MX vs. ATV Untamed | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Ontwikkelaar Rainbow Studios heeftdoor de jaren heen best wat ervaring opgedaan in het maken vanoff-road racegames, maar heeft nooit echt door weten te dringen totde top. Mi chien komt het doordat dit genre games nooit echt eengroot publiek zal aanspreken, of mi chien zijn de games nooit bovende middelmaat uitgestoken. Het laatste lijkt vooral het geval tezijn, want het redelijk recente MotorStorm heeft laten zien dat ertoch best wat animo is voor off-road racegames. Met MX vs. ATVUntamed heeft Rainbow Studios nu dus echt wat te bewijzen.

Waar veel racegames zich focu en rondéén type voertuig, zijn in MXvs. ATV Untamed zowel twee- als vierwielers goed vertegenwoordigd.Praktisch alles wat er tu en een mini-cro motor en een dikkemonstertruck in zit, is aanwezig in MX vs. ATV Untamed. Naast eengrote keuze in voertuigen is er ook een enorme keuze aan spelmodes enracetypes. De belangrijkste spelmodes zijn X-Cro Tournamenten Event Series. Beide modes laten je een aantal racesvoltooien in de verschillende racekla en die de game rijk is. InEvent Series blijf je gebonden aan de kla e die je gekozenhebt, terwijl je in X-Cro Tournament regelmatig wi elt vanvoertuig. De rest van de spelmodes stelt je in staat je eigen race amen te stellen. Uit de keuzemogelijkheid uit het aantal soortenraces blijkt dat de aandacht van ontwikkelaar Rainbow Studios nogsteeds sterk is gericht op de cro motoren en quads, getuige ook detitel van het spel. De meeste races vinden hoofdzakelijk plaats opafgesloten circuits waarvan de meerderheid alleen geschikt is voor dekleinere voertuigen. Op een aantal wat meer uitgestrekte circuits isook met de grotere voertuigen te racen. Verder zijn er nogWaypoint-races waarin je van punt naar punt racet door openomgevingen. In de Freestyle-mode ten slotte, worden jestuntcapaciteiten aan de tand gevoeld.

Er valt genoeg tekiezen in MX vs. ATV Untamed, maar dit brengt ook een nadeel met zichmee. De grote hoeveelheid opties zorgt er namelijk voor dat MX vs.ATV Untamed onoverzichtelijk en inconsistent aanvoelt. Dit wordt medeveroorzaakt doordat een aantal spelmodes veel minder leuk is dan derest. Vooral aan Waypoint–races is geen lol te beleven. Delandschappen mogen dan open zijn, ze zijn als gevolg daarvan ooksaai. Het wil ook niet meehelpen dat de obstakels, zoals grotepla en en rotsen, her en der verspreid liggen. Meer dan eens wil hetvoorkomen dat je plotseling blijft steken achter een rots die preciesop de route ligt naar een volgend checkpoint. De computertegenstanderweet echter wel de weg en zal na een lullige crash een onoverkomelijkvoorsprong hebben genomen. Op de omrande tracks is het blijven hakenachter obstakels nog steeds problematisch. De grote hoeveelheidlosliggende objecten, die de omheining vormen, zijn hiervan deoorzaak, maar ook de logheid van de grotere voertuigen draagt daaraan bij.Grotere voertuigen als buggies, jeepsen monstertrucks voelen sowieso een beetje misplaatst aan. Naast hetfeit dat ze log zijn en vaak niet berekend zijn op een circuit, gaater totaal geen kracht uit van deze zogenaamde racemonsters. Racendoor de modder en het mulle zand moet een gevecht zijn dat gepaardgaan met veel lawaai en heftig bewegende voertuigen. Het geluid vande meeste vierwielers in MX vs ATV Untamed is echter monotoon en hetvoelt niet alsof ze zich door de modder heen moeten worstelen. Inplaats daarvan zweven ze meer over de hobbels heen. Hoewel de quadsen cro motoren ook last hebben van zweverig weggedrag, weten dezevoertuigen beter te overtuigen. Dit is mede te danken aan het ietsbetere weggedrag, maar ook aan de extra mogelijkheden om dezetweetaktmachines te besturen. Zo is het met de motoren zaak omsprongen perfect uit te voeren, anders land je te hard op de grond enwordt je bestuurder van de motor geworpen. De sprongen zelf kunnenbeter worden uitgevoerd door de linker analoge stick naar achteren enop het juiste moment weer naar voeren te duwen. Eenmaal in de luchtis het belangrijk om je motor in balans te houden en voor te bereidenop de landing. Dit alles is alleen mogelijk bij motoren en quads enmaakt het ermee racen uitdagender dan de andere voertuigen. Daarnaastkun je bij deze voertuigen ook nog eens stunts uitvoeren. Deze zijnechter niet noodzakelijk om een race tot een goed einde te brengen.De enige spelmode waar stunts er echt toe doen is de Freestyle-mode,waarin door middel van stunten het hoogste puntenaantal behaald moetworden. Opvallend dat het daarin onmogelijk is een backflip temaken, iets wat al een aantal jaren gesneden koek is voor de meesteprofe ionele freestyle-motorcro ers.

De uitstraling van MXvs. ATV Unleashed is niet echt sprankelend. Zo weet het op grafischgebied niet mee te komen met vergelijkbare games. Het detail in debuiten-omgevingen is niet echt weelderig of gevarieerd te noemen. Demeeste bezienswaardigheden zijn vooral bomen en rotsen en dan heb jehet ook wel gezien. De tracks die gelegen zijn in overdekte stadionszijn indrukwekkender en door onder andere de aanwezigheid van grotehoeveelheden publiek voelt het geheel levendiger aan. Ook op dezelocaties zien de graphics er echter achterhaald uit. Het feit datmodder en zand als beton blijven liggen als je eroverheen rijdt is nagames als MotorStorm en Sega Rally niet echt meer van deze tijd.

Hier haalt Crazy Frogzijn inspiratie vandaan

AlsXbox 360-game is MX vs. ATV Untamed natuurlijk online tegen anderente spelen. Het is mogelijk om praktisch alle bestaande racetypesonline te spelen. Bovendien zijn er een paar minigames aan de mixtoegevoegd. Keuze genoeg dus. Toch heb ik ook op de online mode heteen en ander aan te merken. De grootste aantekening is ook ditmaalweer dat er teveel opties zijn. Voordat je op zoek kunt gaan naar eendoor een ander aangemaakte race, moet je namelijk zoveel optiesinstellen dat het praktisch onmogelijk wordt gemaakt een race tevinden met dezelfde variabelen. Dit kan natuurlijk makkelijk wordenopgelost door simpelweg een lijst aan races weer te geven die al zijnaangemaakt, maar dit heeft de ontwikkelaar nagelaten.


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou