De Sims: Op Een Onbewoond Eiland (PS2) | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Vorig jaar lagen zenog te knuffelen met hun huisdieren, dit jaar stranden je Sims aan op eenonbewoond eiland. Het moet voor de makers van De Sims een helse klus zijn omieder jaar weer wat nieuws te verzinnen dat voor consolegamers de volledigeprijs rechtvaardigt. Met alleen wat nieuwe dingen in en rond het huis voelt hettoch alsof je de volle mep betaalt voor een aanvulling. Op Een Onbewoond Eilandlijkt daarom een prima keus. Een geheel nieuwe setting waarin je Sims eenworden met de natuur. Weg met het luxe leven. En wie weet lopen we Vrijdag nogtegen het lijf.Net als bij elke Sims-game begint ook Op Een OnbewoondEiland met het ontwerpen van je personages. Opvallend is de kleine hoeveelheidkleding en prullaria waar je bij aanvang uit kunt kiezen, maar al snel blijktwaarom. Na een schipbreuk blijft er immers van deze mooie kledij nog maarweinig over. Nieuwe kleren zul je gedurende het spel zelf moeten vervaardigen,maar voordat het zover is zul je flink wat grondstoffen bij elkaar moetenrapen. Grondstoffen verzamelen vormt zowat het hoofdonderdeel vanDe Sims: Op Een Onbewoond Eiland. Althans, je zult er de meeste tijd aan kwijtzijn. Stukken hout, lianen, bananenbladeren, stenen en natuurlijk diversesoorten etenswaar vind je overal op het eiland en kunnen met een druk op deknop geoogst worden. Van de grondstoffen bouw je een kampvuur, waarop jevervolgens het eten kunt bereiden. Naarmate je meer vaardigheden ontwikkelt kunje van je grondstoffen ook allerlei gebruiksvoorwerpen maken, zoals hutten,bedden en een vishengel. In tegenstelling tot vrijwel alle andere De Sims-productenheb je in Op Een Onbewoond Eiland duidelijke doelen voor ogen die je verderhelpen in het spel. Zo zul je op het eerste eiland een vlot moeten bouwen, waarnaje naar een volgend eiland kunt varen. Op dat eiland moet je grondstoffenvinden om een brug te maken over een gapend ravijn. Aanvankelijk speel je met éénSim, maar naarmate je verder komt loop je ook de andere schipbreukelingen tegenhet lijf. Je Sims werken nog steeds met dezelfde bekende behoeftes, alworden ze nu één voor één geïntroduceerd. Zo heb je aanvankelijk geen behoefteaan hygiëne, maar zo gauw je de eerste andere Sim tegen het lijf loopt wil jetoch wat beter voor de dag komen. Sociaal contact had je daarvoor al, dankzijde chimpansees. Naast het oogsten van gewa en is het bijhouden je de behoeftesvan je Sims eveneens een tijdvretende bezigheid. Ze moeten slapen, naar de wc(je hebt een oneindige rol toiletpapier op zak, vijgenblad niet nodig dus) envooral: eten. Heel veel eten. En dat is eigenlijk het grootste manco van Op Een OnbewoondEiland: je bent continu bezig met een herhaling van dezelfde taken. Je looptrond, oogst alles wat los en vast zit tot je voldoende grondstoffen hebt omdoelen te bereiken, en zorgt intu en dat je Sim zo goed als dat gaat binnen dekostbare tijd in zijn behoeftes wordt voorzien. Je boekt weliswaar progre ie,wat enigszins een drive geeft om door te spelen, maar soms wil je helemaal nietverder. De prachtige plaggenhut die je net met veel moeite gemaakt hebt, moetje namelijk weer achter laten. Alle acties die je doet, zijn bovendien pa ief.Dit is mi chien inherent aan De Sims, maar wanner je maar enkele personagesrechtstreeks bestuurt, is het op den duur saai om alleen maar toe te kijken hoeje Sims zelf dingen bouwen en oogsten terwijl jij alleen maar opdrachten geeft.Zeker wanneer de handelingen die je moet doen, enorm eentonig zijn. Een ander probleem is dat het spel technisch rammelt vanalle kanten. Niet alleen is het spel grafisch zelfs voor de Playstation 2 eenregelrechte belediging, het loopt ook nog eens als een dweil. De gebeurteni enin het spel pauzeren regelmatige enkele seconden, de camera hapert en tu enpraktisch elke handeling zit een kort laadscherm. Niet alleen bij het binnengaan van een nieuw gebied, meestal ter grote van een achtertuin, maar ook bijhet oproepen van een simpel menuutje zit je weer een seconde of wat teduimendraaien. Alsof dat nog niet erg genoeg is, worden de plaatjes in demenu's ook nog eens één voor één ingeladen, alsof je met een inbelverbindingspeelt.Op Een Onbewoond Eiland leek aanvankelijk een leuk zijstapjevoor De Sims en aan de inhoud van het spel zal het niet liggen. Er zijn tallozegrondstoffen in het spel waarmee je honderden voorwerpen kunt vervaardigen eneen weelde aan gerechten kunt bereiden. Als je puur op de doelen af gaat zit jemi chien snel door het spel heen, maar wil je een prachtige plaggenhut neezetten dan kan het spel je uren bezig houden. Alleen zijn het zulke saaie uren.Steeds weer dezelfde handelingen en een overdaad aan laadschermen, maken een inpotentie leuk spelconcept tot iets wat hoogstens als bezigheidstherapiegekwalificeerd kan worden
Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou