Releasedates: nietszeggende data voor winkels | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Gisteren las ik vol intere e tweenieuwsberichten over de nieuwe Pro Evolution Soccer. Gameshop enNedgame waren pi ig omdat zij, twee winkels gespecialiseerd ingames, Pro Evolution Soccer later kregen dan een aantal grotereketens. Nu zou dit geen probleem zijn, wanneer alle winkels zich aande releasedate van een game zouden houden. Helaas, dit gebeurt vaakniet.Waarom vond ik dit nieuws zointere ant? Mijn bijbaantje is namelijk bij een grote keten vanelektronicazaken. Een paar keer in de week geef ik mensen advies overgames. Niet altijd even leuk, aangezien je soms mensen met de meestverschrikkelijke spellen ziet weglopen, maar ik mag wel de hele dagwerken met die dingen die ik leuk vind. Mooi meegenomen, dacht ik zo.Nu is het ook bij ons zo dat games eenaantal dagen voor de daadwerkelijke releasedate binnenkomen. Dit iszodat de winkel alles netjes op orde kan krijgen voordat de game ookecht de winkel in kan en mag. Het is echter een feit dat de meestewinkels geen enkele rekening houden met releasedates van games.Alleen bij echt grote releases zal er daadwerkelijk pas een exemplaarte koop zijn op de correcte datum. Niet omdat winkels dit willen,maar omdat er simpelweg een te groot risico is op boetes en anderemaatregelen wanneer de game eerder verkocht wordt.Neem bijvoorbeeld Halo 3. Microsoft waserg streng wat betreft haar grootste release van het jaar. Naastboetes zouden andere grote releases als Ma Effect pas na dereleasedate geleverd worden wanneer Halo 3 eerder verkocht werd.Iedere winkel -in ieder geval de meeste- hielden zich dan ook aan dereleasedate.En dan nu Pro Evo 2008. Hoe kan het datsommige winkels de game nog niet eens in het magazijn hebben, terwijlandere winkels hem al drie dagen verkopen? Dit is redelijk simpel teverklaren. De winkels die de game al in de schappen hebben liggen,krijgen de game direct van Konami, de uitgever van het spel. Deretailers (winkels) die de game nog niet gekregen hebben, krijgen ProEvo 2008 van een tu enleverancier. Konami heeft dezetu enleverancier vaak de game zelf nog niet geleverd, waardoor hetspel dus ook nog niet naar de winkels verstuurd kon worden.Maar waarom gooien de winkels die degame al hebben het product dan al de winkel in? Ook hier is eensimpel antwoord op: wat je niet in je winkel hebt liggen, verkoop jeniet. Wanneer jij als enige een product al hebt, maar je concurrentennog niet, dan moet je zorgen dat je de game zo snel mogelijk in dewinkel krijgt, zodat je die voorsprong al hebt qua omzet en verkopen.En dat is de reden waarom Gameshop en Nedgame pi ig zijn. Ze lopennu gigantisch achter op hun concurrenten, iets dat fataal kan zijnvoor de kleinere gameshop.Het probleem met releasedates is dathet bijna onmogelijk te controleren is of elke winkel zich wel aan dedatum houdt. De winkels onderling willen nog wel eens een vie pelletje spelen door exemplaren te kopen bij de concurrent en danhet bonnetje en de game te overhandigen aan de uitgever. Soms wordthier ook werkelijk iets mee gedaan, meestal in de vorm van een boete.De enige manier om dit op te lo enligt bij de winkeliers zelf. Zij zouden zich bij elke game moetenhouden aan releasedates. Ze zouden even hun gevoel voor commerciemoeten laten lopen en weer veranderen in mensen. Wanneer een uitgeverzegt dat een game pas op die dag uitkomt, dan leg je hem ook pas diedag in de winkel. Op het moment dat dit eindelijk gebeurt zouden ditsoort acties, zoals die van Gameshop, niet meer voor moeten komen.Gaat dit ook gebeuren? Nee, onmogelijk. Winkels blijven winkels en zedraaien op omzet en winst. Geen enkele winkel zou zichzelf omzetontzeggen.Is dit erg voor de gamers, aangezienzij diegene zijn die hiervan lijken te profiteren. Op de kortetermijn zal dit alleen maar positieve gevolgen hebben. Games zijneerder verkrijgbaar, en soms is er zelfs zo'n actie als Gameshop nuheeft opgezet. Protest of niet, de gamer hoeft nu wel maar €38 tebetalen voor Pro Evolution Soccer 2008. Op de lange termijn is hetechter moeilijk om te zeggen wat dit zal brengen. Uitgevers zullenwaarschijnlijk strenger gaan controleren op releasedates, vooral bijdit soort grote releases. Het enige nadeel voor de gamer is dat hijdan moet wachten tot de daadwerkelijke datum aangebroken is.Winkeliers kunnen het echter wel moeilijker gaan krijgen door ditsoort acties van uitgevers. Zoals gezegd kan een dergelijke actiefataal zijn voor een kleine winkel, iets waar vaak toch nog watexclusievere zaken verkrijgbaar zijn (import, merchandise e.a).Grotere zaken intere eren zich hier niet genoeg voor omdaadwerkelijk tijd in te steken, waardoor de gamer uiteindelijk dedupe kan worden.


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou