Guild Wars: Eye of the North | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

We hebben ondertu enal heel wat pagina's volgeschreven over Guild Wars: Eye of the North. Het isdan ook een spel waar heel wat over te vertellen valt, wat opvallend is gezienwe het hier hebben over 'slechts' een uitbreiding van een reeds bestaande titel.In het verleden is meermaals gebleken dat zo'n uitbreiding synoniem staat voorwat kleine toevoegingen aan het reeds bestaande concept en niet veel meer dandat. Eye of the North daarentegen voelt aan als een pakket dat propvol zit metallerlei dingen waarmee ontwikkelaar ArenaNet ons nog eens extra wiltverwennen.

Laat ik meteen met het slechte nieuws van start gaat: wienog nooit eerder Guild Wars heeft gespeeld en niet van plan is minstens één vande voorgaande hoofdstukken (respectievelijk Prophecies, Factions en Nightfall)in huis te halen mag nu stoppen met lezen. Eye of the North is namelijk, integenstelling tot de drie genoemde hoofdstukken, een expansie, wat wilt zeggendat je dit spel niet in z'n eentje kunt spelen. Daarmee is het ook meteenduidelijk dat ArenaNet deze keer haar trouwe spelers in de watten wilt leggen,iets waar ze zeker niet rouwig om zullen zijn. Er waren namelijk nogal wat klachten vanuit de communityomtrent de manier waarop de Guild Wars franchise aan het evolueren was. Altijdweer kwam ArenaNet met een nieuw hoofdstuk op de proppen dat vooral gericht wasop het aantrekken van nieuwe spelers. Veteranen bleven dus telkens op hunhonger zitten, het is immers veel leuker om een nieuw Guild Wars-avontuur tebeleven met het personage waar je reeds dagen aan één stuk aan hebt zittenwerken. Gelukkig hebben de mensen bij ArenaNet hun oor te luister gelegd enkrijgen fans nu eindelijk waar ze al jaren op wachten in de vorm van GuildWars: Eye of the North.Over het verhaal gaan we niet te breed uitweiden, vermits wehet daar in heel wat artikelen al over gehad hebben. Het komt er in een zeerverkorte versie op neer dat Eye of the North spelers opnieuw laatkennismaken met het continent Tyria, de landma a die we kennen uit hetallereerste Guild Wars-hoofdstuk. Verwacht echter niet dat alles er nog net zouitziet als tijdens je vorige bezoekje, de omgeving is dusdanig aangepast datTyria er helemaal anders en verra end fris uitziet. Dat komt onder anderedoordat de ontwikkelaar de grafische motor van Guild Wars voor Eye of the Northlichtjes heeft aangepast (bijvoorbeeld door nieuwe Shader Effects toe tevoegen) waardoor alles er net dat tikkeltje beter uitziet dan het vroeger aldeed. Bovendien bevat de uitbreiding een magistrale soundtrack die als klap opde vuurpijl ook nog eens dynamisch werkt. Zo zal de muziek bij gevechtenaanzwellen terwijl de bespeelde instrumenten tijdens rustige pa ages minderopvallend aanwezig zijn. Toch moet Eye of the North het vooral hebben van de manierwaarop alles is vormgegeven. Nog meer dan in de voorgaande hoofdstukken hebbende mensen die verantwoordelijk zijn voor het creëren van de omgevingen hun bestgedaan om een zo betoverend mogelijke spelervaring neer te zetten, en het ishun gelukt ook. Het is trouwens niet enkel in de buitenlucht genieten van het prachtigeuitzicht, ook ondergronds is Eye of the North een lust voor het oog. Een heleopluchting, want in deze uitbreiding zul je heel wat uurtjes doorbrengen inkerkers, ondergrondse gangen en andere eerder ingesloten plaatsen.De hele uitbreiding telt maar liefst achttien nieuwe kerkerswaarvan het overgrote merendeel nog eens bestaat uit verschillende niveaus. Wehebben nog niet alle dungeons kunnen doorlopen,maar hetgeen we al hebben mogen aanschouwen ziet er erg smakelijk uit. Het valtvooral op dat de kerkers in Eye of the North, meer dan in voorgaandehoofdstukken, vol zitten met climaxen, vooral dan op het einde van de dungeon. Telkens weer mag je het opnementegen een eindbaas van formaat die, eens je hem/haar/het hebt weten teverslaan, een gevoel van macht en kracht bij je achterlaat. Er komt namelijkmeer dan ooit tactisch inzicht kijken bij het verslaan van zo'n eindbaas, eenevolutie die we enkel kunnen toejuichen.Natuurlijk zou Eye of the North geen expansie zijn zonder denodige nieuwe items, en ook daar slaat ArenaNet de bal niet mis. Met veertignieuwe verzamelbare armor sets, een hoop verse wapens en maar liefst 150 nooiteerder geziene skills ben je wel even zoet! Bovendien is het om sommige van dievoorwerpen in handen te krijgen soms echt zwoegen geblazen, mede door het nieuwereputatiesysteem dat Eye of the North met zich meebrengt. Reputatie verdien jedoor allerlei opdrachten voor verschillende groeperingen uit te voeren, netzoals we dat kennen uit bijvoorbeeld World of Warcraft. Het grote verschil metdie andere populaire game is dat je in Eye of the North reputatie kuntverdienen door deel te nemen aan enkele zeer vermakelijke minigames. Het meest originele spelletje is ongetwijfeld Polymock, eensoort van volwa en versie van Pokémon waarin drie monsters het opnemen tegeneen trio aan beesten van de tegenpartij. Elk monster heeft zijn eigen uniekevaardigheden en spelers zullen, net zoals in Pokémon, de zwakke punten van elkmonster moeten leren herkennen om daarvan op een effectieve manier gebruik tekunnen maken. Polymock is zeker geen minigame waar je uren mee bezig kunt zijn,maar het is leuk om het eerder serieuze werk te onderbreken door wat metmonstertjes te spelen. Bovendien is het niet nutteloos, gezien je met deverkregen reputatie heel wat speciale dingen kunt bekomen.Verder introduceert de uitbreiding ook tien nieuwe heldendie je tijdens gevechten kunnen bijstaan mocht je dat willen. We zagen ditsysteem al eerder opduiken in Guild Wars: Nightfall en ArenaNet heeft beslotenom het te laten terugkeren in Eye of the North. Geen slechte keuze, gezienhelden het toelaten dat je in principe heel het spel in je eentje kunt spelen.Heb je bijvoorbeeld een opdracht aangenomen die je niet alleen kunt oplo en enis niemand van je vrienden online, dan stel je een groepje met enkele heldensamen en je kunt meteen beginnen aan je queeste. Toch is het wat hectisch metzo'n bende helden om je heen doordat je vaak met heel wat dingen tegelijk moetrekening houden. Zo kan het wel eens gebeuren dat je midden in een gevecht hetnoorden kwijtraakt doordat je zoveel verschillende balkjes en vakjes op jescherm ziet, een probleem dat minder snel voorkomt als je met personages op padgaat die door mensen van vlees en bloed worden bestuurd. Ik heb het echter nog niet gehad over de Hall of Monuments,een soort van digitale verzamelkast die Eye of the North aan Guild Warstoevoegt. Dit is een gebouw waarin zowat alles te vinden is wat jij al hebtgepresteerd tijdens het spelen van Guild Wars. Laat ik alles even de verschillende secties op een rijtjezetten:

Monument of Honor: hier zijn alle titels die je ooit hebt verdiend tijdens het spelen van Guild Wars terug te vinden. Ook krijg je een duidelijk beeld over welke verhaallijnen je succesvol hebt doorlopen.Monument of Valor: hier krijg je een overzicht van alle speciale wapens die je hebt weten te verzamelen tijdens het spelen.Monument of Resillience: alle armor sets die je ooit hebt kunnen bemachtigen krijgen hier een plaatsje.Monument of Fellowship: alle helden die je bent tegengekomen tijdens het spelen van Guild Wars staan hier als wa en beelden tentoon.Monument of Devotion: De bekende mini-pets die doorheen de Guild Wars hoofdstukken te verzamelen waren vind je hier als kleine action figures terug.

De Hall of Monuments waar al je trofeeën te zien zijn

Bovendien is het niet alleen leuk om op te scheppen met alje persoonlijke trofeeën tegenover je vrienden, elk stuk dat in de Hall ofMonument te vinden is geeft je in Guild Wars 2 toegang tot exclusieve content,gaande van zeldzame wapens tot zelfs nieuwe metgezellen die enkel verkrijgbaarzullen zijn voor toegewijde spelers. ArenaNet heeft duidelijk laten voelen dat ze weldegelijk inzitten met de vragen van de community, daarvan is Eye of the North eenschoolvoorbeeld!


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou