Colin McRae DiRT | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Het begon een beetje te vervelen,telkens weer nieuwe Colin McRae Rally games die zeker op het laatstniet veel nieuws meer brachten. Er kan zelfs gesteld worden dat deconcurrerende WRC reeks van Sony Colin voorbij was gestreefd. De naamRally mag mi chien zijn weggevallen uit de titel, maar hetvertrouwen van Codemasters in off-road racing is niet verminderd.Enter Colin McRae DiRT, een rally game met meer dan alleen Colin'sfavoriete rallyauto's.

DiRT is een game die eigenlijk hetbeste te zien is als de DTM Racedriver van de off-road racekla e.Net als in Racedriver is het namelijk mogelijk niet alleen de raceste doen waar de reeks bekend om staat (rally in de Colin McRae-reeks)maar ook nog eens mee te doen aan races die mi chien minder bekendzijn, maar niet minder spectaculair. Natuurlijk is er weer demogelijkheid om in de welbekende rally-auto's te rijden. Dit houdt indat er het grootste deel van de tijd van één punt naarde andere wordt geracet met maar één auto op de baan.De zogenaamde 'point to point' races. Uitzonderingen zijn cro overraces waar op een kort circuit met twee banen tegen een andere autogeracet kan worden.

Een voortvloeisel daarvan is rallycro .Het concept van rallycro is nieuw in de Colin McRae-reeks. Er kannamelijk gereden worden tegen meerdere tegenstanders tegelijk. Dit isweer eens wat anders dan de eenzame races in afgelegen rallyparcours. Rallycro races zijn behoorlijk pittig te noemen omdat ookde AI behoorlijk veel tegengas geeft. Waar je voorheen alleen op jetijdbalkje de voortgang van je tegenstander zag, heb je nu maximaalzeven andere tegenstanders die je het leven zuur maken. De actie ismeteen vertienvoudigd. De intelligentie van de tegenstanders isvoldoende, maar er is zeker ruimte voor verbetering. Vooral wanneerhet raceveld dicht op elkaar zit, hebben je tegenstanders maar eenkleine hoeveelheid zelfbehoud en rammen ze zonder pardon tegen jeachterkant aan als je op hun ideale lijn rijdt. Ook is hetvoorgekomen dat de leider vastraakte achter een muur, waardoor derest van het veld, ondanks genoeg ruimte, geen kans zag eromheen terijden. Verder is de AI voldoende uitdagend om je een aantal leukeraces te bezorgen.

  De overige disciplines hebben dezelfdeopzet als die zojuist zijn besproken, maar dan met andere auto's encircuits. Zo is er rallyraid, een kla e met auto's die we ookkennen uit de Dakar rally. Met zes auto's of dikke vrachtauto's moetover smalle, maar uitgestrekte tracks de finish worden gehaald. Deauto's zijn over de gehele linie langzamer dan in de anderedisciplines, maar door hun hoge wielophanging en de grotehoogteverschillen in de circuits zijn ze mi chien wel het leukst ommee te rijden. Met zes dikke trucks vol gas door de lucht springen iszeer uitdagend en ook nog eens erg leuk. CORR wordt gereden opgesloten circuits met snelle buggy's en Amerikaanse pro-pickuptrucks.Het concept is hetzelfde als in de andere races, de auto's en detracks zorgen voor een net wat andere ervaring. Als laatste is erhill climbing. Deze kla e bestaat vooral uit 700+ pk auto'sdie met enorme snelheden de top van een heuvel moeten bereiken. Zoalsmet dat soort power is te verwachten, zijn deze auto's zeer moeilijkte besturen en is het een uitdaging om zelfs maar rijdend de top tebehalen. Codemasters is trouwens niet van hun geloof gevallen. Rallyfans kunnen namelijk naar hun hartelust bezig gaan met deChampionship mode. Deze modus laat je verschillende kampioenschappendoorlopen met je rallyauto. Lekker vertrouwd en volledig volgens hetboekje. Een extra modus om op een track naar keuze te rijden met eenauto naar keuze, is ook aanwezig.Het mag duidelijk zijn, de game iszowel afwi elend als 'fun'. Twee begrippen die bij de laatste Colingame niet zo snel naar voren kwamen. Het fun-aspect heeft men vooralweten te bereiken door de auto's bestuurbaar te houden. Dit houdt indat de physics niet al te realistisch zijn, maar dat je wel hetgevoel krijgt in een off-road auto te rijden. De ietwatarcade-achtige physics brengen echter wel wat inconsistenties metzich mee. Zo is het vooral bij een aantal rallyauto's moeilijk inte schatten hoe de auto zich gedraagt in bepaalde situaties. Zeker de'high-performance' auto's hebben vaak enorm veel grip op onverhardeondergronden. Het is dan ook mogelijk om zeer kort voor een bocht inde ankers te gaan en er zonder kleerscheuren uit te komen. De'arcady' physics worden nog eens benadrukt door de mogelijkheid omtegen wel heel steile hellingen op te rijden als je van de weg bentgeraakt. De grotere zwaardere auto's voelen net wat natuurlijker aanmet hun slappere wielophanging. Al met al doen de physics niet geheelconsistent aan.

Zoals normaal is in een Colin McRaegame zijn ook in DiRT de instellingen van alle auto's aan te pa en.De auto's staan meestal wel behoorlijk ingesteld om een race in eensnelle tijd te voltooien, maar de echte tweak freaks hebben genoeg ommee te spelen. De aanwezigheid van meer tegenstanders betekent ookmeteen meer schade aan je auto. En in DiRT zul je het ook wetenwanneer je iets of iemand hebt geraakt. Op de hoogstemoeilijkheidgraad is er niet veel nodig om je auto zowel uiterlijkals innerlijk compleet te vernachelen. Frontale botsingen zorgen ermeteen voor dat je de race kunt beëindigen en na een aantalkeren over de kop te zijn gegaan, is het vaak niet meer te zien inwelk merk auto je rijdt. Alleen in de makkelijkste moeilijkheidsgraadis het mogelijk om 'terminal damage' uit te schakelen, dus je bentgewaarschuwd.

De hoofdattractie van DiRT is toch wel de'onboard' camera. Natuurlijk is er vanuit een derde persoonsperspectief te rijden, maar naast het feit dat dit standpunt minderrealistisch is, is de besturing van de auto's ook veel te gevoelig.Het onboard standpunt is waar gamers het meest gebruik van zullenmaken. Vier variaties zijn te selecteren. De bumper camera, motorkapcamera, en twee camera's binnen de cockpit. Met name deze laatstetwee zorgen voor een echte race-ervaring. In de cockpit is het geluidindrukwekkend te noemen, want alles van kleine kraakjes tot hetjankende geluid van de aandrijving is in volle sterkte te horen. Dezezijn, behalve in de third-person camera ook wel in de anderecamerastandpunten te horen, maar de echte onboard camera laat allesnet dat beetje gedempt horen. Alles bij elkaar geeft het je hetgevoel alsof je echt in een off-road auto zit. Daar komt ook nog eensdat bij de heftige bewegingen de camera in geringe mate beweegt. Jestandpunt is dus niet helemaal vastgezet, waardoor je meer het gevoelkrijgt onderhevig te zijn aan G-krachten. Een leuk detail isoverigens de mogelijkheid om extra te focu en op deachteruitkijkspiegel als je op de Y-knop drukt. In anderecamerastandpunten resulteert dit zoals in de meeste racegames in eenvlugge blik achteruit.

De presentatie van de game is zeker hetvermelden waard. Meteen na het opstarten van de game wordt jegetrakteerd op een lekker simpele, maar aantrekkelijke menustijl.Scrollen doe je van links naar rechts, maar ook van voor naarachteren. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat pagina's zich in 3Dbewegen. Met de analoge stick is het zelfs mogelijk je standpunt opdeze pagina's te veranderen. Het erotisch aandoende muziekje op deachtergrond past ook nog eens goed bij het stijltje. Om delaadschermen wat minder saai te maken, heeft men de kans gezien dezealle up-to-date informatie te laten zien over jouw progre ie.Afstanden die zijn gereden, favoriete auto's, maar ook het aantalkeren dat je over de kop bent gegaan komen langs.Opvallend is de aanwezigheid van destem van Travis Pastrana, de koning van freestyle motorcro . Zijnaanwezigheid mag dan niet geheel op zijn plaats lijken, maar hij doethet blijkbaar erg goed in de Amerikaanse rally. In de praktijk isTravis z'n stem helemaal niet misplaatst. Hij heeft een vlottebabbel die volkomen natuurlijk en niet geforceerd overkomt. En bijwerkelijk elke optie, of het nu een menu is voor je garage of desetup van je auto: zijn vrolijke stem komt er altijd weer aan te pasom je uit te leggen waar je naar kijkt. Codemasters heeft er gelukkigwel voor gekozen hem niet in herhalingen te laten vallen als je zijnstem bij bepaalde opties hebt gehoord. De uitleg is eenmalig, of jemoet ervoor kiezen de deze nog eens te horen. Extra stemmen zijn ookte horen in de menu's, maar deze klinken net wat minder natuurlijk.De vraag en antwoord se ies tu en Pastrana en de andere personendoen je tenen zelfs iets krommen.

De grootste tegenvaller inDiRT is de online mode. Deze is wel aanwezig, maar had net zo goedweggelaten kunnen worden. Online racen in DiRT houdt namelijk in datje in feite hetzelfde doet als in rally en point-to-point races. Jerijdt nog steeds alleen op een track en kijkt na de rit op welkeplaats je bent geëindigd. Het enige verschil in de online modeis dat de tijden van de andere rijders van echte mensen afkomstigzijn. Waar zijn de online rallycro races met acht personen die desingleplayer zo spannend maken? Het is een gemiste kans dat je onlineniet tegelijkertijd met meerdere mensen op een track kunt racen.Nadat je lekker wordt gemaakt in de singleplayer mode is de onlinemode een zware tegenvaller. Het is niet eens mogelijk om 'ghostreplays' te importeren naar je eigen races Het geluid is al grotendeels behandeld,maar het visuele aspect van de game verdient nog wat meer aandacht.Laten we wel wezen, DiRT behoort tot de top drie van de mooistuitziende racegames op de consoles. Op veel punten is het zelfs debest uitziende racer die nu beschikbaar is. Het detail van deomgevingen en de auto's kent momenteel zijn gelijke niet. Codemastersheeft ervoor gekozen de belichting niet enorm realistisch te maken.Tijdens de meeste races valt er een goudgele gloed over het landschapen de auto's, waardoor het lijkt of je constant tijdens eenzonsondergang racet. Om ten volle van de schoonheid van de omgevingenen de andere auto's te genieten, is het overigens wel aan te bevelenniet teveel naar de herhalingen te kijken, want de realistischeuitstraling wordt daarin compleet teniet gedaan. De auto's doen in deherhalingen absoluut niet realistisch aan. Het is vooral de manierwaarop de auto's over het wegdek rijden dat hieraan bijdraagt. Netals in voorgaande delen lijken auto's te zweven en draaien ze om eendenkbeeldig middelpunt. Het ziet er uiteindelijk slordig uit ennodigt zeker niet uit je rijkunsten van buiten uit je auto tebewonderen.

Colin McRae DiRT is bijzonder goed in de smaakgevallen. Codemasters heeft op audiovisueel gebied goed gebruikgemaakt van de capaciteiten van de Xbox 360, maar is ook een stapjeverder gegaan door meer toe te voegen en niet geheel te vertrouwen opalleen het uiterlijk. De mogelijkheid om in verschillende racekla entegen meerdere auto's te rijden is uiteindelijk wel de meestaantrekkelijke toevoeging gebleken. Het is dus zeker niet overdrevendoor te zeggen dat DiRT in feite de DTM Racedriver is geworden van deoff-road racers. Hier tegenover staan echter wel weer de lamlendigeonline mode en de ietwat inconsistente physics.


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou