The Club | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Laten we eerlijk zijn, de titel van deze gamedoet meteen denken aan Fight Club, de bekende knokfilm waarin steracteurs BradPitt en Edward Norton de hoofdrol vertolken. Het opvallende is dat niet alleende titel, maar ook de inhoud van The Club sterk lijkt op dit van de bekendebioscoopprent. Het is namelijk de bedoeling dat je heel wat tegenstandersombrengt, het liefst in een hels tempo en met gevoel voor stijl.

Op datlaatste mag je je echter niet gaan blindstaren: in e entie is The Club een nogallaagdrempelige arcade shooter waarin het er eigenlijk gewoon op neerkomt dat jeeen zo hoog mogelijk score bijeen weet te rapen. Dat doe je, zoals reeds in deinleiding stond, door met hoge snelheid vijanden tegen de vlakte te halen door zemet allerlei verschillende wapens te doorzeven met kogels. Klinkt simpel, endat is het eigenlijk stiekem ook wel. Deuitdaging zit hem in het behalen van die monsterscore. Je kunt het levelnatuurlijk ook gewoon uitspelen door simpelweg alle tegenstanders neer teknallen, maar dan gaat je score nooit erg hoog worden. Ik verzeker je nu al:als je geen liefhebber bent van dit soort gameplay dan ben je bij The Club aanhet verkeerde adres. Er zijn verschillende manieren om meer punten te behalen. Eentjedaarvan is door gebruik te maken van chainkills, de klinkende benaming voor het doden van vijanden zonder al teveeltijd verloren te laten gaan tu en het raken van twee lichamen. Stel dat jede eerste vijand van het level neerknalt. Vanaf dat moment gaat er een metertjein werking dat stilaan naar beneden loopt. Weet je echter meteen na je eerstefatale schot een tweede boef neer te halen, dan zal het metertje weer watoplopen. Hoe hoger de meter tijdens het level staat, hoe meer punten je zultverdienen voor elke vijand. Daardoor is het dus van groot belang dat je levelsleert kennen zodat je ongeveer weet welke vijanden je waar mag verwachten. Opdie manier kun je als het ware een kettingreactie aan schoten kunt afvuren omzodanig een topscore te behalen. Gelukkigheeft Bizzare Creations nog wat toevoegingen aan The Club gedaan zodat spelerszelf voor afwi eling kunnen zorgen. Elk level dat in het spel aanwezig zalzijn kan namelijk gespeeld worden in een van de acht verschillende modi. Zo iser de mogelijkheid om een omgeving in de Time Attack mode te spelen, een optiedie het level zal voorzien van een klokje waarbij de seconden constantwegtikken. Bij elke vijand die je doodmaakt komen er echter weer seconden bij,net zoals we dat kennen bij Time Crisis. Een andere mogelijk is om voor deSprint Mode te kiezen, een spelstand waarin het de bedoeling is dat je zo snelmogelijk aan het einde van het level geraakt terwijl je ondertu en nog zoveelmogelijk punten scoort door, jawel, te knallen op alles wat beweegt.Het magduidelijk zijn de The Club zeker geen diepgaande spelervaring biedt. Het iseerder zo dat je dit spel in je console gaat stoppen om je even af te reagerenna een zware dag op werk of school. De gameplay is daar ook helemaal voorgemaakt: gewoon snel een toertje maken in een van de levels, je eigen scoreverbeteren en hup, weer wat anders doen. Het is waarschijnlijk ook mededaardoor dat The Club geen noemenswaardig verhaal zal bevatten. Elkespelpersonage heeft wel zijn eigen achtergrondverhaal, maar heel complex zalhet nooit worden. Het was welenigszins teleurstellend hoe het spel er tijdens de presentatie in Leipziguitzag. De personages zien er op zich wel leuk uit en stralen enige vorm vancharisma uit, maar grafisch wist The Club nog geen potten te breken. Alles zieter een beetje detailloos en soms zelfs een saai uit, terwijl je toch heel watkeren na elkaar dezelfde omgeving zult moeten doorklieven om je score omhoog tekrijgen. Ook was het teleurstellend dat geen enkel level dat tijdens depresentatie voorbij kwam verwoestbaar was. Het enige wat we te zien kregen washoe een vijand die op een balkon stond naar onder tuimelde en in zijn val debalustrade mee naar beneden trok. Hopelijk ziet het uiteindelijke product erietsje aantrekkelijker uit, we hebben het hier per slot van rekening nog altijdover een game voor op de nieuwste generatie consoles zal verschijnen. Het enigewat we niet te zien kregen waren de online mogelijkheden van The Club, maar hetzou wel eens erg leuk kunnen worden om via internet samen met wat vriendenlekker te knallen om te de hoogste score te versieren. Wanneer we The Club inde winkels mogen verwachten is nog onduidelijk, al wisten we na lang aandringentoch te ontfrutselen dat men het spel graag eind 2007 in de huiskamer vanheel wat gamers wil zien liggen.


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou