LEGO Star Wars: The Complete Saga (Xbox 360) | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Twee jaar geledenwist ontwikkelaar Travellers Tales ons te verra en met LEGO Star Wars: TheVideo Game. Volledig tegen de verwachtingen in kregen we een uitermate tof spelvoor ogen waarin de Star Wars-sage op een luchtige manier aan de man werdgebracht, hetzij door de LEGO franchise eraan te koppelen. Door het enormesucces kregen we in 2006, een jaartje na het origineel, al een vervolg te zienwaarin spelers met de originele drie Star Wars-episodes aan de slag kondengaan. Dit jaar biedt uitgever LucasArts ons de kans om beide titels in éénkeer in huis te halen met LEGO Star Wars: The Complete Saga. Eigenlijk kan LEGO Star Wars gezien worden als een hommageaan de hype die de afgelopen dertig jaar is ontstaan rond de populairesciencefiction films. Nog steeds blijkt alles waar de naam Star Wars aan vast hangtautomatisch goed te verkopen, wat er soms voor zorgt dat zelfs de meestwansmakelijk slechte producten als zoete broodjes over de toonbank vliegen.Gelukkig is LEGO Star Wars: The Complete Saga geen voorbeeld van zo'n slapaftreksel, Travellers Tales heeft in samenwerking met LucasArts door de jarenheen zijn best gedaan om twee toffe games ontwikkelen waarin telkens drieepisodes de nodige aandacht kregen. Zoals de titel van het spel al doet vermoeden, is het dezekeer echter mogelijk om alle episodes uit de Star Wars filmreeks achter elkaarte spelen, gaande van The Phantom Menace tot Return of the Jedi. Elke episodeis handig opgedeeld in zes hoofdstukken, die telkens vooraf gegaan worden doorde bekende Star Wars-inleiding (de gele tekst die van boven naar onder over jescherm rolt). Deze korte introductie die je te zien krijgt bevat echter nietgenoeg informatie om het complexe verhaal helemaal te doorgronden, enigevoorkennis is dus wel een vereiste als je het nut van bepaalde mi ies wiltdoorgronden. Toch is het helemaal geen probleem als je nog nooit een Star Warsfilm gezien hebt, het spel is namelijk geen diepgaande RPG zoals Knight of theOld Republic dat wel is. We hebben hier op de eerste plaats te maken met eentof, verslavend en vooral grappig avonturenspel dat perfect als afwi eling kandienen na het spelen van serieuzere titels als Ma Effect, Unharted: Drake'sFortune of Crysis.Een van de grootste troeven van LEGO Star Wars is dat er heelwat dingen te beleven vallen tijdens elk hoofdstuk. Natuurlijk sta je vooralmet je lichtzwaard te zwaaien om vijandige Stormtroopers of ander buitenaardsgespuis van je weg te houden, maar regelmatig is het ook nodig om wat subtielerte werk te gaan. Op zulke momenten komen de speciale vaardigheden van debekende Star Wars-personages naar boven. Zo kan een Jedi Knight bijvoorbeeldgebruik maken van The Force, een soort van telekinetische kracht waarmee hijobjecten kan verplaatsen en kan het

bekende robotje R2-D2 sloten kraken vanmechanische deuren.

De verschillende speciale vaardigheden zijn leuk, maarvooral het feit dat de ontwikkelaar de levels zo heeft opgebouwd dat het vaakonmogelijk is om met slecht één personage alle puzzeltjes en raadsels op telo en, maakt het allemaal wat intere anter. Je moet hierdoor namelijk gaansamenwerken met een tweede poppetje en vaardigheden gaan combineren. Hetbesturen van je hulpje kan gebeuren door de computer, maar leuker is het als jesamen met een vriend op pad kan gaan.In LEGO Star Wars: The Video Game en The Original Saga konje al, mits je een tweede controller in huis had, samen met een vriend samen opde bank het spel spelen. In The Complete Saga gaat de tweespelersfunctie nogeen stap verder door het mogelijk te maken om via internet een kameraad uit tenodigen. Door de toevoeging van een online co-op optie is het zo mogelijk nogleuker geworden om je een weg te banen door de episodes, terwijl in je eentjespelen al een hele belevenis is. Bovendien ondersteunt LEGO Star Wars: TheComplete Saga de mogelijkheid om via de headset met je medespeler te praten,wat in combinatie met de vele grappige spelsituaties ongetwijfeld voor denodige hilariteit zal zorgen. Mochten er geen mensen online te vinden zijn om samen mee tespelen, dan heeft LEGO Star Wars: The Complete Saga nog genoeg te bieden om jeheel wat uurtjes in je eentje zoet te houden. Elk level is namelijk bezaaid metgeheimen die klaarliggen om ontdekt te worden. Zo zijn er in elk hoofdstukbijvoorbeeld tien mini-kits verstopt die, als je ze allemaal weet te vinden,samen één van de vele voertuigen uit de Star Wars-reeks uit LEGO-blokkensamenstellen. Ook zit elk hoofdstuk telkens weer boordevol deuren die je enkelkunt openen met personages die je pas later in het spel vrijspeelt, waardoor jeverplicht nog eens moet terugkeren om echt alles te kunnen zien. Als dat nogniet genoeg is gaat er na het uitspelen van een volledige episode ook nog eenseen geheime deur open die de toegang verschaft naar een nieuwe modus waarin jealle hoofdstukken achter elkaar moet spelen binnen een bepaald tijdslimiet.Lukt het je om binnen de tijd het eindfilmpje op het scherm te doenverschijnen, dan komen er extra veel legomunten in je digitale geldbeugel tezitten.Met deze legomunten kun je dan weer allerlei grappige,functionele of volledig van de pot gerukte extra's kopen. Zo is hetbijvoorbeeld mogelijk om, mits je een hele kwak geld op de toonbank weet neer teleggen, de optie te ontgrendelen waardoor alle speelbare personages hunavonturen in vermomming beleven (compleet met een belachelijke zwarte snor enoverdreven duistere zonnebril). Er zijn nog talloze andere dingen die vrij tespelen zijn, zoals filmpjes, personages en geheime levels, maar dit alles biedteigenlijk niet zo heel veel meerwaarde. Het is allemaal wel leuk, maar hetuitspelen van de episodes kan net zogoed gebeuren zonder ook maar één keer omte kijken naar al die extra's. 

Daar ligt ook meteen het zwakste punt van LEGO Star Wars:The Complete Saga. Travellers Tales heeft de moeite gedaan om nieuwe dingen aanhet pakket toe te voegen, zoals een paar nieuwe levels en meer mogelijkheden omeen eigen personage te creëren, maar niets daarvan voelt aan alsof het echt eenmeerwaarde toevoegt aan het totale plaatje. Waarschijnlijk zal enkel dedoorwinterde Star Wars-fanaat of een ziekelijke verzamelaar zich geroepenvoelen om daadwerkelijk alle extraatjes te ontdekken. Een gewone gamer zal zicheerder bezighouden met het doorspelen van de episodes om hopelijk later nogeens terug te keren om hier en daar een geheimpje te ontdekken, maar meer ookniet.Verder heeft de Xbox 360 versie nog te kampen met wat kleinegrafische probleempjes. Zo hakkelt het spel soms wat als je de camera handmatigte ver vooruit durft te bewegen en blijven sommige achtergronden wel erg langwazig in beeld hangen. Deze foutjes wegen echter niet op tegen het feit datLEGO Star Wars: The Complete Saga een enorm gepolijst spel is dat van spelenmet LEGO-blokken een bijna artistiek verantwoorde bezigheid maakt. Dezecompilatie mag dan wel niet zo heel veel nieuw materiaal met zich meebrengen(buiten de online-mogelijkheden), toch blijft het leuk om Star Wars op eenluchtige manier te herbeleven.


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou