Odin Sphere | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Ze zeggen wel eensdat je het beste voor het laatst moet bewaren. Als er één game is waarop dezeuitspraak uitermate goed van toepa ing is, dan moet het wel Odin Sphere zijn.Odin Sphere verscheen eind mei 2007 in Japan en Amerika voor de PlayStation 2 enhelaas is op het moment van schrijven nog steeds geen Europese datumaangekondigd. Een schande, aangezien deze unieke game de ultieme zwanenzangvoor Sony's stervende console lijkt te zijn. Odin Sphere is ontwikkeld doorVanillaware, een klein Japans ontwikkelbedrijf waar op dit moment maar een manof 13 werken. De game is een spirituele opvolger op Prince Crown, een eveneigenzinnige als prachtige 2D side-scrolling beat 'em up met zware RPG-elementenvoor de SEGA Saturn, die alleen in Japan verscheen in het jaar 1997. Eigenlijkdirect na het verschijnen van Prince Crown, begon Vanillaware met hetontwikkelen van Odin Sphere. Een kleine tien jaar later is de game eindelijkuitgekomen en heeft het absoluut de potentie om tot een cultkla ieker uit tegroeien. Dit laatste is eigenlijk best een trieste gedachte, aangezien OdinSphere echt alle aandacht verdient die de game maar kan krijgen.Het verhaal van de game wordt gepresenteerd als een spannendverhaal uit een boek dat je het liefst leest voor de open haard onder een warmedeken. Voordat je de game daadwerkelijk speelt, zie je een klein meisje die eenboek uit haar kast op zolder kiest en genoeglijk in een makkelijke stoel ploft.Daar slaat ze het boek open en begint jouw avontuur. In totaal beslaat hetverhaal van Odin Sphere vijf boeken, met een extra zesde boek dat dient als deglorieuze finale. De verhalen spelen zich wel af in dezelfde wereld, maarvertellen de perikelen van vijf onafhankelijke personages die afzonderlijk vanelkaar de gebeurteni en beleven. Hier en daar komen de personages door twistsin het verhaal bij elkaar en uiteindelijk wordt het duidelijk dat deafzonderlijke verhalen gezien moeten worden binnen het grotere geheel omvolledig begrepen te worden.  De verhalen spelen zich af in de wereld van Erion, waarverschillende koninkrijken elkaar voortdurend de haren in vliegen enafzonderlijk strijden voor alleenheerschappij. Het eerste verhaal verhaalt overGwendolyn, de dochter van de god Odin, die samen met haar trouwe elite troepen,de Valkyries, eropuit wordt gestuurd om de magische 'Cauldron' te bemachtigen,een magisch wapen dat de ondergang betekende voor het Valentine-rijk. Gwendolynvoert deze actie uit in naam van de liefde voor haar vader, in de hoop dat nasucces hij haar eindelijk zal erkennen. Wat Gwendolyn niet weet, is dat ze op dezemanier een aantal gebeurteni en in gang heeft gezet die uiteindelijk zullenleiden tot de Armageddon, oftewel het einde van de wereld.Gwendolyn's zus Griselda sterft op het slagveld in de armenvan haar zuster, maar als laatste erfstuk geeft ze Gwendolyn een magische speermee. Deze speer is voorzien van een kristal, die ook wel de Psypher wordtgenoemd. Deze speer zal het wapen van Gwendolyn worden en de Psypher zal (inandere hoedanigheden) ook een centrale rol spelen in het verhaal van de overigevier personages. De speer is het wapen van Gwendolyn en ook meteen haar maniervan overleven op het slagveld. Zodra ze namelijk vijanden verslaat, laten dezekleine paarse balletjes achter die de naam 'Phozons' dragen. Deze Phozonsworden niet alleen gebruikt om je Psypher sterker te maken, maar je kunt ze ookgebruiken om midden op het slagveld fruit te laten groeien en een dergelijkgezond tu endoortje zal een flink aantal van je verloren levenspunten weeraanvullen.

Het vechten zelf vindt niet plaats via het gedoodverfdebeurtensysteem, maar vindt real-time plaats. Je personage heefteen klein aantal aan fysieke aanvallen die naar believen met elkaar gecombineerd kunnenworden. Naast het aanvallen met je Psypher, kun je ook gebruik maken van magieen items en tijdens het selecteren hiervan zal het spel een kleine pauzeinla en, zodat de hectiek van de strijd je niet onnodig in de problemenbrengt.

Een groot deel van de game zul je vechten tegen grote groepen vijandenen in de hogere moeilijkheidsgraden zul je over flink wat coördinatie en timingmoeten beschikken om zo het gevecht in jouw voordeel te beslechten. Helaasheeft de game (of liever gezegd, de console) het er vaak best lastig mee om alleactie goed op het scherm te krijgen, wat meer dan eens resulteert inbehoorlijke haperingen. Deze stotteringen zullen het spelplezier niet bederven,maar kunnen van tijd tot tijd best irritant zijn. Vreemd genoeg komen ze ookwel eens van pas, zeker tijdens de grotere gevechten tegen torenhoge bazen, dieje meer dan eens tegen zult komen.Het lijkt de laatste tijd wel of in elke RPG een soortalchemiesysteem moet zitten, of op zijn minst iets wat er op lijkt. Ook OdinSphere ontsnapt niet aan deze trend, maar de game geeft wel een geheel eigendraai aan het gedoodverfde spelelement, waardoor het constant intere antblijft. Op het slagveld en daarbuiten kan je verschillende items vinden diesamen gecombineerd kunnen worden in hulpmiddelen die je wat extra leven gevenof die dienen als een uiterst effectief wapen. Geen ellenlange zoektochten enbreinkrakende proce en om deze recepten te maken, nee, in Odin Sphereselecteer je gewoon het item dat je wilt hebben, combineer je dat met hetandere item en voilá, het eindproduct van jouw keuze. Gedurende je reis vind jeverschillende recepten waarin vermeld staat hoe je bepaalde dingen moetcombineren en door af en toe zelf eens te experimenteren met het systeem, kanje wel eens voor wat aangename verra ingen komen te staan.  Deze proce en kun je overal uitvoeren, dus door items slimte combineren kun je mening gevecht in jouw voordeel laten verlopen. Helaaskleeft er ook een groot nadeel aan dit systeem. Je zult vaak een behoorlijkaantal aan items met je meedragen, zoals ingrediënten voor recepten enverschillende dingen die je al hebt gecreëerd. Helaas is de ruimte in jedraagta en erg beperkt en krijg je (te) laat de optie om meer bergruimte tekopen. Hierdoor zal je vaak keuzes moeten maken tu en items en komt het meerdan eens voor dat je items weg moet gooien, simpelweg omdat er geen ruimte meeris. Je wordt eigenlijk door het spel gedwongen om vaak en snel items tegebruiken, maar een echt comfortabel systeem is het niet. Je kan buiten degevechten ook gebruik maken van een klein kooksysteem, waarin je gerechten voorjezelf kunt maken die je HP een flinke boost geven. Dit systeem is watmagertjes uitgewerkt, maar is een welkome afwi eling van gameplay.

De wereld van Odin Sphere is, zoals de titel van het speleigenlijk al suggereert, een ronde bol. Je reist van 'planeet' naar 'planeet',welke allemaal verschillen in moeilijkheidsgraad. Deze werelden kan je inprincipe eindeloos aflopen, aangezien je aan het einde gewoon weer bij hetbegin uitkomt. Heb je alle vijanden verslagen of heb je een van tevorenvastgesteld doel gehaald, dan is de wereld klaar en word je beloond met eenalfabetische gradatie. Hoe beter je het hebt gedaan, hoe dichter de letterbij de beginletter van ons alfabet zal zitten. Afhankelijk van je score, wordje aan het eind beloond met een grote schatkist met daarin vaak waardevolleitems.

De game is behoorlijk pittig op de normale moeilijkheidsgraad, maarmocht je midden in een level doodgaan, dan word je gewoon aan het begingeplaatst, met al je items en vaardigheden intact. Je kunt ook het gevechtonderbreken om zo eerdere plaatsen te bezoeken en je personage flink aan testerken door wat extra vijanden te verslaan. De werelden zijn voorzien van eenaantal kleinere bazen en aan het einde wacht je een enorme eindbaas diewerkelijk alles van je vergt. Mocht het je iets te veel worden, dan kun je elkmoment naar gelang de moeilijkheidsgraad aanpa en. Het allergrootste pluspunt van Odin Sphere is zonder twijfelde presentatie. In een tijd van steeds beter wordende 3D-graphics en eenwedloop om de meeste pixels, is voor een goede 2D-game moeilijk te overleven.Odin Sphere weet echter met een totaal eigen stijl en een adembenemenduiterlijk het bestaansrecht van 2D-games te rechtvaardigen. De omgevingen zijnoogstrelend, met veel kleur en een enorme hoeveelheid aan detail. Depersonages zijn al even gedetailleerd en elk figuur in een kunststuk op zich,met de soms schermvullende eindbazen als absoluut hoogtepunt. Odin Sphere is adembenemend,in de ruimste zin van het woord. Niet alleen de grafiek, maar ook op het gebiedvan geluid levert Odin Sphere een eenzaam hoge prestatie, met dank aan Atlus.De game is prima gelokaliseerd, met zowel de originele Japanse, als ook deEngelse stemmen. Hoewel de voice-acting soms wat melodramatisch over kan komen, pa en de stemmen over het algemeenprima bij de personages en weten ze het volledige spel door meer diepte tegeven aan de sfeer en het verhaal van de game. De muziek is gecomponeerd doorHitoshi Sakimoto, die we onder andere kennen van zijn werk voor Final FantasyXII en hoewel de man hier niet zijn magnum opus aflevert, is de muziek bijvlagen prachtig.

Al met al is Odin Sphere een game zoals je er maar weinigtegen komt. Het spel is ronduit een streling voor oog en oor en doordat elk vande vijf verhalen rond de tien uur gameplay biedt, ben je zeker een flinke tijdzoet met de game. De gameplay is furieus en snel, maar het overzicht raaktnooit verloren. Het alchemiesysteem is een welkome afwi eling en werktverbazend goed en zelf het ietwat knullige management van de items kan hiermaar weinig afbreuk aan doen. De game is niet zonder minpunten, maar die vallenin het niet bij het indrukwekkende totaalbeeld.


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou