Toekomst van Kingdom Hearts | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Je hoort Square Enix en je denkt aan FinalFantasy. Een logische connectie, maar het Japanse bedrijf is aan veel meerverbonden. Reeksen als Valkyrie Profile, Parasite Eve en Star Ocean zijn stukvoor stuk ook van de hand van Square Enix, al zou het best kunnen dat sommigevan deze titels niet meteen een belletje bij je doen rinkelen. Kingdom Heartsklinkt daarentegen zonder twijfel wel bekend in de oren, deze game iswereldwijd namelijk, samen met deeltje twee, als warme broodjes over detoonbank gevlogen. Een gouden kans dus voor Square Enix om ons in de toekomstte voorzien van meer moois.Op de TokyoGame Show 2007 is gebleken dat we nog lang niet verlost zijn van de Disney-SquareEnix collaboratie. Men stelde op de Aziatische gamebeurs maar liefst drienieuwe Kingdom Hearts-games aan het publiek voor. Het zal nog even wachten zijntot we deze titels daadwerkelijk uit de winkelrekken kunnen gaan plukken, geenenkel spel heeft dit moment een releasedatum met zich meegekregen. De eerstegame die we in deze feature bespreken zal naar waarschijnlijk zelfs nooit inEuropa verschijnen, terwijl de andere twee titels gewoon wereldwijd uitgebrachtzullen worden.Kingdom Hearts Coded

Mobieletelefonie staat lichtjaren verder in Azië dan in de Westerse wereld en gamersbeginnen zo stilaan de nadelen daarvan te ondervinden. Het is namelijk zo datgrote ontwikkelaars als Capcom, Konami en Square Enix hebben ingezien dat ergeld te rapen valt door games voor draagbare toestellen te ontwikkelen. Doordatwij Europeanen zo'n vier jaar achterstand hebben opgelopen qua GSM-technologiezien die spellen hier nooit het licht, terwijl het vaak gaat om kwalitatiefhoogstaande titels. Zo zal het naar alle waarschijnlijkheid ook lopen metKingdom Hearts Coded, een game die exclusief voor mobiele telefoons zalverschijnen.

KingdomHearts Coded wordt gemaakt door veteraan Tetsuya Nomura (o.a. FFVII, VIII en X)en Hajime Tabata (o.a. Crisis Core: Final Fantasy VII) en zal zichvolledig afspelen in een digitale versie van het dagboek van Jiminy Cricket. Dehoofdrolspeler van het spel zal Sora zijn die we kennen uit voorgaande KingdomHearts-titels. Hij zal samen met zijn vrienden Donald en Goofy in opdracht vanKoning Mickey duiken in het dagboek van Jiminy Cricket, waar hij het moetopnemen tegen elektronische versies van de Heartle , de slechteriken uit de reeks. Waar hetverhaal precies geplaatst moet worden binnen de Kingdom Hearts-tijdslijn isechter niet helemaal duidelijk, maar gezien de Sora uit Kingdom Hearts Coded ernog relatief jong uitzag, denken we dat deze titel geplaatst moet worden tu enhet eerste en het tweede deel. Kingdom Hearts 358/2 DaysOngetwijfeld een van de meest vage titels ooit voor eenspel, maar dat neemt niet weg dat deze toekomstige DS-game uit het oog verlorenmag worden. Wat Square Enix precies duidelijk wil maken met 358/2 dagen is opdit moment nog een groot mysterie, al zal dit tijdens het spelen van het spelwel duidelijk worden. Wat we wel weten is dat niet Sora, maar Roxas de hoofdrolin deze draagbare RPG zal spelen. Roxas kennen we nog uit de verhaallijn vanKingdom Hearts II voor de PlayStation 2.Kingdom Hearts 358/2 Days wordt gemaakt door ontwikkelaarHand, de studio die ons het recente Final Fantasy Fables: Chocobo Tales bracht,terwijl het geheel uiteraard door Tetsuya Nomura in het oog gehouden zalworden. Het verhaal zal, zoals reeds aangehaald, Roxas belichten tijdens deperiode dat hij deel uitmaakte van Organisation XIII en laat de spelerontdekken waarom de knaap uiteindelijk uit de groepering stapte. Verwacht wordtdat Square Enix met deze DS-game de link tu en Sora en Roxas wat meer uit dedoeken zal doen, het spel vindt namelijk plaats voor Kingdom Hearts II, tijdensde periode dat Sora in een diepe slaap is. Square Enix liet weten dat zetijdens het verloop van het spel flarden uit de dromen van Sora willen latenzien, al hebben we dit in de praktijk nog niet gezien.Qua omgevingen zullen we in Kingdom Hearts 358/2 Dayswerelden uit de voorgaande delen opnieuw mogen bezoeken. Welke dat precieszullen zijn is nog niet duidelijk, Square Enix zoekt op dit moment uit welkeplaneten het beste in de verhaallijn pa en. Ontwikkelaar Hand heeft trouwensde opdracht gekregen om elke planeet te voorzien van een ander soort gameplay,wat veelbelovend klinkt. Qua gameplay zal deze DS-titel lijken op de voorgaandedelen, wat wil zeggen dat Kingdom Hearts 358/2 Days volledig in 3D zalweergegeven worden. De beelden die achter gesloten deuren op de Tokyo Game Showte zien waren deden echter vermoeden dat de DS moeilijkheden heeft met hetafspelen van dit soort beelden, al willen we Square Enix best het voordeel vande twijfel geven dat ze de dramatische framedropsnog kunnen verhelpen.Wat vooral voor veel gejuich zorgde was de aankondiging datKingdom Hearts 358/2 Days een multiplayer functie krijgt. Deze modus zal nietsmet de verhaallijn te maken hebben, maar laat toe dat vier spelers als een vande leden van Organisation XIII mi ies mogen gaan oplo en. Denk bijvoorbeeldaan het samen verslaan van monsters, het snelst verzamelen van voorwerpen ofhet met z'n vieren oplo en van puzzels. Het is nu al duidelijk dat er weerhopen exemplaren van deze game over de toonbank zullen vliegen gezien hetoverdonderende succes de DS in Japan heeft. Laten we enkel hopen dat SquareEnix niet te overmoedig wordt en ervoor kan zorgen dat Kingdom Hearts 358/2Days bij een volgende presentatie wat vlotter draait.Kingdom Hearts: Birth by Sleep

De laatste titel die Square Enix achter gesloten deuren lietzien was Kingdom Hearts: Birth by Sleep, een spel dat exclusief voor de PSP inde maak is en op de voet wordt gevolgd door Tetsuya Nomura. Terwijl de anderetwee nieuwe delen in de reeks voor de nodige animo konden zorgen, wist Birth bySleep de fans het best warm te maken. De game lijkt namelijk erg veel op degeliefde voorgaande delen voor de PlayStation 2. Square Enix liet tijdens deTokyo Game Show een trailer van Kingdom Hearts: Birth by Sleep zien. Deaanwezigen waren meteen van mening dat Zack, een bekend personage uit FinalFantasy VII en de hoofdrolspeler uit Crisis Core: Final Fantasy VII, de nieuwe 'keywielder' moest voorstellen. In eeninterview met Famitsu is echter gebleken dat we in dit PSP-avontuur op padzullen gaan met drie gloednieuwe personages: Terra, Ven en een tot nu toenaamloos karakter, terwijl er van Zack geen sprake blijkt te zijn.Nomura liet tijdens het interview weten dat de verhaallijnvan Birth by Sleep in drie stukken verteld zal worden. De speler volgt telkenséén bepaald personage en ziet dus ook telkens die kant van de feiten.Daarbovenop lijkt het ook alsof elk personage een andere speelstijl heeft, watvoor de nodige afwi eling moet zorgen. Leuk is dat Birth by Sleep geen absoluutlineair spel zal worden, de speler mag namelijk zelf kiezen welk scenario hijeerst afwerkt. Speel je bijvoorbeeld eerst een tijdje met Terra, dan ontgrendelje nieuwe gebieden waar je met Ven naartoe kan gaan, en omgekeerd. Waarover hetverhaal van deze game precies gaat blijft echter nog een mysterie, al is hetduidelijk dat Birth by Sleep is voortgekomen uit het eindfilmpje van KingdomHearts II: Final Mix, een spel dat op dit moment nog steeds niet buiten Japanis verschenen.Qua gameplay belooft deze PSP-game erg intere ant teworden. Nomura gaf aan dat gevechten gelijkaardig zullen zijn met die uitvoorgaande Kingdom Hearts games, al gaat op dit moment het gerucht de ronde dathet kaartsysteem uit het GBA-spel Kingdom Hearts: Chain of Memories ook inBirth by Sleep terug te vinden zal zijn. Om het allemaal nog wat vager te makenliet Nomura weten dat het spel een 'character growth system' zal bevatten. Wathij daarmee precies wil zeggen is niet duidelijk, maar het zou gaan om eenfunctie die het toelaat PSP's met elkaar te verbinden om zo bepaalde content teontgrendelen.  Klinkt allemaal goed, maar het slechte nieuws is dat KingdomHearts: Birth by Sleep waarschijnlijk als laatste van de drie op de markt zalverschijnen. PSP-bezitters zullen dus nog een tijdje op hun tanden moetenbijten. Op de grootste vraag kregen we op de Tokyo Game Show echter geen antwoord: hoe zit het u met Kingdom Hearts III? We gokken dat het naar alle waarschijnlijkheid een spel voor de Playstation 3 zal worden, maar met Square Enix weet je het nooit!


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou