Every Extend Extra Extreme | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Uit de handen van Q Entertainment kwam eerst de game met de drie E's, genaamd Every Extend Extra voor de PSP. Met Every Extend Extra Extreme voor de Xbox 360 zitten we nu op vier E's en het is de vraag of Q op een al even originele titel kan komen als ze eventueel E5 of E6 uitgeven. De bezitters van een Xbox 360 kunnen nu in ieder geval proeven van de unieke mix aan muziek, gameplay en graphics die z'n oorsprong kende als Every Extend, de onafhankelijk gemaakte game voor de PC.

Om eerlijk te zijn verwachtte ik veel van E4. E3 wist ondanks de paar grote minpunten extreem te overtuigen en een evolutie van het concept lag in de verwachting bij E4. De teleurstelling was daarom best groot te noemen toen ik erachter kwam dat Q Entertainment de formule behoorlijk overhoop had gehaald. Een uiteenzetting van de veranderingen volgt nu.

Het concept blijft in de basis hetzelfde. Je bestuurt in E4 een 'schip' dat kan ontploffen. Je wordt in een beeldvullend speelscherm gebombardeerd door talloze aanvalsgolven die bestaan uit objecten die kunnen worden vernietigd. Dit geschiedt door je schip in de buurt van een object te laten exploderen, waarna een kettingreactie van exploderende vijanden ontstaat. Met items die de vijanden achterlaten, kan naast het verhogen van de score, de speeltijd worden verlengd, de aanvalsgolven worden versneld en een schild worden opgepikt.

Het oppikken van deze items kan echteralleen maar als de kettingreactie aan explosies afgelopen is. Eengroot verschil met de twee eerdere games is dat het aantalaanvalsgolven zó groot is dat het tijden kan duren voordat jeschip weer terug is in het speelveld om de items op te pikken. In detu entijd zit je dus te genieten van de synergie aan beeld en geluiddie voor je wordt afgespeeld. Genieten is mi chien wel een grootwoord, want je zit op zo'n moment echt even niets te doen. Deoplo ing hiervoor is wel de mogelijkheid om de kettingreactie af tebreken. Er moet dus een afweging worden gemaakt tu en extra langeexplosies en het kunnen oppikken van objecten. De beste keuze om eenexplosie af te breken is meestal wanneer een groot aantal objectenvoor het oprapen ligt.

De enorme hoeveelheden aanvalsgolvenheeft echter wel voor een probleem gezorgd. Het is namelijkonmogelijk om tu en de vijanden door te blijven manoeuvreren. Dit isopgelost door je schip gedurende een aantal seconden nadat deze hetspeelveld weer betreedt een schild te geven. Deze maakt je tijdelijkonsterfelijk en geeft de tijd om vlug alle bonu en op te pikken. Eenschildbonus wordt zo nu en dan ook achtergelaten en het oppikkenervan zorgt ervoor dat het schild langer intact blijft. Na hetuitwerken van het schild kun je ervan uitgaan dat je binnen eenaantal seconden dood bent. De enige oplo ing is dus net voordat hetschild op is, wederom jezelf te laten exploderen. Het gevolg mag duidelijk zijn. Je zithet grootste deel van de tijd naar prachtige explosies te kijken enitems op te pikken voor het schild is uitgewerkt. In de eerste modevan E4, genaamd The Game Unlimited, betekent dit dat je in feite nietaf kunt gaan. Een klok moet voor enige tijdsdruk zorgen, maar als jegenoeg quickens (dit versnelt de game) hebt opgepikt, zijn detijdverlengingsitems genoeg om je voor eeuwig door de laten gaan. Omeen score neer te zetten, moet je in feite gewoon de klok latenaflopen zonder de tijd te verlengen. Een anti-climax als hetware.

De tweede mode, genaamd the Game Time Limited,brengt een beetje meer uitdaging met zich mee. Geheel volgenshetzelfde concept moeten zoveel mogelijk kettingreacties wordengemaakt, maar nu binnen verschillende tijdslimieten. Dit simpelegegeven, gecombineerd met online leaderboards, zorgt ervoor dat dezemode werkelijk uitdagend wordt. Het nodigt ook uit voor snellespeelse ies, aangezien de kortste se ie maar vijf minuten lang is.Dit komt ook nog eens goed uit, omdat het tijdens een speelse ieniet mogelijk is het spel op te slaan. De The Game Unlimited-mode isdus vaak niet eens een optie voor een vluggertje met E4.In E4 kunt je online ook je vertierzoeken. Tegen een andere speler is hetzelfde spel te spelen als in desingleplayer. Je ziet de andere speler niet, maar wel een meter dieaangeeft wie aan het winnen is. Degene met de meest verzamelde puntenwint. De online mogelijkheid lijkt er meer voor de vorm te zijn, wanthet feit dat je niet ziet wat de ander doet, voegt niet veel toe aande uitdaging die het verbeteren van een score op de leaderbords aldoet.

Grappig is The Revenge. Het is alsof Q Entertainment deroots van E4 wilde bevestigen door in deze mode van E4 een ware shoot'em up te maken. In The Revenge krijgt je kleine schip demogelijkheid om werkelijk te schieten in plaats van te exploderen opcommando. De aanvalsgolven veroorzaken geen kettingreactis meer enmoeten stuk voor stuk worden neergeschoten. Het geheel voelt zeersimpel aan en ook het schieten zelf had beter kunnen wordenuitgevoerd. Schoenmaker, blijf bij je leest.

Een intere antetoevoeging is de Wiz Ur Muzik-optie. Deze optie stelt je in staat jeeigen muziek (gestreamed en wel) af te spelen terwijl je speelt. Hetmooie er aan is dat je je muziek ook nog eens kunt rippen naar deharde schijf van de Xbox 360. E4 analyseert op zijn beurt de muzieken haalt het aantal beats per minuut eruit, waarna een game gecreëerdkan worden die gesynchroniseerd is met de muziek. Je kunt met jemuziek dus je eigen gameplay ervaring maken. Het goed overzetten vaneen nummer heeft soms wel wat voeten in aarde, want als E4 moeiteheeft met het analyseren van de muziek zul je zelf de BPM moeteninvoeren.

En toch, ondanks de vele fouten, blijft E4 bestvermakelijk. Dit komt echter niet door de gameplay, maar meer doordie lekkere muziek die het hele speelscherm laat mee pulseren.Explosies vinden ook precies plaats op het ritme van de muziek. Deeffecten zijn heerlijk hypnotisch en de muziek van de vastemuzikanten van Q Entertainment is van de solide kwaliteit die we vanhun kunnen verwachten. Een kleine toevoeging in de gameplay zorgt erdaarnaast voor dat je nog meer met de muziek meegaat. Door je schipnamelijk precies op de beat te laten ontploffen, kun je zogenaamde'multipliers' verdienen die je score verdubbelen. Het aantal levelsis wel aan de summiere kant, vier zijn het er in totaal. Daarbij komtook nog eens dat de levels qua thema wel van elkaar verschillen, maardoor het uniforme stijltje van E4 toch weer hetzelfde overkomen. Dezestijl zou oké zijn geweest voor één level, maarniet voor alle.


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou