Blue Dragon | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Dat het mooie tijden zijn voor de mensen dieeen Xbox 360 inhuis hebben is wel het minste wat je kunt zeggen, vooral gezien de games die erde voorbije week voor de console van Microsoft in de winkels te vinden waren.Niet alleen leverde 2K een pareltje af met het nagenoeg perfecte BioShock, ookontwikkelaar Mistwalker heeft eindelijk haar eerste game op de Europese marktlosgelaten: Blue Dragon, een RPG gemaakt door enkele erg belangrijke personenin de gamesindustrie.Laten webeginnen met Hironobu Sakaguchi, de peetvader van de Final Fantasy-reeks. Dezeman liet een tijd geleden zijn functie als vice-president bij Square Enix varenom een eigen studio uit de grond te stampen. Uit dat idee werd Mistwalkergeboren, het bedrijf dat nu verantwoordelijk is voor Blue Dragon, een titelvoor de Xbox 360 waarvan Sakaguchi vooral de creatieve kant heeft verzorgd.Daarbovenop geniet Blue Dragon ook nog eens muzikale ondersteuning van Nobuo Uematsu, alweer een man die in het verleden zowat exclusief voor Square Enixwerkte en nu, samen met Sakaguchi, zijn eigen weg is gegaan. Om het feesthelemaal compleet te maken heeft Mistwalker ook de grafische kunsten van AkiraToriyama aangetrokken, de persoon die vooral gekend is door zijn bijdrage aande DragonBall Z-reeks en nu de personages uit Blue Dragon onder handen heeftgenomen. Kan niet mislopen, toch? Dat zou jedenken, maar we hebben al meerdere malen gezien dat een groep mensen die in hetverleden hun pluimen al hebben verdiend opeens niet meer op hetzelfde niveau kunnenpresteren. Net zoals een acteur van de ene dag op de andere zijn hele carrièrekan verprutsen door een slechte film te maken is het voor mensen als Sakaguchi, Uematsu en Toriyama van levensbelang dat ze een fantastisch product weten af televeren. De verwachtingen omtrent alles wat deze heren uit hun breintevoorschijn toveren zijn namelijk zo hoog gespannen dat het bijna onmogelijkis om iedereen gunstig te stemmen. Laat dat nou net het probleem zijn met BlueDragon!Beginechter niet meteen te wanhopen, Blue Dragon is geen barslechte game geworden.Het probleem zit hem in de manier waarop de meerderheid van de Europeanen hungames het liefst zien verschijnen. Een groot verschil dat wij met onze Japansevrienden hebben is dat die laatste bevolkingsgroep in het verleden meermaalsheeft laten blijken te houden van traditie, niet alleen op het vlak vanetiquette en cultuur, ook in games zien ze graag het vertrouwde terug. BlueDragon weet die vraag perfect te beantwoorden door een rasechte old-skoolJapanse RPG te zijn. Laat ik even uitleggen wat dat precies wil zeggen. Allereerstis Blue Dragon een spel waarin het bekende turn-based systeem een centrale rol vervult. Dit wil dus zeggendat je personages om de beurt een aanval lanceren op de vijand, en omgekeerd.Deze manier van spelen hebben we al ontelbare keren zien opduiken in RPG's, en erzijn (vooral in Japan) nog steeds hordes mensen die keihard voorstander zijnvan deze manier van spelen. Het toffe aan Blue Dragon is dat je voor de veranderingeens niet met wapens aanvalt, maar met de schaduwen van de personages die op devoorgrond staan in het spel. Tijdens de eerste uurtjes van Blue Dragon krijg jeals speler te zien hoe het hoofdpersonage Shu samen met zijn vrienden eenmagische bol moeten inslikken die hen magische krachten geeft. Die krachtenuiten zich doordat ze hun gemuteerde schaduw kunnen inzetten tijdens gevechten,een originele benadering die het spelers toelaat flexibel te zijn in de manierwaarop ze het spel spelen.Elke schaduwmag dan wel zijn eigen unieke visuele kenmerken hebben (Shu zijn schaduw neemtbijvoorbeeld de vorm aan van een blauwe, gespierde maar vooral stoere draak), zoalsgewoonlijk is ook hier de bekende uitspraak 'uiterlijk bedriegt' van toepa ing.Doordat het in Blue Dragon mogelijk is om met kla en te puzzelen is het perfect mogelijk om de imposantedraak van Shu meester in de helende, ietwat zachtere magie te maken. Het leukeis dat Mistwalker spelers de mogelijkheid geeft om kla en met elkaar te combineren zodat je zowel de kracht vaneen zwarte magiër als de sluwheid van een sluipmoordenaar kunt samenvoegen inde schaduw van één enkel personage. Door gaandeweg het spel de gewenste kla e opte waarderen met ervaringspunten zullen er meer en meer specifieke aanvallenopduiken die exclusief verbonden zijn aan die kla e. Let wel, elke schaduwheeft een beperkt aantal skill slotswaarin je de vaardigheden kunt plaatsen, waardoor je vaak keuzes moet makenwelke aanvallen het best bij de situatie pa en. Hetbovenstaande systeem zal zonder twijfel bekend in de oren klinken voor sommigemensen. We zagen het namelijk al eerder opduiken in de vorm van het Job-systeemin Final Fantasy III, maar vooral de gelijkenis met Final Fantasy V doet zichsprekend voor. Het mag dan ook geen toeval zijn dat het net deze game was waarSakaguchi voor het laatst zwaar bij betrokken was. Toch zitten er ook enkelefri e elementen in Blue Dragon, bijvoorbeeld de manier waarop je deconfrontatie aangaat me vijanden. Terwijl het in de meeste jRPG's vaak draaitom random encounters (onzichtbarevijanden vallen je plots uit het niets aan) zie je in Blue Dragon de snoodaardsgewoon vrij op het speelveld lopen. Hierdoor is het niet alleen mogelijk omvijanden doelbewust te ontwijken, Mistwalker heeft door het toevoegen van de encounter circle wat meer diepgang aande gameplay weten toe te voegen.Voordat jeeen tegenstander gaat uitdagen tot een gevecht is het mogelijk om een cirkel ophet beeldscherm te laten verschijnen. Deze cirkel laat de actie zo lang jijwilt tot stilstand komen zodat er enkele acties ondernomen kunnen worden.Bevinden er zich bijvoorbeeld meerdere vijanden in je cirkel, dan kun je ervoorkiezen om deze gelijktijdig in een gevecht te betrekken. Nog intere anter ishet echter als er zich rivaliseerde beesten in de cirkel bevinden. Doordat hunnamen geel oplichten weet je meteen dat de monsters in kwestie elkaar nietkunnen luchten, een aspect waar je als speler gretig gebruik van kunt maken.Eens je de knorrige kornuiten namelijk in een gevecht samen zet zullen ze, integenstelling tot het tegen Shu en zijn vrienden op te nemen, elkaar in de panbeginnen hakken, wat soms voor grappige en verra ende taferelen kan zorgen.Ook het gebruik van field skills, aanvallendie je nog voordat je daadwerkelijk aan gevecht begint kunt gebruiken, zijn eenleuke toevoeging aan de gameplay, vooral doordat je door op het juiste momentde juiste field skill te gebruikenheel wat problemen kunt voorkomen Toch is hetniet alleen vechten wat in Blue Dragon de klok slaat, zoals het een goede RPG betaamt,is het ook zaak om de wereld rondom je verkennen. Op dat vlak stelt Mistwalkereen beetje teleur, vooral dan in het vormgeven van de omgeving. Alles ziet erwel mooi, scherp en vooral kleurrijk uit (de screenshots spreken voor zich),vaak heb je het gevoel dat bepaalde omgevingen steeds weer terugkomen of ga jejezelf gewoon vervelen in bepaalde gebieden doordat ze er monotoon uitzien.Stel je bijvoorbeeld eens voor dat je een half uur lang in een bruine landkloofmoet rondlopen of dat je een kwartier lang niets anders ziet dan een groenevlakte onder je voeten met af en toe een steentje op. Dit soort dingen komtmeermaals voor in Blue Dragon, wat erg spijtig is voor een RPG van de nieuwegeneratie.

Ook deverdieping van de personages loopt niet zo soepel zoals we dat gewend zijn vanproducten waar Sakagushi een hand in heeft. Niet enkel leer je Shu en zijnvrienden nooit op zo'n manier kennen zoals dat bijvoorbeeld het geval is in deFinal Fantasy-reeks, ook de slechterikin Blue Dragon, de oude Nene, blijft voor lange tijd een vreselijk oppervlakkigpersonage dat simpelweg geen emotie bij je lost maakt, iets wat van grootbelang is in een RPG. Het feit dat de Engelse stemacteurs geen al te goede prestatieneerzetten helpt ook niet bepaald, gelukkig heeft Mistwalker ervoor gekozen omde Japanse stemmen ook in de Europese versie te laten zitten.

Het mi envan een aangrijpend verhaal is een doodzonde waar Blue Dragon zich schuldig aanmaakt. Smaken verschillen natuurlijk, maar niemand zal ontkennen dat de RPG'sdie we tegenwoordig in Europa te zien krijgen voorzien zijn van vaak ergcomplexe verhaallijnen. Hier steekt alweer het probleem de kop op dat Japannerser waarschijnlijk niet zo'n groot probleem van zullen maken als wij dat het erin Blue Dragon wat luchtiger aan toe gaat. Alleen het feit dat de minderdiepgravende Dragon Quest-reeks velen malen beter verkoopt in Japan dan deFinal Fantasy-reeks maakt duidelijk dat Japanners eerder zin hebben in zoete,niet al te moeilijke verhalen. Toch zijn er nog enkele hekelpunten waardoorBlue Dragon niet de topgame is geworden die we eerst voor ogen hadden.Met name deframerate die bij momenten helemaal de dieperik ingaat is een doorn in het oog.Tijdens een pa age in het verhaal waarin Shu zich in een grote stad bevindtdurft alles wel eens zo te vertragen dat het lijkt alsof je in delobby-shootout van The Matrix verstrikt zit! Ook is het opmerkelijk dat eenspel dat op maar liefst drie schijfjes staat nog steeds te kampen heeft met hetom de haverklap opduiken van laadtijden. Wie zegt dat dit normaal is moet maareven gaan kijken naar Oblivion of het recente BioShock, waar laadtijden bijnaonbestaand zijn geworden. Tel daarbij een soms erg vervelende camera op die vantijd tot tijd véél te dicht op het hoofdpersonage zit waardoor je het overzichtverliest en het mag duidelijk zijn dat Blue Dragon zeker geen perfecte titelgeworden is.Toch valter te leven met al deze minpunten. Blue Dragon voelt aan als een Japanse RPGuit de goede oude tijd door het toepa en van de traditionele turn-basedgameplay, maar dan in een nieuw jasje waar op bepaalde plaatsen nog wat stekenloszitten en scheuren inzitten. Het is niet te ontkennen dat je bij het in huishalen van deze game waar voor je geld krijgt qua lengte (zo'n 40 uur op deteller voor je het einde ziet), maar soms zullen je tenen wel eens naar bovenkrullen doordat je jezelf gaat ergeren aan bepaalde elementen die eigenlijkvoorkomen hadden kunnen worden. Jij maakt de keuze of je hiermee wilt leven,veel keuze heb je namelijk niet als het aankomt op RPG's voor de Xbox 360.


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou