Serious Gaming: Slimmer door games | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Zoals eerder aangekondigd organiseert de UniversiteitUtrecht de Studium Generale; een serie lezingen over allerhande onderwerpen diegratis en voor iedereen te bezoeken zijn. Dit jaar zal er ook aandacht wordengeschonken aan videogames in een reeks van vier lezingen met als thema 'SeriousGaming'. Prof. Dr. Mark Overmars trapte de serie af (haha, die grap hebben we dus al gehad) met een lezing met detitel: “Slimmer door games.” Gamer.nl was erbij en doet verslag.Een stukjegeschiedenis.De lezingen die worden gehouden binnen het kader van 'Serious Gaming' zijn voor iedereen toegankelijk en dus is het logisch dat nietiedere aanwezige volledig bekend zal zijn met wat er allemaal rond gaat in dewonderlijke wereld der videogames. Om de minder belezen mensen toch een solidebasis van het onderwerp mee te geven, gaf de heer Overmars aan het begin van delezing een korte introductie over videogames. Hij nam als voorbeeldtennisgames, met (logisch genoeg) het tennisonderdeel in Wii Sports alsijkpunt. Het verhaal begon bij het Brookhave National Laboratory waar in 1958 de 'game' Tennis For Two werdontwikkeld, als het ware een voorloper van Pong. Vanaf dat punt werden er enkele beelden getoond vantennisgames door de jaren heen, met Wii Sports als eindpunt. Vanaf dat puntwerd door Overmars een overzicht gegeven van de game-industrie op dit punt metuitleg over de verschillende platformen, genres en een demografisch overzichtvan de gemiddelde gamers, waar onder andere uit kwam dat de gemiddelde leeftijdvan de gamer 33 jaar is, 48% vrouw is en dat eigenlijk alle jongeren wel game pelen. Een belangrijk punt van Overmars was het vooroordeel vangewelddadige games uit de wereld te helpen. Zijn doel met deze lezing was om telaten zien dat games een volwaardige vorm van entertainment zijn en inverschillende vormen ingezet kunnen worden ter bevordering van bijvoorbeeldeducatie en onderzoek.Serious Games

Om de mensen een beeld te geven van hoe groot degame-industrie nu precies is, werd de industrie zelf kort onder de aandachtgebracht. Veel mensen slikten toch wel even toen ze zagen dat er per jaarongeveer twintig miljard euro wordt omgezet met games, een toptitel vaak tientallenmiljoenen euro kan kosten en dat er regelmatig rond meer dan honderd mensen aan een game kunnenwerken. Echter, het gaat hier grotendeels om games diedienen ter entertainment, de games die veel van ons op een dagelijkse basi pelen dus. Waar Overmars vooral de aandacht op wilde vestigen, zijn de gamesdie ingezet worden met meer wetenschappelijke doeleinden en voor het gemakworden deze spellen 'Serious Games' genoemd. Serious Games zijn enorm inopkomst en kunnen voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt.Een simulator is dus in feite een serious game.

Denk bijvoorbeeld aan het trainen van mensen voor het gebruik van bepaaldeapparaten of in bepaalde procedures. Iedereen die wel even in een rij-simulator heeftgezeten voordat zijn rijle en begonnen, heeft in feite zo'n Serious Gamegespeeld. Ook kunnen de Serious Games worden gebruikt om een bepaald gedrag testimuleren. Een treffend voorbeeld dat Overmars liet zien, was het inzetten vangames bij de behandeling van brandwondslachtoffers. De mensen die onder de(veelal enorm pijnlijke) behandeling waren, werden afgeleid met games en opdeze manier namen ze de pijn een stuk minder waar. Een even treffende als intere antaanpak. Er blijkt een enorm lucratieve toekomst te zitten in deze serious games. Hoewel de eindproducten nog niet de ervaring kunnen benaderen die wijbeleven op de console of computer thuis, is het zeker intere ant om te wetendat er zoveel doeleinden zijn waar games voor worden ingezet. Vaak metverbluffend resultaat.Ook het leger werkt met games die een oorlog moeten simuleren.

Voor iedereen

Al met al was de lezing van Mark Overmars een evenintere ant als onderhoudend symposium. Het is enorm leuk om te zien dat jefavoriete hobby voor zoveel positieve doeleinden ingezet kan worden. De lezingbevatte een hoop informatie, zonder dat het saai werd. De voorbeelden werdenvoorzien van duidelijk beeldmateriaal en het geheel was prima te volgen, ookvoor iemand die weinig met videogames van doen heeft, maar toch intere e heeftin de materie. Al met al een geslaagde avond en een uiterst positieve start vande vier lezingen die “Serious Gaming” in totaal zal bevatten."Slimmer door games" is de eerste van in totaal vier lezingen die worden gehouden in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht te Utrecht. Toegang is gratis en de lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. De eerstvolgende lezing vindt plaats op woensdag 24 oktober, met de titel "Gaming als tak van de creatieve industrie". Deze lezing zal worden voorgedragen voor Drs Jeroen van Mastrigt (HKU).


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou