Bomberman Live (XBLA) | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Tot mijn spijt moet ik bekennen datde eerste en enige Bomberman game die ik ooit heb gespeeld eengekopieerde versie was van de import versie van Bomberman Party voorde PS1. Maar ondanks dat alle menu's in het Japans waren, heb ik erenorm veel plezier aan beleefd. Dit kwam mede doordat ik in hetbijzijn was van familieleden of vrienden die de nodige tegenstandkonden bieden. Inmiddels alweer wat ouder en hopelijk wijzer, hoop iknog steeds zoveel lol te kunnen halen uit een legaal aangeschafteversie van Bomberman Live. Ditmaal te spelen op de Xbox 360.De opzet van Bomberman is gelijkgebleven. Maximaal acht spelers proberen elkaar met bommen teelimineren op een speelveld dat is opgebouwd als een doolhof. Demuren van dit doolhof kunnen met explosies worden vernietigd enbevatten ook nog eens upgrades en downgrades die jeaanvallen krachtiger of zwakker kunnen maken. En doordat het heleveld in één oogopslag is te zien vanuit een top-downperspectief, kan er zonder het gebruik van splitscreen wordengespeeld. Deze opzet is altijd al succesvol gebleken en het is goedom te zien dat er niets aan is veranderd.

Het aantalbeschikbare maps in Bomberman Live is niet echt royaal te noemen. Jezult het met acht speelvelden moeten doen. Hier staat wel tegenoverdat er is te kiezen uit verschillende algemene gamemodes per map,plus een aantal specifieke modes die gebruik maken van de unieke bouwvan de maps. Sommige maps hebben namelijk features als valdeuren enteleporters die de gameplay net weer wat intere anter maken.Daarnaast blijft de kla ieke gameplay ook nog eens zo verslavend dathet gebrek aan levels in het begin geen probleem zal zijn. Het isoverigens mogelijk om alle opties tot in den treuren aan te pa en.Staat een bepaalde upgrade je niet aan? Dan selecteer je deze gewoonniet.

Het is overigens aan te bevelen om de Revenge-optiealtijd aan te zetten. Deze optie voorkomt dat je nadat je bentgebombardeerd volkomen buiten spel staat. Als je dood bent word je ineen karretje geplaatst waarmee je rond het veld je tegenstanders kunblijven bestoken met bommen. Als je geluk hebt, is het zelfs mogelijkeen tegenstander uit te schakelen en zelf terug te komen in degame.

  Je kunt in Bomberman Live tegen menselijke of AItegenstanders spelen. Lokaal is het zelfs mogelijk om tegen zowel deAI als je vrienden te spelen. Online multiplayer is echter de grotekracht achter deze game. Met maximaal acht spelers kun je op allemaps die ook beschikbaar zijn in de singleplayer je gang gaan. Infeite is de singleplayer hetzelfde als de online multiplayer, behalvedat de tegenstand een stuk slimmer is. Een leuke toevoeging is ook demogelijkheid om de Live-camera te gebruiken. Als je de beschikkinghebt over een dergelijke camera is het namelijk mogelijk om aaniedereen je overwinningsdansje te laten zien. Enige lag is online welte bemerken, maar door lag metertjes is makkelijk te zien wie hiervande oorzaak is. Het is mi chien niet de meest elegante oplo ing,maar het kicken van deze mensen uit je room beperkt de frustratie alsgevolg van lag aanzienlijk.

Met al het customizen datmogelijk is in Bomberman Live hoef je trouwens niet bang te zijn omals anoniem Bombermannetje door het leven te gaan. In singleplayergames worden zo nu en dan namelijk extraatjes gestrooid die je instaat stellen je eigen personage aan te kleden. Alleen het lichaam,gezicht en het hoofddeksel zijn aan te pa en van je personage, maardat is eigenlijk ook alles wat nodig is voor deze geinigeaanvulling.


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou