Aces of War (PSP) | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Zopas heeft de PSP kennis mogen maken met AceCombat X: Skies of Deception, een spel dat door ons terecht als zeer degelijkwerd bevonden. Blijkbaar is het mogelijk om vlot rond te vliegen op eenhandheld en het was dan ook te verwachten dat andere ontwikkelaars snel op deproppen zouden komen met gelijkaardige titels. Zo kregen we niet zo heel langgeleden Aces of War op de redactie binnen, een spel waarin we in oudevliegmachines uit de Tweede Wereldoorlog mochten kruipen.

Een eigenverhaal bevat Aces of War eigenlijk niet, waardoor het spel al meteen een eigenziel mist. Alle mi ies die je moet uitvoeren zijn gebaseerd op allerleibekende en minder bekende gebeurteni en die hebben plaatsgevonden tijdens deTweede Wereldoorlog, een thema dat nog steeds erg populair blijkt te zijnbinnen de gamesindrustie. Kla iekers zoals de aanval op Pearl Harbor komennatuurlijk aan bod, maar ook de wat minder bekende luchtaanvallen krijgen denodige aandacht in Aces of War. Heb je echter geen bezwaar tegen een verhaaldat zich volledig via los van elkaar staande mi ies laat vertellen, geenprobleem, dan start deze review voor jou wat positiever. Dat deontwikkelaar zijn huiswerk heeft gedaan omtrent de feiten die verbonden zijnaan Wereldoorlog Twee is duidelijk. Aan het begin van elke opdracht krijg jenamelijk een erg uitvoerige, nauwkeurig ogende briefing te lezen waarinduidelijk staat wat het plan is en hoe alles in zijn werk zal gaan. Als jeliever niet naar een tekst kijkt is het ook altijd mogelijk om, op een versimpeldeweergave van het slagveld, door middel van pijlen en icoontjes te zien wat jeprecies te doen staat. Toch was het leuker geweest als de briefing op een watmeer levendige manier een beeld gebracht zou worden. Keer op keer een saaie tekstlezen gaat per slot van rekening nogal snel vervelen.Voordat jeaan de eigenlijke mi ie begint krijg je ook de kans om de piloten die jezullen helpen tijdens je mi ie op voorhand enkele opdrachten te geven. Wil jebijvoorbeeld dat de eerste twee vliegtuigen die met je mee zullen vliegen zichvooral zullen bezighouden met het bombarderen van gebouwen, dan stel je diteven in. Doe je echter liever zelf al het werk, dan laat je de piloten je eigenvliegtuig verdedigen zodat je wat minder gevaar gaat lopen voor mogelijkeaanvallen van de vijand. Een leuke toevoeging, maar meestal valt het tijdenshet spelen niet eens op dat er nog andere piloten met je samenwerken.

Nadat je weetwat je doen staat en je alle teamgenoten binnen je groep de juiste orders hebtgegeven rest er enkel nog het uitkiezen van een geschikte vliegkist om de klusmee te klaren. Eens dat gedaan moet je nog eventjes wat Item Points gaanverdelen. Dit zijn punten die je na het uitspelen van een mi ie toegewezenkrijgt en later kunt gebruiken om je vliegtuig mee te upgraden. Dit doe je doorattributen te verhogen, gaande van meer aanvalskracht tot het verhogen van je snelheid.Denk je bijvoorbeeld dat de aankomende mi ie vooral zal draaien rond hoe snelje vliegtuig is, dan steek je het grootste aantal punten in de Speed-tak van jevliegtuig. 

Als je alhet voorgaande gedaan hebt begin je eigenlijk pas aan het eigenlijke spel. Alsnel valt op dat Aces of War grafisch geen hoogvlieger (haha) is geworden,vooral de omgeving waarin je rondvliegt ziet er ronduit lelijk en doods uit. Zolijkt het water sprekend op een stuk blauw karton en is er nergens ook maar éénboompje of struikje te zien. De enige vegetatie die je te zien krijgt wordtvertegenwoordigd door een groene, platte ondergrond. Het is nooit eenprioriteit geweest bij vliegspellen om veel aandacht te schenken aan deomgeving, maar Aces of War laat het allemaal toch net wat té grauw overkomen.Gelukkig zien de vliegtuigen er ietwat beter uit dan de rest. Vooral als je hetcamerastandpunt in de cockpit plaatst krijg je een leuk tafereel te zien: alledingen die je normaal gesproken als kleine icoontjes in de hoeken van hetscherm zou zien zijn nu af te lezen op metertjes en balkjes. Toch blijft dit maar een schrale troots aangezien Aces of War je op grafisch vlak nooit zal bijblijven.

Toch is hetvliegen zelf andere koek. Bewegen met je vliegtuig werkt wel naar behoren metde thumbstick, maar het mi en van zo'n tweede besturingselement heeft grotegevolgen voor de gameplay en het algemene spelplezier. Het is namelijk door het ontbreken van een tweede thumbstick erg lastig om de camera naar behoren tebedienen, iets wat een groot gemis is tijdens het spelen van een spel als Acesof War. De enige manier om rond je te kijken is door tegelijk én select in tedrukken én de vierpuntstoetsen te bedienen. Je raadt het al, binnen lutteleseconden liggen je vingers in de knoop.  Daarnaastis het neerknallen van vijandige vliegende objecten een hels karwij. Deontwikkelaar heeft ervoor gekozen om een zekere graad van authenticiteit in hetspel te stoppen waardoor het, net zoals tijdens de oorlogsjaren, niet mogelijkis om je vijand door middel van een lock-onfunctie te kunnen volgen. Het gevolg is dat je soms echt een kwartier langachter zo'n vervelende schurk zit aan te jagen zonder hem ook maar één keertjete raken! Realisme ten top, samen met frustratie, de neiging om je PSP neer te smijtenen wat anders te gaan doen.Ook hetlaten vallen van bommen, naast het schieten de tweede aanvalsfunctie die devliegtuigen in Aces of War bezitten, is geen lachertje. Telkens als je een bootof gebouw wilt bombarderen moet je, door het driehoekje ingedrukt te houden,het camerastandpunt laten veranderen naar een semi-bovenaanzicht. Leukgevonden, maar eens je ervoor gekozen hebt om het speelveld op deze manier teaanschouwen is het zowat onmogelijk om je vliegtuig nog naar behoren tebesturen. Naar links draaien is opeens verschrikkelijk moeilijk geworden, netzoals horizontaal blijven vliegen en proberen te verhinderen dat je eten vandaarstraks niet op je scherm belandt door al dat geklungel. Schietenwerkt niet lekker, bombarderen is onbegonnen werk en grafisch ziet Aces of Warer maar matig uit. Wat is er dan wel positief aan dit spel? Wel, we moetentoegeven dat de ontwikkelaar een mooi aantal verschillende vliegtuigen in hetspel heeft weten te stoppen. Als speler krijg je de kans om twintigverschillende authentieke luchtduivels te bemachtigen die elk hun eigenkenmerken hebben qua besturing, snelheid en uiterlijk. Toch is dit alweel slechts een schraletroost als je weet dat je de vliegtuigen enkel kan verdienen door mi ies toteen goed einde te brengen, een opgave die door de moeilijke besturing wel eenserg problematisch zou kunnen worden. Verder mist het spel ook een broodnodigemultiplayerfunctie, alsook online-ondersteuningen om via internet samen met watvrienden rond te vliegen. Spijtige zaak, maar alle fans van dit soort gameshalen beter Ace Combat X: Skies of Deception terug uit de kast.


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou