Overlord: op bezoek bij Triumph | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Het is weer eens watanders. In plaats van met het vliegtuig naar Londen op een persdagje te gaan,kon ik ditmaal mijn fiets pakken voor Gamer.nl-werkzaamheden. Overlord isnamelijk in Delft ontwikkeld en deze stad krijgt er na Delfts Blauw en debegraven Koninklijke familie nu een derde lokaal hoogtepunt bij. OntwikkelaarTriumph heeft met Overlord de eerste zogenaamde next-gen game afgeleverd vanNederland en Gamer.nl werd uitgenodigd om dat te vieren.Het in Delft gesitueerde zalencomplex Delftstede is de plekwaar Triumph zetelt. In dit vroegere ziekenhuis heeft de ontwikkelaar enkeleruimtes gehuurd en het is hier waar de minions tot leven zijn gewekt. Na eenperspresentatie over de basis van de game krijgen we een rondleiding langs deverschillende aspecten van de ontwikkeling en leggen de specialisten uit welkwerk ze doen. Veel van de details hierover heb je reeds kunnen bekijken inde developer diaries die de afgelopen tijd op Gamer.nl hebben gestaan. Wekregen bijvoorbeeld een grote artwork-sectie te zien waarbij benadrukt werd datelk karakter vooral zo overdreven mogelijk moest worden neergezet. De boerenogen en praten compleet achterlijk, de halflings zijn vretende en zuipendenietsnutten en de elfen zijn melodramatische zeikstralen.De echte aanleiding voor het maken van Overlord was voor deTriumph-medewerkers het verschijnen van de Lord of the Rings-films. Of betergezegd: de ergernis over de enorme hype rondom deze films. Want eigenlijk, endat realiseer je je niet eens volledig als je de game speelt, is Overlord inalle opzichten één grote parodie op Lord of the Rings. Simpel gezegd ben jijSauron en moet je de Fellowship of the Ring doodmaken. De zeven gecorrumpeerdehelden, welke de zeven hoofdzonden bezitten, zijn namelijk de leden van deFellowship en dan op een bespottende manier neergezet. Zo is de eersteeindbaas, Melvin Underbelly, de dikke halfling, oftewel Sam de hobbit. En jekunt al raden welke eindbazen de elfen en de dwergen hebben… Maar Lord of the Rings is niet de enige inspiratiebron. Quagameplay is daar uiteraard Pikmin, het GameCube-spel waarbij je een hele meutekleine wezentjes rondstuurt. Bovendien zijn de ontwikkelaars bij Triumph enormeNintendo-fans: de Wii is het meest geliefde systeem onder de leden van het ontwikkelteamen de nieuwe Zelda kreeg dan ook een twaalftal pre-orders bij de lokalegameshop. De invloeden van deze game zijn op een subtiele manier terug te zienin de gameplay van Overlord. Het bommetje leggen met minions doet verdacht veeldenken aan diezelfde actie door Link en de levelopbouw voelt op sommigemomenten qua intelligent ontwerp ook sterk aan als de kerkers van Zelda. Dit roept meteen de vraag op of Triumph niet mi chien eensvoor de Wii wil gaan ontwerpen? Dit antwoord kan niet direct bevestigend wordenbeantwoord. Hoewel het gros van de ontwikkelaars een zeer grote Wii-fan is,staat men niet meteen positief tegenover de complicaties die dit systeemeventueel zouden kunnen brengen. Volgens Triumph was het creëren van een gamevoor zowel de PC als de Xbox 360 daarentegen niet al te moeilijk. Heel grofgezegd kan worden gesteld dat de Xbox 360 een soort PC is om voor te ontwerpen,hoewel er natuurlijk zeker wel een aantal significante verschillen is. EenPlayStation 3-versie is eigenlijk nooit een optie geweest. De ontwikkelkitsvoor third parties waren pas ongeveer vanaf half 2006 beschikbaar en ditsysteem kent een compleet andere structuur dan de PC en de Xbox 360. Sowieso lijkt het erop dat Triumph door zal gaan metfantasygames. Een nieuwe Age of Wonders hoeft niet per se, ook omdat dit speltoch vooral een (te) klein groepje liefhebbers aantrekt. De door Triumphgewaardeerde smeekbede van de trouwe die-hards ten spijt, lijkt Age of Wonderseen gepa eerd station. Wel meer fantasy dus, omdat je volgens één van deontwikkelaars daar het minst gebonden bent aan allerlei conventies: je kunt hetzo gek maken als je zelf wilt. Als je bijvoorbeeld een shooter maakt dan moetje je al gauw een aantal beperkingen opleggen en zoiets zien ze bij de Delftseontwikkelaar niet zitten. Triumph is op dit moment druk in de weer met extra contentvoor Overlord. Dit worden niet zomaar een paar cosmetische toevoegingen: wehebben ons laten vertellen dat het een behoorlijk groot extra stuk wordt en wekrijgen sterk het vermoeden dat het hier gaat om een extra wereld. Bovendienzal dit extra stuk Overlord met name op het gebied van humor flink floreren.Triumph heeft nog een aantal ideetjes die niet in de winkelversie kwamen en diedus mooi als uitbreiding kunnen dienen. Ook zal er extra multiplayer bij komen.Sowieso gaat het om meer maps, maar waarschijnlijk ook om een nieuwespeelmodus. De uitbreiding wordt primair onwikkeld als downloadable content voorde Xbox 360, maar het zal op de een of andere manier uiteindelijk ook zijn wegvinden naar de PC.De presentatie van Overlord was een leuk middagje Delft. Nameer informatie over de achtergrond gekregen te hebben én de game uitvoerig tehebben gespeeld kan er niet anders worden gezegd dan dat Triumph veel lof verdientvanwege dit geniaal uitgewerkte concept. Laat die nieuwe content maar komen!
Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou