Final Fantasy III | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Final Fantasy III is het zwarte schaap binnende bekende RPG-reeks als je het vanuit een Westers standpunt bekijkt. Amerikaen Europa hebben namelijk nooit mogen kennismaken met deeltje drie, het spel isenkel in Japan voor de Famicom (NES) op de markt gekomen. Gelukkig heeft SquareEnix een tijd geleden dan toch besloten dat ook wij recht hebben op het in huishalen van the mi ing link en maaktde Japanse ontwikkelaar het goed met een DS-remake van Final Fantasy III.Alhoewel, remake is mi chien een groot woord, diep van binnen is Final FantasyIII nog steeds hetzelfde spel als zestien jaar geleden. “Licht endonker hebben hun eigen wil, nog veel sterker dan die van gewone stervelingenals jij en ik. Daardoor komt het ook dat licht en donker eindeloos met elkaarin conflict zijn. Om de balans tu en beide kampen te behouden, bestaan erechter kristallen. Zij zorgen ervoor dat, als een van de twee kanten deovermacht dreigt te grijpen, er vier stervelingen uitgekozen worden. Dezeuitverkorenen hebben op hun beurt het recht om de krachten uit de kristallen teabsorberen en deze te gebruiken om het evenwicht terug in de wereld te brengen.Op dit moment heeft de duisternis het overwicht, waardoor er vier Stijders vanhet Licht gekozen zullen worden om het heelal terug in balans te brengen.”

Dit heb ikniet zelf verzonnen, de tekst is rechtstreeks afkomstig uit het spel (na watvertaalwerk) en vat de verhaallijn van Final Fantasy III eigenlijk perfectsamen: met een groep van vier het kwade proberen terug te drijven om zo dewereld van de ondergang te redden! Het valtmi chien al op, maar qua verhaallijn zit Final Fantasy III helemaal anders inelkaar dan dat we dat tegenwoordig gewend zijn. Terwijl het in de meestehedendaagse RPG's erg belangrijk is dat elk personage voorzien is van eenuitgebreid achtergrondverhaal blijft Final Fantasy III een heel stukoppervlakkiger. Je gaat als speler op pad met vier hoofdpersonages, maar veelmeer dan hun namen kom je niet te weten. Square Enix heeft de DS-versie vanFinal Fantasy III wel voorzien van wat extra verhaallijnen ten opzichte van deNES-versie, maar toch is het tijdens het spelen van de game overduidelijk dathet vroeger niet zo heel veel uitmaakte wat personages in het verleden haddenmeegemaakt of wat hun gevoelens ten opzichte van elkaar zijn. Het enige wat jemoet weten is dat de wereld in gevaar is en dat jij daar een stokje voor moetsteken.  Het gevaarbestaat dat men gaat denken een spel in huis te halen met een verhaal datvergelijkbaar is met de huidige, toch wel opvallend extensieve verhaallijnenwaarmee RPG's tegenwoordig uitgerust zijn. Beweren dat Final Fantasy III quaplot minderwaardig is aan andere delen uit de reeks is echter wat kort door debocht. Bij de aankoop van deze titel moet je er simpelweg rekening mee houdendat je nog altijd te maken hebt met een remake van een spel dat zestien jaargeleden op de markt kwam, een tijd waarin er nog niet zulke monsterbudgetten ingames werden gepompt als nu.Maar goed,genoeg over het verhaal, de gameplay is nog altijd van groter belang. FinalFantasy III is, zoals zowat alle RPG's in dat tijdperk, een rasechte turn-based game waarin om de haverklap random encounters opduiken. Dit wilzeggen dat onzichtbare vijanden je op elk moment kunnen aanvallen en dat jetijdens gevechten telkens je beurt zal moeten afwachten voordat je personageshun acties mogen ondernemen. Ben je geen fan van dit systeem, dan loop je bestmet een grote boog rond Final Fantasy III heen. Er is namelijk zo goed als geenafwi eling aanwezig in de vorm van minigames, kaarten verzamelen of itemscombineren; gewoon keiharde turn-based vechtenzonder al teveel franjes is wat de klok slaat. Elk personage heeft demogelijkheid om traditionele acties te ondernemen, zoals aanvallen, verdedigenen magie inzetten, maar kan ook drankjes en zalfjes gebruiken om allerhandekwaaltjes te genezen. Het intere ante is echter dat Square Enix in FinalFantasy III voor de eerste keer ooit in de serie het Job-systeem heefttoegevoegd, en natuurlijk is dit mechanisme ook terug te vinden in de DS-versievan het spel. Bij hetbegin van het spel heeft elk personage een standaard 'job' als Freelancer. Ditis het beroep waarmee iedereen begint en kent dus ook geen specialemogelijkheden. Het doel van een Freelancer is vooral toegespitst op puuraanvallen met allerlei wapens; niets meer, niets minder. Akkoord, hij of zijheeft ook de mogelijkheid om wat magie te gebruiken, maar echt uitblinkendaarin zal een Freelancer nooit. Gelukkig is er de mogelijk om van Job teveranderen, bijvoorbeeld naar een Black Mage. Niet alleen krijg je een anderpak aangemeten, ook je vaardigheden zullen veranderen. In tegenstelling tot eenFreelancer kan een zwarte magiër namelijk geavanceerde aanvallende magischespreuken aanleren, wat vooral handig is als je het opneemt tegen vijanden metnatuurlijke zwakten zoals vuur, water en bliksem. Denk je echter dat je groepvooral versterking door middel van helende spreuken kan gebruiken, dan dien jeje ontslag in als zwarte magiër en start je een nieuwe carrière als White Mage.In totaal zijn er maar liefst tweeëntwintig verschillende Jobs om uit tekiezen, elk met hun eigen sterken en zwakten. Het is ergleuk om te zien hoe elk beroep zijn eigen uiterlijk heeft. Zo zie je er alsDark Knight een heel stukje duisterder uit dan als Sage. Ook de speciale vaardighedendie aan elk beroep vastzitten zijn leuk om te gebruiken, al knaagt er toch wataan het systeem. Tijdens het verloop van Final Fantasy III is het vaak lange tijdniet nodig om van Job te veranderen, vaak is het zelfs beter om je in één beroep te verdiepen zodat je extra sterk kunt worden in een bepaald vak.Zo speelde ik een groot deel van het spel uit met constant een White Mage, eenBlack Mage, een Warrior en een Ranger in mijn team zonder ook maar één keertjete hoeven veranderen. Soms geeft het spel wel lichtjes aan dat het beter zouzijn om over te schakelen naar een bepaald beroep, maar vaak is het handiger omje personages uit te rusten met een Job en dat zo te laten. Spijtige zaak,gezien het Job-systeem wel degelijk vermakelijk kan zijn en heel wat diepgangkan bieden (bijvoorbeeld bij de Final Fantasy Tactics reeks).

Wat ooklichtjes vervelend kan worden is de manier waarop gevechten verlopen. Vaak ziter geen logica in de volgorde van de acties die je teamleden ondernemen. Stel je voor:midden in een gevecht sterft een lid van je groep. Natuurlijk wil je dat hij ofzij zo snel mogelijk weer kan deelnemen aan de strijd en je besluit dus eenitem te gebruiken dat personen terug tot leven wekt. Het nadeel van zo'n itemis dat het enkel een minimum aantal levenspunten terug aan het voorheen nogdode personage geeft, waardoor het een verstandige keuze is om je White Magemeteen na de verrijzenis een helende spreuk te laten uitspreken. Eens je aldeze besli ingen hebt genomen en de nodige commando's hebt ingegeven is het debeurt aan je teamleden om hun ding te doen, maar de manier waarop ze dat doenklopt niet met die waarop jij het wou zien. Het heeft allemaal te maken met desnelheid van je personages, maar zelfs al ga je daar rekening mee houden danfaalt het systeem soms nog. Hetgeen watvolgt is dat de White Mage zijn spreuk als eerste uitspreekt over het nog dodepersonage (wat dus niets uithaalt), daarna geeft het ander personage pas hettot leven wekkende item (het dode poppetje leeft weer, maar heeft niet veellevenspunten) waardoor de vijand maar een klein tikje moet geven om het helegedoe weer van voor af aan te laten beginnen. Dit kan zorgen voor heel watfrustraties, vooral als je weet dat je tijdens het verkennen van een kerkerniet zomaar je vooruitgang op kunt slaan en dus telkens opnieuw moet beginnenals je tijdens een gevecht het loodje legt. Echtedoorzetters zullen het herspelen van zo'n kerker waarschijnlijk het einde vande wereld niet vinden, maar de meer casual gamer zal al eerder de neiginghebben om zijn DS ergens neer te smijten door de hoge moeilijkheidsgraad vanhet spel. Gelukkig is het tijdens het spelen van Final Fantasy III nietallemaal kommer en kwel, het spel ziet er namelijk onwaarschijnlijk goed uit!Zonder enige twijfel kunnen we stellen dat Square Enix de handheld van Nintendotot zijn huidige limiet heeft laten gaan. Nog nooit zag een spel er zo fris,kleurrijk en knap uit als Final Fantasy III. Van het water op de world map tot de veren van de Chocobo's,alles is gemaakt met erg veel liefde en oog voor detail. Ook het introfilmpjedat men speciaal voor de DS-versie maakte is van ongekende kwaliteit, veelverschil in kwaliteit met de tu enfilmpjes van Final Fantasy XII is er, mededoor het kleine scherm, niet. Niet alleen ziet het spel er trouwens sprankelenduit, ook klinkt het geheel op magische wijze ongelofelijk mooi. Voor deverandering heeft men een draagbare RPG eens niet voorzien van het vervelende geblieb en gepuut, maar produceren de luidsprekers van de DS mooie, volledeuntjes die je nog lang zullen bijblijven. Naast hettoevoegen van het exclusieve introfilmpje heeft Square Enix verder nog eenextraatje toegevoegd aan deze DS-versie van Final Fantasy III, namelijk hetMognet. Dit is een soort van postdienst waarmee je via Moogles (die witte,schattige knuffelbeesten met zo'n rode bol op hun kop) briefjes kunt versturennaar al je vrienden die ook in het bezit zijn van Final Fantasy III. Nietalleen via een lokaal netwerk, maar ook door gebruik te maken van het internetis het mogelijk om brieven te versturen naar mensen over heel de wereld, als jemaar in het bezit bent van de nodige Friend Code. Een leuke gimmick om eens uit te proberen en omwat geheime dingen vrij te spelen, maar meer dan dat is het zeker niet. Het isleuk om te zien dat Square Enix wat inspanning geleverd heeft om gebruik temaken van de DS-functies, maar dat hadden ze ook op een andere, meer originelemanier kunnen doen. Waarommaakt Final Fantasy III bijvoorbeeld niet wat meer gebruik van de twee schermenwaarmee de handheld is uitgerust? Gevechten spelen zich enkel af op hetonderste scherm terwijl het bovenste gedeelte van de DS helemaal zwart blijft.Waarom heeft Square Enix het niet mogelijk gemaakt om bijvoorbeeld te allentijde de statistieken van je personages weer te geven op het overblijvendescherm, of tijdens het uitvoeren van magische aanvallen deze te latenverspreiden over beide schermen? We mogen dan wel te maken hebben met eenremake van een oud spel, maar wat meer vernieuwing had zeker geen kwaad gekund.Ben je echter (zoals ik) iemand die alle delen uit de Final Fantasy-reeks inhuis moét hebben, dan maakt de voorgaande tekst geen enkele moer uit en zit jeop dit moment waarschijnlijk al lekker te levelen om die volgende eindbaas eenkopje kleiner te maken.


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou