Imperium Romanum | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Onze maatschappij heeft veel tedanken aan die goede oude Romeinen die ongeveer tweeduizend jaargeleden de omgeving hier onveilig maakten. Beschaving, eenrechtstaat, badhuizen en nog veel meer leuke speeltjes hebben deRomeinen ons gebracht. Dat deze beschaving nu nog tot de verbeeldingspreekt, blijkt uit het grote aantal games waarin we een Romeinsestad mogen nabouwen. Zo ook Imperium Romanum, de spirituele opvolgervan Glory of the Roman Empire.Het is moeilijk om Imperium Romanumecht een opvolger te noemen van Glory of the Roman Empire. Het moetmeer gezien worden als een remake. Dat is tenminste hoe het spel alsgeheel aanvoelt, en dat is zowel positief als negatief. Glory of theRoman Empire was namelijk niet slecht, maar het spel kende een aantalvervelende aspecten die het spelplezier in de weg stonden. Imperium Romanum kent een compleetandere opzet. Het meest opzienbarende is dat het spel geenverhaallijn kent. De game bestaat uit een aantal lo e, op zichzelfstaande mi ies die geen ene moer met elkaar te maken hebben, ietsdat het spel niet ten goede komt. Doordat de mi ies niet met elkaarverbonden zijn door één overkoepelende verhaallijnkrijg je het gevoel alsof je simpelweg een aantal skirmish-mi iesaan het spelen bent. Datgene wat de mi ies aan elkaar zou moetenrijgen is een tijdlijn die in het kort de opkomst en ondergang vanhet Romeinse Rijk weergeeft. In deze tijdlijn zijn een aantalbelangrijke gebeurteni en vastgelegd, zoals de vernietiging vanPompeii en het begin van de Romeinse republiek. Om maar in clichés te vervallen:Rome werd niet in één dag gebouwd. Zo ook in ImperiumRomanum. Het minpunt aan het bouwen van je stad is echter dat hetprecies zo speelt als elke game waarin je een stad moet bouwen in deKla ieke Oudheid. Het standaard recept voor city builder inhet oude Rome ziet er als volgt uit. Men neme:Eén houthakker, steengroeve en vi erij. Een soeplepel huizen om de eerder genoemde gebouwen van werkers te voorzien. Een snufje boerderijen die zorgen voor wijn, linnen, vlees en andere grondstoffen. Als laatste voegt men een bakkerij, slager en café aan het geheel toe om het op smaak te brengen. Laat dit geheel een tijdje sudderen en de simpele huisjes veranderen in iets grotere huizen, waardoor er weer meer mogelijkheden beschikbaar komen. Om het geheel af te maken voegt men tempels, soldaten en diplomatie toe naar eigen smaak.Dit recept wordt precies gevolgd doorImperium Romanum, waardoor je het gevoel krijgt alsof je het allemaalal vijf keer eerder gedaan hebt zonder dat je beseft dat dit een compleet nieuw spel zou moeten zijn. Wat wel gezegd moet worden is datImperium Romanum als spel beter aanvoelt dan Glory of the RomanEmpire. Vooral het bouwen van de stad en het voldoen aan de behoeftesvan je inwoners werkt een stuk aangenamer dan bij zijn voorganger. Jehebt veel meer het gevoel alsof datgene wat je doet ook daadwerkelijkeffect heeft op je stad, iets dat bij Glory of the Roman Empire nietecht het geval was.

Daarnaast is de interface enormoverzichtelijk met zijn grote icoontjes en duidelijke taal. Zonderdiep in allerlei verborgen menu's te hoeven zoeken, kan de gewensteinformatie gevonden worden, iets dat vooral goed werkt bij degrondstoffen die je nodig hebt om je stad verder op te bouwen. Ookhet uitzoeken van de gebouwen is makkelijk en toegankelijk wat vooralde beginnende speler zeer zal kunnen waarderen.Eén van de minpunten van Gloryof the Roman Empire was het feit dat je bewoners nogal lui waren engeen zin hadden om een wandeling van twee minuten te maken om ietsaan de andere kant van je bescheiden stad te halen. Ook in ImperiumRomanum is dit weer aanwezig, zij het in mindere mate. Nog steeds zulje moeten zorgen dat er genoeg voorraad van alles is op verschillendeplekken in je stad, maar door de eerder genoemde verbeteringen in decontrole over je stad voelt dit helemaal niet meer aan als eenminpunt. Het is eerder een uitdaging geworden om al je bewonerstevreden te houden dan dat je het gevoel hebt alsof ze je irriteren.Hoe goed de interface ook mag werken,de camera is een ander punt. Alles is overzichtelijk en de camera ismakkelijk te bedienen. Punt van kritiek is echter de beperktemogelijkheid tot uitzoomen. Vooral wanneer je stad een aanzienlijkegrootte bereikt heeft is het overzicht snel verloren en zou je willendat je nog flink wat verder zou kunnen uitzoomen. Het inzoomen in Imperium Romanum isechter geen enkel probleem. Tot op straatniveau kan alles goedbekeken worden wanneer. De oude mannetjes die gebukt lopen, vogeltjesdie rondvliegen en de vi ertjes die hun visjes in de plaatselijkevijver vangen. Het geheel doet vrolijk, kleurrijk en lekkertoegankelijk aan, net zoals de rest van het spel. Verwacht echterniet dat Imperium Romanum de nieuwe grafische standaard zal zijn,maar dat is ook iets wat het spel niet pretendeert. Dat is dan eigenlijk ook hetoverheersende gevoel bij Imperium Romanum. Het spel is leuk,toegankelijk, niet al te moelijk of frustrerend, maar weet wel dejuiste snaar te raken. De game doet niets, maar dan ook werkelijkniets, wat we niet al eens eerder gezien hebben. Dat is echter nietheel erg, want datgene wat het wél doet, doet het goed. En datis iets wat bij zijn voorganger niet het geval was. Imperium Romanumis gewoon een degelijke city-builder waarbij we het gevoelhadden alsof we het allemaal al eens eerder gespeeld hadden, maar danwel op een goede manier.


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou