Rainbow Six: Vegas 2 | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Eind 2006 werden we allen aangenaam verrast door RainbowSix: Vegas. Na het tegenvallende Rainbow Six: Lockdown kon het immers elke kantop met de serie. Het werd overduidelijk dat deRainbow Six-serie het toch echt moest hebben van het tactische element en geenbestaansrecht heeft als arcade-achtige schiettent. Rainbow Six kan niet zonder zijntactiekliefhebbende achterban en deze achterban kan niet zonder de tactiek vanRainbow Six. Met Vegas werden onze gebeden verhoord. Eindelijk stond tactiekweer hoog in het vaandel. Rainbow Six: Vegas 2 zet deze hernieuwde traditievoort.Het verhaal vindt plaats ongeveer vijf jaar voor het eerstedeel. Opvallend is dat je niet in thecity of sin zelf begint, maar ergens hoog in de Pyreneeën om eenterroristische groepering het zwijgen op te leggen. Hierna zal het verhaal zichvanzelfsprekend weer afspelen in Las Vegas. De locaties die ik met depreviewversie bewandeld heb, waren ietwat anders dan ik gewend was van heteerste deel. Zo mogen we wat meer daglicht aanschouwen en is er niet altijdmeer een casino in de buurt. Een verstandige keuze van Ubisoft want eerlijkheidgebiedt te zeggen dat ik redelijk klaar was met de rinkelende gokkasten. Ookeen opvallende toevoeging is het A.C.E.S.-systeem. Door dit vernuftigesysteempje kun je, net als in Call of Duty 4, punten scoren terwijl je speelt.Deze punten worden onderverdeeld in drie categorieën, namelijk Close Quarters, A ault en Marksmen.Wanneer je bijvoorbeeld iemand van op een redelijke afstand een extra luchtgat bezorgtmet je sluipschuttersgeweer, dan zul je punten krijgen in de Marksmen-rank Met die punten verkrijg jenieuwe wapens of hulpmiddelen. Het mooie aan dit systeem is dat het zowelonline als offline mogelijk is punten te vergaren, ideaal voor de zogenoemde stathoeren onder ons. Ook zul je nu inzowel de off- als onlinemodus spelen met hetzelfde mannetje, genaamd Bishop.De andere aanpa ingen in Vegas 2 zijn in principe nietwereldschokkend voor iemand die nog nooit in aanraking is geweest met eenRainbow Six-game, maar zullen zeker hun sporen nalaten in de manier waarop hetspel gespeeld gaat worden. Eentje daarvan is de mogelijkheid om te sprinten. Eensimpele toevoeging, zo lijkt het, maar vooral online gaat deze aanpa ing zekeriets teweegbrengen qua speelsnelheid. Ubisoft mikt met deze aanpa ingduidelijk op een snellere en vlottere speelstijl, iets wat je terugvoelt insommige levels in de singeplayercampagne.De radar uit Rainbow Six: Vegas is in deel twee weggehaald.In plaats daarvan beschik je over de zogehete Thermal Scan. Deze toont al devijanden in jouw omgeving tijdelijk op een radar linksboven. Omdat je deThermal Scan niet onbeperkt kunt gebruiken zul je er spaarzaam mee om moetenspringen. Ook is het mogelijk door dunne voorwerpen of muren heen te schieten, ietswaar je in tactisch opzicht goed gebruik van kunt, of zelfs moet, maken. Voorde wapenfanaat is er goed nieuws, a ault-rifleszoals de AUG, L85A2 en de nieuwe M468 zullen wederom hanteerbaar zijn. Intotaal zullen er elf nieuwe wapens beschikbaar zijn.Cosmetisch is Vegas 2 verder nauwelijks veranderd. Toen hetoriginele Vegas uitkwam was men mateloos enthousiast over de grafische prachten praal, anderhalf jaar later is dat niet zozeer meer het geval. Sommigevisuele aspecten voelen vooralsnog wat gedateerd aan. De AI ondervond ikdaarentegen als zeer indrukwekkend. Vooral op de hoogste moeilijkheidsgraadmerk je dat ze echt alles op alles zetten om je het vuur aan de schenen teleggen.Ook schieten ze elkaar te hulp wanneer de situatie uit de hand dreigt telopen. Wel jammer is dat de terroristen nog steeds dezelfde uitspraken doen alsin het origineel.

Een punt waar Rainbow Six: Vegas 2 echt hoog scoort is demultiplayer. Op dit moment ontbreekt het ons aan tegenspelers om dit zelf tekunnen testen, maar het verleden van de serie spreekt eigenlijk al boekdelen.Rainbow Six: Vegas 2 zal absoluut een voortzetting zijn van het online succesvan deel één. Naast het oude TeamSurvival (dat is Rainbowsixiaans voor TeamDeathmatch) zullen er enkele modi toegevoegd of aangepast worden. Zo wetenwe dat naast het hergebruiken van oude maps als Import/Export er een totaal van elf nieuwe online maps zal zijn. Ubisoftheeft verder aangegevendat de modus TotalConquest aangepast zal worden. Vanaf nu kun je louter winnen wanneer jealledrie de antennes tegelijktijd, voor een periode van dertig seconden, bezethoudt. Ook de nieuwe modus Team Leaderbelooft een waardevolle toevoeging te worden. Deze modus lijkt een beetje op'Escort the VIP' waarin je de leider van je team succesvol naar zijneindbestemming dient te brengen. De leider van het andere team afknallen is ookeen optie. Ook de coöperatieve spelmodi zijn dusdanig aangepast dat wenu kunnen spreken van een volwaardige co-op-ervaring. Je kunt desingleplayercampagne samen (enkel met zijn tweeën) doorlopen. Degene die hetspel initieert krijgt de overige twee computergestuurde teamleden onder zijnhoede en zal dus de commando's geven. De tweede speler kan op elk willekeurigmoment het potje verlaten en/of binnenkomen, hierdoor hoef je dus niet langerterug te keren naar het beginscherm wanneer iemand plots het potje heeftverlaten.Qua gameplay is Rainbow Six nauwelijks veranderd. Je kuntje teamleden ietwat dieper uitgewerkte commando's geven (gooi granaat hierheen,gooi rook daarheen etc.) maar het blijft verder identiek aan wat we al kennen uithet eerste deel. Maar in hoeverre is dat een slechte ontwikkeling? Nou,eigenlijk helemaal niet. Rainbow Six:Vegas 2 belooft net als het eerste deel eenintense shooter te worden die ondanks de snelheid en spanning, niets inlevertaan tactiek. Met zijn snelle actie en sfeervolle setting weet de game menig tactiekliefhebberte plezieren, maar dit betekent niet dat enkel tactiekliefhebbers Rainbow Six:Vegas 2 zullen waarderen. Zo zag ik op een gegeven moment een aantal gijzelaarspraten met een groepje tot de tanden bewapende terroristen. Mijn squad ontbrakhet aan toestemming om ons hierin te mengen. Na dertig seconden geluisterd tehebben naar de zinloze discu ie roept je squadlid Logan (inderdaad, dehoofdrolspeler uit het eerste deel) grofweg “fuck it!” terwijl hij vervolgens hetnietsvermoedende bosje terroristen omlegt. Heerlijk! Het belooft weer eentactische lente te worden.


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou