Neverwinter Nights 2: Mask of the Betrayer | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Neverwinter Nights 2 waseen spel dat tijdens zijn productiefase enorm veel aandacht kreeg en er op z'nminst veelbelovend uitzag, maar uiteindelijk toch niet is geworden wat fanservan verwacht hadden. Ontwikkelaar Obsidian Entertainment heeft door derelatief goede verkoop echter genoeg centjes zien binnenstromen om tot hetbesluit te komen een expansie te maken voor hun RPG. Maak kennis met Mask ofthe Betrayer, een nieuw luik binnen de fantasierijke verhaallijn vanNeverwinter Nights.

Het probleem met expansies in het algemeen, en dus ook met  Mask of the Betrayer, is dat het meestal eenpure noodzaak is om het origineel in huis te hebben. Verder verplicht deontwikkelaar je vaak een geavanceerd personage in je bezit te hebben zodat jedeze kunt overzetten naar de wereld van de uitbreiding. Gelukkig voorzietObsidian voor dat laatste probleem een oplo ing: personen die nog nooit eerderNeverwinter Nights 2 gespeeld hebben kunnen met kant en klare personages voorzienvan een hoog level (18) meteen het slagveld betreden. Leuk gebaar, maar als jevoor deze optie kiest ga je heel wat plotwendingen tijdens Mask of the Betrayerslechts voor de helft snappen. De expansie gaat namelijk rechtstreeks na heteinde van Neverwinter Nights 2 van start, op het moment dat je diep onder deaardbodem ontwaakt na het gevecht met de koning der schaduwen. Tijdens de eerste minuut ontmoet je al meteen een kompaan,een tovenaar die belooft je uit de penarie te helpen. Onwetend neem je hetaanbod aan en ga je samen met de mysterieuze magiër op pad. Opvallend is dat jedeze keer tijdens je reis door verzonken ruïnes, uitgestrekte vlaktes enmagische scholen geen komische, maar eerder serieuze taferelen te zien zultkrijgen. Veel minder dan in Neverwinter Nights 2 zal er een lach op je gezicht tevoorschijnkomen door grappige uitspraken of verborgen grappen, de ontwikkelaar heeft metMask of the Betrayer duidelijk een meer grimmige toon willen neerzetten, en datis gelukt ook.Niet alleen het script is minder luchtig geworden, ook deheld waarmee je speelt huisvest enkele duistere kantjes. Op een bepaald momentwordt het bijvoorbeeld duidelijk dat je bezeten bent door de 'dark hunger'. Ditis een vloek die ervoor zorgt dat je tijdens je tocht zielen zal moetenverslinden, een bezigheid die nogal wat tijd kan opslokken mits je geen goeddieet voor jezelf weet uit te dokteren. Het is namelijk zo dat, hoe meer zielenje eet, hoe groter je honger ernaar wordt. Door gecontroleerd je duivelse eetlustte stillen is het mogelijk de nakende verslaving tegen te gaan. Doe je dit enslok je naar hartelust zieltjes op, dan raak je snel afhankelijk van het spul.Maar let op, het uitgebreid stillen van 'dark hunger' kan ook zo zijn voordelenhebben… Zoals het een goede uitbreiding betaamt bevat Mask of theBetrayer de nodige inhoud om het arsenaal aan vijanden, kla en, spreuken enwapens verder uit breiden. Zo zal je, mits je een nieuw personage aanmaakt,stuiten op de Planetouched, een nieuw ras waarmee je aan de slag mag gaan. Dezewezens zien er op het eerste gezicht menselijk uit, met als uitzondering dathun hoofd verbonden is aan een bepaald element. Zo hebben sommige Planetouchedbijvoorbeeld vlammen die uit hun kruin komen doordat ze in verbinding staan methet element vuur. Deze nieuwkomers zien er trouwens niet alleen anders uit, erzijn ook de nodige verschillen tu en hun krachten en die van de reedsbestaande ra en uit Neverwinter Nights 2. De meer gevorderde spelers zullen blijzijn te horen dat er ook voor hen wat leuke dingen te vinden zijn, dit in devorm van Prestige Cla es. Deze beroepen, waaronder klinkende namen alsInvisible Blade en Red Wizard, zijn pas beschikbaar als je tijdens het spel aanbepaalde voorwaarden voldoet. Uiteraard brengt elk nieuw beroep weer zijneigen, specifieke voor- en nadelen met zich mee, waardoor de gameplay zomogelijk nog een stuk dieper wordt dan die in Neverwinter Nights 2 al was.Ook op het vlak van dynamiek is Mask of the Betrayer eenstapje vooruit in vergelijking met het origineel. Zo zal het spel naargelang debesli ingen die je neemt een ander einde kennen, gaande van een positieve toteen negatieve ontknoping. Denk echter niet dat je gewoon je laatste savegame netvoor de ontknoping kunt openen en om er zo voor te zorgen dat je een andereinde te zien krijgt, er zijn een heleboel variabelen die tijdens eersteuurtjes van Mask of the Betrayer reeds besli en wat voor uitkomst het verhaalzal hebben.

Gezien één keer doorspelen je al zo'n twintig uur bezig houdt, valter op de levensduur van deze expansie niet veel aan te merken. Die levensduurkan trouwens nog langer worden gezien Obsidian met Mask of the Betrayer weerheel wat nieuwe dingen introduceert waarmee de mod community gretig aan de slagkan gaan. Knutselen aan een eigen avontuur was tijdens Neverwinter Nights 2 albehoorlijk gebruiksvriendelijk, maar de expansie maakt het allemaal nog eenstuk simpeler, waardoor de eerste zelfgemaakte content waarschijnlijk snel ophet internet te vinden zal zijn.

Toch is het niet allemaal goud dat er blinkt, sommigetoevoegingen werken namelijk niet helemaal naar behoren. Vooral hetcamerastandpunt speelt (nog steeds) parten, zeker als je ervoor kiest om á la World of Warcraft, zeg maarmet de camera recht achter je personage, te spelen. Het is duidelijk datNeverwinter Nights 2 niet ontwikkeld is om op deze manier met het spel om tegaan, alle handelingen worden een stuk moeilijker en onoverzichtelijker danwanneer je de actie gewoon uit vogelperspectief bekijkt. Bovendien raakt devirtuele cameraman nogal vaak het noorden kwijt, waardoor je alles handmatig bijmoet gaan sturen, een onderneming in het heetst van de strijd nogalproblematisch kan worden. Verder blijft het gewoon zo dat je als nieuwkomer ergmoeilijk met deze expansie aan de slag kunt gaan door de complexiteit van hetDungeons & Dragons-systeem dat achter de schermen de touwtjes in handenheeft. Neverwinter Nights-veteranen zullen snel hun vertrouwde gangetje kunnengaan, maar als je geen idee hebt wat de onzichtbare dobbelsteenworpen, extreem ingewikkeldespreukbeschrijvingen of eindeloze krachtstatistieken betekenen, zal Mask of theBetrayer een harde noot zijn om te kraken. Ben je echter een keihardedoorzetter, dan liggen er heel wat spannende RPG-uurtjes in het verschiet!


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou