The Eye of Judgement | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

De EyeToy, een cameravoor de Playstation 2, had veel potentieel, maar in de praktijk kwamenontwikkelaars niet veel verder dan verzamelingen minigames en spelletjes diealleen in een compleet verlichte, spierwitte kamer speelbaar waren. De cameravoor de Playstation 3, de Playstation Eye genaamd, slaat direct een serieuzereweg in. De eerste game die van de Playstation Eye gebruik maakt, The Eye ofJudgement, is geen flauwe verzameling spelletjes voor het hele gezin, maar eendiepgaande trading card game (vergelijkbaarmet Magic the Gathering) waarbij de Playstation Eye vooral een ondersteunenderol geniet. The Eye of Judgement is eigenlijk gewoon een kaartspelletjedat in principe ook zonder een Playstation 3 gespeeld kan worden. Maar dat wilje niet. De Playstation 3 zorgt er namelijk voor dat je niet zelf de scores bijhoeft te houden en neemt ook alle berekeningen voor zijn rekening. Daarnaastzorgt het voor een prachtige visualisatie van het spel, waardoor je ineens nietmet kaarten speelt, maar met gigantische monsters. En dit allemaal dankzij eenvernuftig stukje techniek dat door de ontwikkelaars CyberCode genoemd wordt.

In de Card Profile mode kun je de monsters alvast bekijken en er vrijblijvend mee spelen.

CyberCode is het systeem dat ervoor zorgt dat de PlaystationEye de kaarten die op tafel liggen, kan interpreteren. Een balkje bovenaan dekaart herbergt een soort binaire code waarmee de Eye weet met welk monster hijvan doen heeft. Ook kan hij door driehoekjes elders op de kaart, de richtingbepalen waarin de kaart gelegd is. Verder zijn er nog speciale actiekaartenwaarmee de speler bijvoorbeeld aanvallen uit kan voeren of een beurt over kanslaan. Die kun je eender waar op het speelveld leggen en de Playstation Eyeweet er dankzij de CyberCode wel raad mee. Het CyberCode systeem is zovernuftig, dat hij elke seconde een update van het speelveld kan verwerken,waardoor je niet hoeft te wachten tot de Playstation Eye doorheeft dat er ietsveranderd is op het speelveld.

De kaarten op tafel worden via de camera op het scherm gevisualiseerd

Het spelconcept van Eye of Judgement is in principe nietheel ingewikkeld, maar wordt door de honderd verschillende kaarten met elk huneigen mogelijkheden, regels en uitzonderingen, uiteindelijk toch behoorlijkcomplex. Eye of Judgement wordt gespeeld op een vierkant speelveld van drie bijdrie. Het kan alleen met twee spelers tegen elkaar gespeeld worden en debedoeling is om als eerste speler vijf van de negen vakjes op het speelveld inje bezit te hebben. Een speelveld is van jou als er een monster die jij hebtopgeroepen, op het speelveld staat. Aan het begin van het spel dien je een deck samen te stellen van dertig kaarten. Standaard krijg je genoegkaarten bij het spel geleverd om voor twee spelers een deck te kunnen maken, maar het zal dan wel vechten worden om demeest unieke en krachtige kaarten. Bij aanvang van het spel dien je je deck te schudden, zodat je niet weet inwelke volgorde je de kaarten tot je beschikking krijgt. Eenmaal je een deck gemaakt en geschud hebt, wordt ditdoor de Playstation Eye ingescand zodat je niet vals kunt spelen wanneer jebijvoorbeeld online of tegen de computer speelt.

De gevechten zorgen voor het meeste spektakel

Aan het begin van het spel pak je een vijftal kaarten van destapel. Na elke beurt mag je een nieuwe kaart pakken en tijdens elke beurt magje één kaart gebruiken. Met het grootste deel van de kaarten kun je monstersoproepen. Deze monsters kosten een bepaalde hoeveelheid mana en hebben elk huneigen aanvals- en verdedigingswaarden, voorkeurselement, unieke eigenschappenen aanvalsrichtingen. Je zult met elk van deze waarden rekening moeten houdenbij de besli ing welk monster je in gaat zetten. Roep ik nu een goedkoopmonster op, of wacht ik tot ik wat meer mana heb om een sterker monster op teroepen? Voor mensen die vaak trading cardgames doen, is dit gesneden koek.De elementen vormen een belangrijk onderdeel van Eye ofJudgement. Elk monster en elk vakje van het speelveld kent een eigen element.Vaak zijn er voordelen te behalen wanneer een monster op een vakje van zijneigen element staat, soms is het zelfs schadelijk als de elementen niet metelkaar corresponderen en zal je monster langzaam sterven. Eye of Judgement kentvijf verschillende elementen, namelijk Wood,Earth, Water, Fire en Biolith.Het element zegt vaak ook iets over de unieke mogelijkheden van een monster.Het Earth-element staat vaak voorsterke verdedigende krachten, terwijl Firejuist veel aanvalskracht belooft. Het Water-elementheeft een grotere kans aanvallen te ontwijken, terwijl Wood zijn voordeel haalt door tegenstanders in de war te brengen. Biolith is het zeldzaamste element enbiedt vooral sterke monsters met veel aanvalspunten en hitpoints. Eye of Judgement is bedoeld om te spelen tegen anderemenselijke spelers. Het spel biedt wel computertegenstanders, maar die zijn ervooral om tegen te oefenen. Een echte campagnemode met een verhaal en steedsmoeilijker wordende mi ies, is in Eye of Judgement niet aanwezig. Je zult dusal snel vrienden erbij moeten slepen of online moeten gaan spelen, om echtalles uit het spel te halen. En dan kom je waarschijnlijk ook snel op het puntdat jouw deck het laat afweten tegendie van je tegenstanders, die zich al verrijkt hebben met de vele extra kaartendie in de winkel te koop zijn. En wil je je nog enigszins kunnen meten met jeconcurrenten, dan zul je ook zelf op dit punt in de buidel moeten tasten.Voor de speelkaarten werkt Sony samen met de experts op ditgebied van Wizards of the Coast. Hierdoor zijn de kaarten voor Eye of Judgementin vrijwel elke nerdgrot spelletjeswinkel verkrijgbaar. Er worden tweesoorten packs beschikbaar gesteld, boosterpacks en thema packs. De booster packs bevatten acht willekeurigekaarten, waarvan wel minstens een bepaald aantal zeldzame kaarten zijn. Bij de thema packs weet je wel wat je koopt,maar dan koop je ook direct dertig kaarten waarvoor je wat dieper in de buidelmoet tasten. Eye of Judgement is technisch zeer vernuftig en zal daardoorde intere e van de hardcore gamers en techgeeksnaar zich toe weten te trekken, maar uiteindelijk is het spel toch vooralbedoeld voor de fans van trading cardgames. Wil je niet investeren in je deck en echt je mannetje staan online,dan zul je steeds weer nieuwe kaarten moeten kopen. Dat bovenop de toch al nietonaanzienlijke prijs van het product zelf, namelijk €99,95. Daarvoor krijg jeoverigens wel de camera, de standaard, een matje, het spel zelf, een startersetkaarten en één boosterpack.


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou