LocoRoco Cocoreccho (PSN) | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

LocoRoco Cocorecchois géén screensaver! Zo, dat is eruit. Hoewel de gameplay van dit deel, dat ophet PlayStation Network verschijnt, anders is dan de door velen geliefdePSP-game, is het toch zeker wel een game en niet slechts iets leuks waar je alleenmaar pa ief naar kijkt. En ook deze 1080p-versie op de PlayStation 3 zal weervele harten veroveren.De LocoRoco's hebben het maar moeilijk. Deze lieflijkeblobjes willen gewoon lekker op hun schattige planeet leven en één zijn met denatuur, maar dan krijgen ze met de kwaadaardige Moja's te maken! Of preciezergezegd: een gigantische reuzenmoja welke aan het slapen is en een deel van hetgrote level dat LocoRoco Cocoreccho is, in beslag neemt. Je einddoel van dezegame is om deze grote Moja te verslaan. In principe kun je dat al na eenhalfuurtje doen: je verzamelt wat LocoRoco's (veertig stuks) en je kunt eensimpele minigame starten om deze baas te verslaan. Wie denkt dat dat het wel is, zit er helemaal naast. Wanneerje deze eerste baas hebt verslagen, ontgrendel je een nieuw deel van de wereld.Wanneer je dit nieuwe deel hebt doorgespeeld en de baas verslaat, dan krijg jewéér een nieuw deel van de wereld. Als je de volledige wereld, met alle nieuweontgrendelde gebieden, hebt doorgespeeld, heb je de game inmiddels vier keeruitgespeeld. Dat doe je maar al te graag, want bij elke speelbeurt is er weereen nieuw gebied te ontdekken. Het doorspelen van de uiteindelijke wereld, enondertu en zoveel mogelijk van de tweehonderd LocoRoco's verzamelen bij en zoveelmogelijk punten verzamelen in de minigames (dit wordt allemaal bijgehouden oponline leaderboards), kost je ongeveer drie uur. Tel daarbij de uren op die hetje kost om deze hele wereld te ontgrendelen en je bent toch al gauw tu en devijf en zes uur zoet met de game. En de fans kunnen natuurlijk voor de échtmoeilijk bereikbare LocoRoco's gaan en zoveel mogelijk punten scoren in deminigames. De hier en daar gehoorde kritiek dat de game kort is, kan dus naarde prullenbak verwezen worden.Het principe van het spel zit anders in elkaar dan dePSP-versie van de game. Je begint met één LocoRoco en je bestuurt een vlinder(dus je bestuurt niet de wereld zoals op de PSP). Wanneer je rondje indrukt,zullen de LocoRoco's in de buurt zich richting de vlinder begeven. Wanneer jehelemaal niets doet, bewegen ze zich automatisch door de wereld heen. Dezewereld is zo opgebouwd, dat de grappige wezentjes telkens een rondje lopen.Nieuwe gebieden ontgrendel je door een aangegeven aantal LocoRoco's naar eenbepaalde plek te begeven, waarna de poort zich opent  en de LocoRoco's in dit nieuwe deel van dewereld hun rondje maken Dan vraag je je mi chien af: wat doe jij als speler nuprecies? Wanneer de LocoRoco's hun rondje door de wereld maken, zullen zenatuurlijk niet al hun vriendjes automatisch oppikken. De meeste LocoRoco'szitten op plekken die je op een specifieke manier moet bereiken. Soms moet jeheel hoog springen (door sneller op rondje te drukken), soms moet je LocoRoco'svan een boom schudden door de Sixaxis-controller te bewegen, soms moet je zenaar een bepaalde plek laten blazen en soms moet je ze laten balanceren, platstampen,op wolken schieten, ermee Mojo's uit de lucht halen of tegen zwakke stukkenaanschieten om andere LocoRoco's te bevrijden.De besturing kan soms een beetje een probleem geven. Hetwordt irritant als je een hoog punt moet bereiken. Dan moet je heel snel oprondje drukken zodat je LocoRoco's een torentje vormen waarvan de bovenstegelanceerd wordt. Het torentje vormen lukt echter vaak niet, waardoor je maardoor en door op die knop ramt, met soms als gevolg dat ze helemaal kappen metdat torentje en weer normaal verder springen terwijl je dat niet wilt. Ook hetspringen over gaten gaat soms niet, ook al geef je met je vlinder aan dat jeerheen wilt. Een ander minpuntje is verwant aan het gameplaydesign. Somsis het zo dat je een bepaalde actie wilt ondernemen, zoals het lanceren van eenLocoRoco naar een moeilijk bereikbaar punt, maar dat je LocoRoco's bezig zijnaan het rondje en je even moet wachten voordat je verder kunt. Ook is het zodat sommige gebieden een beetje pa ief zijn, waarbij LocoRoco's heen en weergestuiterd en gelanceerd worden zonder dat je zelf iets doet.Maar genoeg gezeken nu. LocoRoco Cocoreccho heeft namelijkeen onweerstaanbare charme, die gevormd wordt door het geweldige sfeertje, metde zingende LocoRoco's met allerlei kleuren die zich door de enorm creatiefontworpen wereld bewegen. Bij elk nieuw, wonderlijk deel van de wereld zal zichweer een glimlach op je gezicht vormen. Het is bovendien zeer knap dat erzoveel verschillende, speciale dingen in die wereld gepropt zijn. Of het nu eenuil is die je LocoRoco's als rechthoeken uitspuugt, de grond die wordt gevormddoor een groot, bewegend wezen of uilen die tegelijk twee LocoRoco's meetillenaan hun klauwen: alles ziet er zó leuk en zó aantrekkelijk uit, dat je nietanders kan dan van deze game houden. De game maakt erg veel gebruik van de bewegingsgevoeligheidvan de Sixaxis-controller en dat is ditmaal een goed iets. Je kunt de kleineblauwe Mui Mui's met een beweging op en neer laten springen om LocoRoco's telanceren en te pletten of platformen te laten kantelen. Ook kun je, door jecontroller te schudden, dingen als waterstralen of Chuppa's (beesten die jeLocoRoco's kunnen wegblazen) opladen om ze naar grotere hoogten te latenbegeven. Verder heb je de mogelijkheid om grote bloemen te laten wegwaaien enLocoRoco's van takken te laten schudden. Ook twee van de drie minigames (hetafschieten van LocoRoco's en het stuiteren van LocoRoco's door de wolken;alleen het balanceren op de grote uil werkt zonder bewegingsbesturing) werkenmet de Sixaxis. Het werkt vrijwel allemaal goed en het is vermakelijk.Bovendien ontdek je soms zomaar nieuwe LocoRoco's als bepaalde dingen uit dewereld blijken te reageren op bewegingsgevoeligheid.Door de geweldige aantrekkingskracht van het concept en doorde grote lol en de wereld vol creativiteit is ook LocoRoco Cocoreccho een zeergeslaagde game te noemen. Je zult zeker de hele wereld willen ontdekken en jezult telkens weer positief verrast worden door de nieuwe gebieden die jeontdekt. Hoewel het spel niet op alle gebieden perfect uitgewerkt is, is hetéén van de beste PSN-spellen te noemen en een aanrader voor iedereen.
Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou