Overlord (PC) | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Dat Overlord een heleleuke game is, dat zou de trouwe Gamer.nl-lezer onderhand wel moeten weten. Delaatste tijd heeft deze game, die uit ons eigen Nederlandse stadje Delft komt,behoorlijk bij ons in de schijnwerpers gestaan. En zoals je reeds in onze reviewvan de Xbox 360-versie hebt kunnen lezen is dat niet meer dan terecht. Maarbehalve op de Xbox 360 verscheen Overlord ook op de PC. Is die ervaring andersof is er eigenlijk weinig verschil?Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ook op de PC isOverlord een extreem leuke game. De unieke mix tu en verschillendegameplay-elementen komt wederom tot volle wasdom en het is nietonwaarschijnlijk dat je tot in de late uurtjes met een brede grijns op jegezicht je minionleger aanvoert. Dat wil echter niet zeggen dat beide versies volledigidentiek zijn. Allereerst zijn daar natuurlijk de technische specificaties vanhet systeem: niet elke PC kan Overlord aan… maar waarschijnlijk de meeste PC'swel. De minimum systeemeisen zijn niet al te hoog en dingen zoals shader model3-ondersteuning of Windows Vista zijn gelukkig niet nodig om kwaadaardigeheerser te spelen. De meeste mid-end systemen zullen Overlord dan ookkunnen draaien, zij het niet op de hoogste instellingen.Bij het tweede verschil, de besturing, is van tevoren éénbelangrijke opmerking te plaatsen: Overlord ondersteunt gamepad-besturing, dusals je een gamepad hebt dan worden de verschillen tu en de Xbox 360-versie ende PC-versie al helemaal nihil. Uiteraard kun je de game ook gewoon met de oudevertrouwde muis-toetsenbord combinatie spelen, wat voor niet al te veelproblemen zorgt. Niet al teveel, maar helaas wel enkele.Het besturen van je leger minions (de kleine kwaadaardigewezentjes die de show stelen) gaat merkbaar stroever met je muis dan met eenpookje. Je moet beide muisknoppen ingedrukt houden en vervolgens kun je je muisvrij bewegen om je minions te sturen. In acht van de tien gevallen gaat ditgoed maar in de andere twee gevallen niet. Als je je minions over een bruggetjestuurt, kan er eentje in het water lopen en verdrinken. Hierdoor ben jeconstant op een negatieve manier op je hoede omdat je niet wilt dat je telken terker wordende legertje een knullige dood sterft. In dat opzicht had Triumphhet systeem beter zo kunnen maken dat minions die er niet tegen kunnen, gewoonniet in water, vuur of gif zullen lopen.Gaandeweg de game leer je de minions echter beter en beterbesturen. Je kunt ze ook leiden via een guardmarker, waardoor het allemaal wat makkelijker wordt. Bovendien moet je zogoed mogelijk de sterke punten van elk miniontype gebruiken: de blauwe moetenparaat staan om dode makkers tot leven te wekken, de rode minions kunnen hetbeste vanaf hoger gelegen plekken de vijand bestoken met hun vuurballetjes ende groene minions kunnen het beste van achteren besluipen. De bruine minionslaat je gewoon lekker simpel erop los rammen.De minions staan dan ook helemaal op de voorgrond en zijnwerkelijk geniaal. Het zijn slaafse wezentjes die er de grootste lol in hebbenom alles kort en klein te meppen en vol enthousiasme zichzelf opofferen ofschatten naar jou brengen. Ze pakken bovendien allerlei voorwerpen op om ze alswapen en bescherming te gebruiken, zoals hooivorken, botten, pompoenen, pannen,harna en en noem maar op. Je krijgt dan ook een bonte stoet volgelingen die jehet liefst niet ziet sterven. De plus- en minpunten van deze versie en de Xbox 360-versiekomen over het algemeen met elkaar overeen. De game speelt lekker weg, is enormvermakelijk, blinkt uit in sfeer en originaliteit, loopt over van de humor envoelt zeer goed aan. Daarentegen had de navigatie wat beter gemogen en zijn erhier en daar een aantal afwerkingfoutjes te bemerken. Maar de minpunten wegentotaal niet op tegen de pluspunten, want je wilt Overlord maar door en doorspelen en hebt continue bewondering voor het geweldige concept. Daarom is degame ook voor PC-bezitters een absolute aanrader, met als kanttekening dat degamepad-besturing superieur is.
Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou