Frontlines: Fuel of War (X360) | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

De multiplayermodusbij een first-person shooter is óf een slap aanhangsel dat louter ontwikkeld isom op de achterkant van het doosje een vinkje te mogen zetten achter 'multiplayerdubbelepunt', óf het is duidelijk het belangrijkste onderdeel van het spel. Indat laatste geval is de singleplayer vaak maar een slap aanhangsel, als die alniet helemaal absent is. Alleen voor de echte toppers is genoeg geldbeschikbaar om zowel de single- als multiplayer intere ant te maken, zoals hetgeval is bij Halo 3 en Call of Duty 4. Ook bij Frontlines: Fuel of War wordenbeide componenten als even belangrijk in de markt gezet. Ook een topper dus?Qua setting verdient Fuel of War alvast niet de originaliteitprijs.Het spel situeert zich in de nabije toekomst, waar de schaarse olie voor eenDerde Wereldoorlog gezorgd heeft. Het achtergrondverhaaltje wordt geschetst meteen aantal mooie tekeningen die laten zien hoe de impact van zo'n oliecrisis opde normale, westerse wereld is, maar in het spel zien we hier niets van terug.Je loopt met name door saaie woestijnlandschappen, raffinaderijen, industrie, betonnencomplexen en in puin geschoten stadjes. De wapens, de soldaten, de tanks,allemaal zouden ze zo uit een van de honderd eerdere militaire shootersovergenomen kunnen zijn. Maargoed, een saaie setting kan prima voor een goedegame zorgen, dat heeft Halo wel bewezen. Oh shit, nu moet ik onderduiken. Gelukkig weet Frontlines op het gebied van gameplay wel eenpaar vernieuwingen aan te brengen, namelijk de drones en de frontlines.De drones zijn kleine voertuigjes dieje op afstand kunt besturen. Ze komen in zowel een rijdende als vliegendeuitvoering en kunnen schieten of tot ontploffing gebracht worden. Drones zijn vooral praktisch om grotegroepen tegenstanders uit de weg te ruimen zonder dat je zelf gevaar loopt,want ze hebben aanzienlijk meer inca eringsvermogen dan jijzelf. Je moet er uiteraardwel voor zorgen dat je op een veilige plek staat wanneer je een drone gebruikt, wanneer je omsingeldbent dan is het gebruik ervan geen optie. Hoewel de drones niet direct een e entieel onderdeel van de gameplay vormen,zijn ze een goede toevoeging die, mits goed gebruikt, aardig in je voordeelbenut kan worden. E entiëler zijn de frontlines,dit spelonderdeel acht men zelfs zo belangrijk dat het spel ernaar vernoemd is.Hoewel de frontlines eigenlijk alleenin multiplayer tot hun recht komen, zitten we ook in de singleplayer verwerkt.Het komt erop neer dat wanneer je een aantal punten hebt ingenomen, defrontlinie opschuift en je verderop weer wat nieuwe punten in kunt nemen. In desingleplayer komt dit er hooguit op neer dat je bepaalde doelen pas kunt doenals je eerdere doelen al behaald hebt, niet bepaald een nieuw concept in eenshooter. Wat wel leuk is, is dat je de doelen van je huidige frontlinie inwillekeurige volgorde af kunt werken. Hierdoor krijgt Frontlines een watvrijere opzet dan het gros van de shooters. Je krijgt daarnaast aardig wat bewegingsruimteen middelen om je eigen tactieken uit te denken, wat aanzienlijk leuker is daneen uitgestippeld pad af te wandelen.  Maardat staat eigenlijk los van het frontlinesconcept, dat toch impliceert dat er van beide kanten pre ie wordt gezetwaardoor de frontlinie langzaam opschuift. Dit is in het singleplayergedeelteniet het geval. Het singleplayergedeelte is verder niet heel speciaal. Hetis vermakelijk, maar aan de korte kant en nergens echt vernieuwend of heelenerverend. Vooral de stukjes waar je binnen in saaie, betonnen gebouwenvertoeft, vormen een dieptepunt. Je krijgt echter wel wat handigheid met de drones en andere mogelijkheden, diezeker van pas zullen komen wanneer je aan de multiplayer begint. De multiplayer is aanzienlijk gewichtiger en het is hierwaar het frontlines-systeem echt totzijn recht komt. Het blijft nog steeds een kwestie van punten innemen op demanier zoals we die kennen uit de Battlefield-reeks, maar doordat beide team trijden rond dezelfde frontlinie, wordt de actie veel meer geconcentreerd.Nadeel is wel dat het soms té druk wordt rond deze punten, waardoor jeregelmatig spawnt met eentegenstander voor je neus en je al dood bent, voordat je 'Hallo' in kogeltaalhebt kunnen zeggen.Frontlines kent ook een soort upgradesysteem dat wel wat wegheeft van Call of Duty 4, met het verschil dat het in Frontlines geen persistentsysteem is maar per potje. Door tegenstanders te doden of punten te veroveren,krijg je nieuwe mogelijkheden tot je beschikking afhankelijk van jespecialisatie. Ben je gespecialiseerd in drones,dan krijg je nieuwe type drones totje beschikking die om de zoveel tijd worden aangevuld. Mijn persoonlijkefavoriet was de luchtondersteuning, waarmee je makkelijk het gebied rond de inte nemen punten van tegenstanders ontdoet. Dit systeem zorgt er overigens welvoor dat de goede spelers alleen maar meer bevoordeeld worden ten opzichte vande slechtere spelers, maar hopelijk moedigt ze dat aan om wat strategischer tewerk te gaan en ook op de mi iedoelen te focu en. Hoe leuk Frontlines is, is wel sterk afhankelijk van jeteamgenoten. Het spel heeft namelijk geen mechanismen die vervelende uitwa enals spawnkilling en ongebalanceerdeteams uit de weg gaan. Ik heb potjes gespeeld waar het letterlijk drie tegentwintig was, waarbij je je toch afvraagt waarom geen enkele speler van hetandere team het in zijn hoofd haalt eens van team te wi elen. Het ontbrekenvan stemcommunicatie buiten je squadbelet je daarbij om ze er eens op te wijzen. Net als bij Battlefield zijn erook veel mensen die zich niet rond de frontlinie begeven, maar er schik in hebbennet zo lang te wachten tot er een nieuwe helikoper is verschenen om daarnaurenlang veilig door de lucht te cirkelen. Erg frustrerend als je in je eentjemoet ploeteren om de winst voor je 'team' binnen te halen. Toch mist de multiplayer net dat beetje extra wat hetlegendarisch maakt. Het is niet zo goed als een Call of Duty 4 of een EnemyTerritory. De tijd die men aan de singleplayer besteed heeft, had menuiteindelijk toch beter in de multiplayer kunnen stoppen om de oneffenheden wegte poetsen. Het scoresysteem kan beter, de maps kunnen net wat beter wordengebalanceerd en speciale maps voor grotere en kleinere spelersaantallen, warenwelkom geweest. Nu is het bij 32 spelers vaak net iets te druk. Wat meer puntenin de frontlinies waren soms ook welkom geweest, want met soms twee punten waarrond gevochten wordt, is het haast ondoenlijk punten in te nemen omdat ercontinu bosjes tegenstanders spawnen,waardoor het spel aan beide kanten in een soort impa e komt. Visueel weet Frontlines niet echt indruk te maken. Delandschappen zijn weliswaar uitgestrekt en de vernietigbare dingen in de omgevingzijn een leuke toevoeging, maar dat voorkomt niet dat alles er wat kaal enblokkerig uitziet. Helikopters die net iets te ver weg zijn verdwijnen gewoon,maar worden wel weer zichtbaar wanneer je inzoomt met je geweer. Het geluiddaarentegen is wel een genot. Door goed gebruik van surround zijn vijandigetanks vaak tijdig te lokaliseren en het geluid van overkomende vliegtuigen enontploffingen dichtbij en veraf, zorgen ervoor dat het spel echt dat 'oorlogsgevoel' weet over te brengen.   
Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou