Obscure II (PS2) | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Je kent ze wel, die films waarin een groepje nietonknappe Amerikaanse studenten op het eerste zicht een luilekker leventje leiden met als enige zorg de hoeveelheid verschillendefeestjes waar ze elke dag naartoe 'moeten'. De utopie duurt echter niet lang,na een half uurtje belanden diezelfde jongeren vaak in hoop miserie en leggenze één voor één het loodje doordat er een moordende maniak op de campusrondloopt. Houd dit in je achterhoofd, voeg er wat monsters aan toe en ObscureII is geboren.Het ishelemaal geen schande dat een ontwikkelaar films als inspiratiebron neemt,integendeel, als de overzetting goed gerealiseerd wordt kan het een leuke gameopleveren. Dat is gelukkig voor een groot deel ook gelukt in Obscure II, al zijner hier en daar nog wat mankementjes die het geheel beletten om je echt bij destrot te grijpen.  Aan hetverhaal is op zich niet veel mis, je krijgt precies wat je verwacht. Het spelgaat van start op de campus van Fallcreek University, een plaats waar heel watstudenten samengepropt zitten op kleine kamertjes. Dit komt je, mits je ooithet genoegen hebt gehad om aan de universiteit te studeren, waarschijnlijk welbekend voor. Ook de dagelijkse feestjes zijn in dat geval, net zoals voor destudenten van Fallcreek University, ook geen onbekende. Om het allemaalspannend te houden gebruiken ze tijdens deze fuiven naast liters alcohol ookeen soort van vreemde plant als drugs om in de juiste stemming te raken. Datdrugs slecht voor je zijn weten we al langer dan vandaag, maar in Obscure IIgebeuren er wel erg rare dingen.Wannneer jevan de geurende plant hebt geroken loop je namelijk het risico dat je verandertin een monster, iets wat net wat vervelender is dan de volgende dag opgescheeptte zitten met een kater. Laat het nu net zo zijn dat heel Fallcreek Universatyondertu en de bewuste partydrugheeft ontdekt en je kunt het resultaat al raden: zowat alle studenten zijnopeens mutanten geworden en jij moet, samen met een groepje metgezellen, eenoplo ing voor het probleem zoeken. Standaardverhaaltje dus, en ik kan nu al verklappen dat je nooit uit je sokken geblazenzult worden door onverwachte plotwendingen. Dat is ook, net zoals in films diedit thema behandelen, eigenlijk helemaal niet nodig. Het lijkt zelfs alsofObscure II zichzelf op bepaalde momenten helemaal niet serieus neemt, en dusook geen moeite doet om je te overstelpen met een zware verhaallijn. Tijden ommige scènes ligt het er vingerdik op dat je eigenlijk een matig geacteerdefilm aan het naspelen bent. Het is enkel een kwestie van je dat te realiseren.Doe je dat niet, dan ga je jezelf doodergeren aan bepaalde stukken.Wat de ontwikkelaarwel helemaal serieus heeft willen uitwerken is de mogelijkheid om Obscure IImet z'n tweeën te spelen. Het hele spel is in principe gemaakt om samen met eenvriend(in) aan te pakken, je gaat namelijk altijd met twee personages op pad.Zijn er geen vrienden in de buurt of speel je gewoon liever in je eentje, danneemt de computer het tweede personage voor zijn rekening. Ik hoef jenatuurlijk niet vertellen dat het simpelweg veel toffer is om samen met eenkameraad op de bank te zitten, vooral doordat je elkaar echt nodig hebt tijdenshet oplo en van puzzels. Elkpersonage in Obscure II heeft namelijk zijn eigen specialiteit. Zo is erbijvoorbeeld de gespierde rugbyspeler die zware objecten kan wegslepen, delenige student die goed kan klimmen en het slimme Chinese meisje datcomputersystemen kan kraken. Het merendeel van alle raadsels die in het spelzitten vereisen een bepaald personage om ze op te lo en. Zit je bijvoorbeeldvast doordat een deur beveiligd blijkt te zijn met een elektronisch slot, danschakel je de Aziatische bolleboos in en laat je haar door een soort vanLingo-achtige puzzel op te lo en het systeem omzeilen.Ook zijn erop bepaalde momenten leuke omgevingspuzzels waarin elk personage zijn eigentaak heeft en je verplicht bent om samen te werken. Het niveau van de raadselsis trouwens niet verschrikkelijk hoog, meestal helpt logisch nadenken al heelwat. Tu en alle puzzels heen zou je haast vergeten dat je ook nog gemuteerdestudenten van je moet proberen af te houden, zo gaat dat nu eenmaal metbloeddorstige gedrochten. Dit doe je door gebruik te maken van allerlei wapens,gaande van een golfclub tot een revolver. Zelfs de bekende chainsaw heeft in Obscure II een plaatsje gekregen. Over een déjàvu gesproken! Hetspijtige is dat de gevechten nogal klungelig verlopen. Slagwapens op de kop vaneen monster mikken kan voor problemen zorgen, terwijl het mikken metschietijzers er op z'n tijd voor zorgt dat de camera niet meer goed weet waarhij moet kijken. Obscure II moet het gelukkig niet van de gevechten hebben maarvan de eerder beschreven puzzels, waardoor de frustratie nooit torenhoog zaloplopen.Wat welvoor wat kopzorgen kan zorgen zijn de monsters zelf, die slagen er bijna nooitin om er echt angstaanjagend uit te zien. Sommige beesten lijken eerder opstormpelende varkenslapjes dan op griezelige mutanten, al is het weer eenkwestie van hoe je het bekijkt. Obscure II is mi chien nog het best te vergelijkenmet een B-film waar je eigenlijk niet al te kritisch naar mag kijken. De sfeerzit goed fout en de verhaallijn probeert angstaanjagend te zijn maar slaat debal soms verra end grappig mis. Het klinkt mi chien negatief, maar het hangtallemaal af van de manier waarop je Obscure II benadert. Het spel heeftnamelijk ook echt toffe, degelijke dingen te bieden die je niet over het hoofdmag zien als je overweegt deze titel een kans te geven.
Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou