Tom Clancy's EndWar | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Tegenwoordig kan een nieuwe game,film of gewoon product niet zonder reclame. Eén van denieuwste vormen hiervan is de zogenaamde viral marketing.Dit houdt eigenlijk in dat door middel van bijvoorbeeld eengeheimzinnige website een product wordt gepromoot, zonder dat iemandnog weet wat het precies is. Zo kende Halo de website de siteIlovebees.com. Ook Ubisoft's nieuwste Tom Clancy titel had zo'nwebsite waarop totaal onduidelijk was wat de game nu precies inhield.Gelukkig kregen we meer te zien op de Games Convention. Welke gamehet was? Tom Clancy's EndWar natuurlijk!De next-gen consoles brengen niet alleen mooiere graphics enverbeterde internetopties met zich mee. Ze zorgen voor een revolutieop gameplaygebied. Nog nooit kwamen er zoveel strategiegames uit voorconsoles. Denk aan Battle for Middle Earth, Command&Conquer 3 ennatuurlijk binnenkort Halo Wars. Tom Clancy's EndWar gaat vrolijk meein deze revolutie en lijkt zelfs binnen zijn genre een compleetnieuwe manier van spelen te ontwikkelen.

EndWar speelt zich af in de nabije toekomst, om precies te zijn in2018, net voor het begin van de Derde Wereldoorlog. Een paar jaareerder is er een diplomatieke rel ontstaan tu en aan de ene kantRusland met al zijn grondstoffen en aan de andere kant Europa en deVS, die vooral de olie nodig hebben die in grote getale onder deRu ische bodem aanwezig is. Tijdens deze rel kan ternauwernood eenoorlog worden voorkomen, maar wanneer de Verenigde Staten in 2018 eenruimtestation lanceren van waaruit op elk moment enorm snel troepenoveral ter wereld ingezet kunnen worden, lijken de rapen gaar. DeDerde Wereldoorlog is definitief een feit wanneer er eenterroristische aanslag wordt gepleegd op dat ruimtestation. Mooimaterieel voor een videogame en een echt verhaal zoals we dat kennenvan thrillerschrijver Tom Clancy. Zoals gezegd is EndWar eenstrategiegame die exclusief ontwikkeld wordt voor de consoles.Natuurlijk is de uitdaging hierbij om de controls van de game zo goedmogelijk naar de controller over te zetten. Ook bij Ubisoft hebben zehier over nagedacht en kwamen ze tot de conclusie dat control impelweg overbodig zijn. Een generaal kan op het slagveld maar opéén manier met zijn troepen communiceren, en dat isdoor met ze te praten. EndWar is dan ook het eerste strategiespel datvolledig met de headset bestuurd zal kunnen worden. Dit klinkt alsofhet makkelijk zou kunnen mislukken, en zo dachten wij er ook over.Tot we iemand het spel zagen spelen.  Sceptischals we zijn geloofden we niet dat EndWar volledig bestuurbaar waszonder controller, maar de persoon die het spel voor onze eigen ogenspeelde bewees dat we het fout hadden. Werkelijk álles inEndWar kan met een goede schreeuw uitgevoerd worden. Wil jebijvoorbeeld unit twee verplaatsen dan roep je simpelweg: “Unittwo move to cro hair” en unit twee zal bewegen naar het punt waarjij op dat moment je cro hair op mikt. Wil je dat groep vier, diebijvoorbeeld alleen maar uit tanks bestaat, een vijand aanvalt danzeg je gewoon 'Group four attack hostile one' en je tanks zullen deklus klaren. Voor ons Nederlanders zal dit natuurlijk betekenen datwe alle zinnen in het Engels moeten zeggen. Volgens ontwikkelaarUbisoft Shanghai zou het systeem echter geen enkel probleem hebbenmet accenten en verschillende zinconstructies. In de game zijn 40.000verschillende commando's verwerkt die ervoor zorgen dat jij een enormgoede invloed hebt alles en iedereen op het slagveld. Onzeoosterburen, en enkele andere landen, hebben echter meer geluk. Hetspel zal volledig gelokaliseerd worden zodat Duitsers hun zinnetjesin hun 'muttersprache' kunnen uitspreken. Ook de Fransen, Spanjaardenen Italianen zullen in hun eigen brabbeltaaltje commando's kunnengeven. Devoice-commands zorgen niet alleen voor een andere manier vanbesturen, maar voor een geheel andere manier waarop je het spel inwordt gezogen. Een controller in je handen houden en je troepen metwat knopjes orders geven zorgt namelijk niet echt voor een gevoelalsof je in oorlog zit. In paniek in je microfoon schreeuwen dat dieene helikopter dat antitankwapen moet aanvallen zorgt voor een gevoelvan echte invloed, alsof je zélf in de oorlog zit en je zélfecht de complete controle hebt. 

Develdslagen in Tom Clancy's EndWar zullen overal ter wereldplaatsvinden, van cityof loveParijs tot een afgelegen woestijn waar niets anders dan een verlatenmiddeleeuws kasteel staat. EndWar zal zogenaamde 'dynamischeslagvelden' kennen. Dit houdt in dat op het moment dat je gevechtgeëindigd is je meteen naar een wereldkaart gaat waar je devorderingen op wereldgebied te zien krijgt. Je kan direct een nieuweplaats kiezen alwaar je meteen weer zult moeten vechten vooroverleving. Dit geeft het gevoel alsof overal op de wereld de DerdeWereldoorlog ook echt aan de gang is, in plaats van slechts opbepaalde punten.Inzekere zin is dit ook zo, aangezien EndWar naadloos singleplayer metmultiplayer zal integreren. Ubisoft kon maar niet vaak genoegherhalen hoe makkelijk het wel niet werd om op elk gewenst moment vaneen singleplayergame een totale onlinechaos te maken. Heb je evengeen zin om het tegen je Xbox 360 of PlayStation 3 op te nemen? Danga je gewoon online en stort je je daar meteen in het wereldwijdegevecht dat bijna MMO-achtige proporties aan gaat nemen. Na elkgevecht zal de winnaar een gedeelte land krijgen van de verliezer vande veldslag. Waarschijnlijk zouden daarna verschillende generaals vande facties moeten overleggen wat de beste strategische en tactischezet zou zijn, waarna deze uitgevoerd zou moeten worden. Dit lijktgedeeltelijk op het bordspel Axis&Allies, waar ook na elk gevechttu en de bondgenoten overlegd moet worden over de volgende stappen. Wezouden nog twee pagina's kunnen vullen met materiaal over EndWar,maar daarmee wachten we tot later dit jaar de beta online staat. Wekunnen in ieder geval al concluderen dat EndWar zeer origineel wordtmet zijn besturing. De voice-commands zagen er nu al, in eenpre-alphafase, al zeer goed uit. Voeg hierbij het verhaal dat van dehand van Tom Clancy komt en natuurlijk de integratie van hetmultiplayer gebeuren en EndWar lijkt een spel te worden dat wel eenseen nieuwe standaard in zijn genre kan gaan worden.


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou