moeilijkinschatten hoe de rijdlijn door een bocht zal zijn. De besturing magdan arcade zijn, het besturen van de motoren heeft ten opzichte vande auto's een te hoge leercurve. Doorzetters zullen er wel achterkomen dat motoren uiteindelijk net wat sneller zijn dan de auto's.Dit is waarschijnlijk gedaan om de moeilijke besturing tebalanceren.

De auto's voelen wel meteen goed aan. Ten opzichtevan PGR3 reageren de auto's in PGR4 net wat vergeeflijker. Hoewel ditde hardcore racefan mi chien niet zal aanspreken, voorkomt het weldat een auto oncontroleerbaar begint met heen en weer slingeren, hetzogenaamde fish tailing. Deeltje drie was overigens ook evenwennen wat betreft besturing. Het vergde enige aanpa ing voordat konworden begonnen aan het goed nemen van bochten. Ook dit is door hetsimpeler worden van de besturing grotendeels overwonnen. De auto's inPGR4 spelen eigenlijk gewoon heerlijk weg.Er zijn verschillende manieren opverder te komen in PGR4. Zo is er wederom de carrière mode .Deze zit echter compleet anders in elkaar dan zijn voorganger. Er isvoor gekozen de speler meer een gevoel van progre ie te geven doordeze raceseizoenen te laten doorlopen, waarbij races en uitdagingenop een kalender worden weergegeven. Het voordeel is dat je een gevoelvan vooruitgang krijgt, maar systeem is zeker niet zonder nadelen. Zois het mogelijk dat het mislukken van een uitdaging ervoor zorgt datdeze pas na het pa eren van een kalenderjaar weer beschikbaar is.Het zou leuk zijn geweest om op elk moment weer terug te kunnen kerennaar eerder gereden uitdagingen. Ook doet het geheel onoverzichtelijkaan en is het niet goed te zien wat er bereikt is in degame.

Progre ie kun je ook boeken in de arcade mode. Dezeverschilt niet veel van de carrière mode waar het gaat om hetaanbod aan uitdagende races, maar wel in het feit dat alle raceszonder beperkingen opnieuw zijn te doen. Het enige dat nodig is omverder te komen is het behalen van een bepaald aantal zilveren,gouden of platinum medailles. Volgens de traditie van PGR staat dezilveren medaille voor de makkelijkste uitdaging en de platinummedaille voor de moeilijkste.

Online racen is praktisch gelijkaan offline racen, maar met een paar extra gamemodes zoals cat &mouse en de nieuwe bulldog mode. Online is toch de plekwaar je het na het spelen van de singleplayer mode wilt zoeken, wantde AI van PGR4 is niet uitzonderlijk te noemen. Het tonen van enigemenselijke trekjes zul je namelijk niet kunnen verwachten van desingleplayer AI.

En nu hetgeen waar de serie sinds deintroductie prat op gaat. Namelijk de graphics. Hierover zou je bijnaeen gehele review kunnen schrijven, maar wij houden het bij dehoofdzaken. Uit de screenshots mag duidelijk zijn dat PGR4 eenwerkelijk prachtige game is geworden. Zonder enig twijfel is het demooiste racegame die momenteel op de markt is te verkrijgen. Door detoevoeging van allerlei weerseffecten komt de game alleen nog maarovertuigender uit de verf. Regendruppels op de lak, sneeuw dat doorde ruitenwi ers van de voorruit wordt geveegd, het ziet erwaanzinnig uit. Levensecht is het mi chien niet, maar de combinatievan de weerseffecten en de specifieke lichtval zorgt ervoor dat hetplaatje dat op het scherm wordt gezet naast prachtig ook nog een feervol is. En laten we niet vergeten dat al de weerseffectendynamisch kunnen veranderen en natuurlijk ook nog eens zorgen voorsterk afwi elende rijdomstandigheden.

Wel moet worden gezegddat de belichting de plank ook vaak mis kan slaan. Het is maar netwat voor weer het is, maar het wil nogal eens voorkomen dat hetgeheel er wat minder overtuigend uitziet. Regen en sneeuw zorgen overhet algemeen voor prachtige lichtvallen, terwijl heldere lucht enmist minder overtuigend overkomen.

Met het geluid zit hetgoed. Zowel auto's als motoren hebben een heerlijk hard en vol geluiddat in je oren tettert. Het is vooral indrukwekkend om te horen dateen auto van voren compleet anders klinkt als van achteren. Het is demensen bij Bizarre Creations goed gelukt alle aspecten van het motor-en uitlaatgeluid vast te leggen. Zelfs in replays komen zowel de tweeals vierwielers goed over door de toevoeging van verschillendeeffecten die je ook in de echte wereld zou horen.

Een aantalkleine minpunten zijn verder nog wel de moeite waard om te vermelden.Zo is de onboard camera niet zonder frustraties te gebruiken.De cockpitcamera zorgt er in het geval van een aantal auto's voor datje niet optimaal zicht hebt op de weg en omgeving. Dit is mi chienrealistisch, maar in een game als PGR4 verwacht je dat de fun eerstkomt en realisme later. Ook is het niet mogelijk om de HUD metsnelheidsmeters te zien in de cockpit view. De meters van de auto'sen motoren zelf mogen dan wel real-time mee bewegen, ze zijn echtervaak te slecht zichtbaar om te kunnen zien hoe snel je rijdt of inwelke versnelling je zit. Ook een virtuele achteruitkijkspiegel waswelkom, aangezien de realistische versie zich vaak buiten beeldbevindt. Ook is het jammer dat de makers er ook niet aan hebbengedacht om zelfgemaakt foto's in de fotogallerij te kunnen uploadennaar de website van PGR4. Dit is direct na het maken van een foto welmogelijk, maar later niet meer.

Finish

De laatste game van BizarreCreations in opdracht van Microsoft is er een om in te lijsten. MetProject Gotham Racing 4 kun je je vermaken met heel wat uurtjesraceplezier en de bijbehorende prachtige beelden en geluiden. Detoevoeging van motoren is moedig van de ontwikkelaar en ondanks denegatieve aspecten toch goed gelukt. Kleine minpunten over de gehelelinie zorgen er wel voor dat de game niet geheel perfect is.


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou