Command & Conquer 3: Kane's Wrath (PC) | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Welkom terugcommandant. Het jaar is 2034. Je bevindt je in het interbellum van de tweede enderde Tiberium-oorlog. Kane leeft! Als zijn persoonlijke vertrouweling kiesthij jou om wraak te nemen op alles en iedereen die wantrouwen toont tegen deenige echte Me ias. Degene die de mensheid naar een nieuwe toekomst moetleiden. In de naam van Kane breng je vrede door macht.Command &Conquer 3: Kane's Wrath is de eerste uitbreiding voor Command & Conquer 3:Tiberium Wars en daarmee tevens een nieuw hoofdstuk in  de beroemde RTS-serie Command & Conquer. Alswe kijken naar de Command & Conquer-spelers dan zijn ze ruwweg in te delenin twee groepen: de fans van de Red Alert-reeks en liefhebbers van hetTiberium-universum. Beiden zullen dit jaar vermaakt worden, want naast Kane'sWrath verschijnt eind dit jaar de nieuwe game Command & Conquer Red Alert 3waar we hoge verwachten voor koesteren. Snelle kopers van Kane's Wrath krijgenvoor Red Alert 3 tevens een toegangscode voor de betatest.

Vanaf nu zullenwe het houden bij Tiberium-kristallen. We willen nog niet een teveel van deverhaallijn van Kane's Wrath verklappen, omdat dit net als bij eerdere Command& Conquer-games één van de sterkste aspecten van de game is.  Daarom zullen we alleen even vermelden dat detu enfilmpjes ook deze keer weer zeer vermakelijk zijn, met het typischeB-film gehalte dat we van de Command & Conquer-tu enfilmpjes gewend zijn. Hetflauwe 'net niet' hoort er nu eenmaal bij. Nieuwe acteurs krijgen we te zien inde rol van Alexa Kovacs (de inlichtingenofficier die menig gamer intiem zalprikkelen voordat ze het slagveld ingaan) en Broeder Marcion (de leider enijzeren vuist van de Black Hand-sekte). Tevens zal CABAL als tegenhanger vanEVA ons voorzien van alle tactische informatie. In een campagne van dertienmi ies volgen we de verhaallijn van de The Brotherhood of Nod, vanaf het eindevan de tweede Tiberium-oorlog tot aan de gebeurteni en na de derdeTiberium-oorlog. 

Het broederschapneemt het uiteraard op tegen de bekende twee andere facties: de Global DefenseInitiative (GDI) en de buitenaardse Scrin. Iedere factie heeft tevens debeschikking over een tweetal  subfacties.De GDI kan kiezen uit het geharde tankbataljon van Steel Talons of de sonischbewapende ZOCOM, terwijl de Nod wordt bijgestaan door het elite leger van deBlack Hand en de cyborgs van de Mark of Kane. Ten slotte kun je bij de Scrinterecht voor de verwoestende Reaper-17 en de telepathisch ingesteldeTraveler-59. De subfacties zijn werkelijk stoer te noemen en hebben voor iederwat wils. Ben je een 'tankrusher' dan kies je al snel voor Steel Talons. Ben jesluw dan kun je waarschijnlijk je ei kwijt bij Traveler-59.De uitbreidinggaat uiteraard gepaard met nieuwe eenheden, gebouwen en upgrades. Veel eenhedenen upgrades bieden zeker een toegevoegde waarde aan de game Bijvoorbeeld dewalkertanks Wolverine en Titan van de GDI (bekend uit Tiberian Sun) komen weerterug en zullen bij menig gamer goede herinneringen ophalen. Ook zijn er zeerhandige sonic- en lasermuurtjes te kopen om je gebouwen te verdedigen. Helaaszitten er ook enkele nutteloze toevoegingen tu en waarbij je jezelf afvraagtwat de toegevoegde waarde is. Zo krijgen geniesoldaten van de GDI Steel Talonseen handpistool waarmee ze vrijwel niets uitrichten en heeft Nod een nieuweondersteuningskracht gekregen waarmee voor enkele seconden alle krachtcentraleszichtbaar worden. Leuk? Ja. Maar nuttig? Nee.Dan zijn we nogniet eens begonnen over de nieuwe epische eenheden, waarvan elke zijde er ééntot zijn beschikking krijgt. De GDI heeft een gigantische tank met eendriedubbele loop genaamd de MARV, de Nod heeft de beschikking over eenRedeemer, die is te omschrijven als een gigantische Cyborg. De Scrin krijgt eenEradicator-hexapod, een zespotig monster dat laserstralen afvuurt. Dezezogenoemde 'Epic Units' zijn in vergelijking met normale eenheden echtgigantisch. Minstens driemaal zo groot. Het is gewoon iets 'te' en komt zeeronrealistisch over. In schril contrast met hun omvang staat hun sterkte, wantonverslaanbaar zijn ze zeker niet. Met een goede countereenheid kom je al ver.Zo is legt de MARV tegen een legertje raketsoldaten binnen enkele minuten hetloodje.

De gameplay iseen stuk uitdagender geworden ten opzichte van de originele game. De campagnebegint gelijk op het niveau van de laatste mi ies uit Tiberium Wars. Eenpittige game dus en ondanks het lage aantal mi ies zul je veel tijd moetenbesteden om je door de campagne heen te worstelen. Wat mij verder verbaasde isdat de kunstmatige intelligentie nu ook enige vorm van intelligentie heeftgekregen. Als je een tankaanval uitvoert in skirmishgames, dan gaat de computerin de tegenaanval door veel raketsoldaten te bouwen. Kom je met vliegtuigen,dan heeft de tegenstander luchtafweer klaarstaan. De computertegenstander inKane's Wrath speelt dus in op jouw aanvallen. Uit ervaring weten we echter dathet een kwestie van tijd is voordat gamers de logica achter de AI zien en zeeen manier vinden om deze simpel om zee te helpen.De echtetegenstand moeten we daarom niet van de AI verwachten, maar eerder vanuit deonline wereld. Bij Tiberium Wars had EA al veel werk gemaakt van de onlinemogelijkheden, in de vorm van ranglijsten, wedstrijdverslagen en regelmatigeupdates en verbeteringen. Ook Kane's Wrath kan dezelfde ondersteuningverwachten, waardoor je naast de singleplayer ook vele multiplayer-speelurenkunt toevoegen. Nu is de balans tu en de verschillende facties altijd eenprobleem geweest bij Command & Conquer. De makers hebben altijd veel moeitegehad om de zijdes aan elkaar gewaagd te maken. Online leidde dit in hetverleden nog wel eens tot frustratie als spelers constant met dezelfde tactiekwonnen. Kane's Wrath zal ook hier waarschijnlijk problemen gaan ondervinden metbepaalde eenheden die nu al te krachtig lijken. Tijd zal dit moeten uitwijzen.Voor de singleplayer wordt een nieuwe spelelement aan de gametoegevoegd, namelijk Wereldverovering. Het is een combinatie van turn basedstrategie met real-time strategie. Met behulp van de wereldkaart breid jegebieden en basi en uit. Door aanvalsmachten te maken kun je vijandelijkebasi en aanvallen en vernietigen. Doel van het spel is om je invloed tevergroten (GDI), onrust te zaaien (Nod) of drempels plaatsen voor de buitenaardseinvasie (Scrin). Je kunt de Wereldverovering tevens grotendeels naar eigen inzien aanpa en.

Command &Conquer 3: Kane's Wrath heeft ook nog te kampen wat kleinere bugs. Eenhedenblijven soms staan of hangen achter gebouwen, nadat je ze een commando hebtgegeven. Tevens nemen ze soms nog wel eens wat onlogische routes om bij hunbestemming te komen. Met de huidige online ondersteuning kunnen we regelmatigpatches verwachten, die deze fouten hopelijk eruit zullen halen en tevens debalans aanpa en, maar vooralsnog geldt het als een miniscuul minpuntje.


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou