Overbodige PS2-versies | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Ik heb de laatste tijd aardig wat PlayStation 2-versies opmijn bord gehad van games waarvan eigenlijk alleen de next-gen-versie werd gepromoot. De PS2-versie was veelal een portvan de next-gen-versie waarbij menvooral op grafisch vlak flink de broekriem stevig heeft aangetrokken om hetdraaibaar te krijgen op Sony's oude beestje. In het geval van bijvoorbeeld TheSimpsons resulteerde dit in een overdaad aan kartelrandjes. We hebben allemaaltrailers gezien van haast tekenfilmachtige graphics, en wanneer je dan met dePS2-versie thuis komt zou je je toch aardig belazerd kunnen voelen. Het ismi chien naïef om de graphics van de Xbox 360 te verwachten, maar het SlyRaccoon-niveau zou toch haalbaar moeten zijn?In het geval van The Simpsons blijven de aanpa ingen vooralbeperkt tot de graphics. Het spel kent verder dezelfde mi ies en ook degameplay is onveranderd. Maar dit is niet bij iedere game het geval. In dePS2-versie van Need for Speed: Pro Street is bijvoorbeeld het volledigeschademodel, dat bij de promotie van de next-gen-versienog veelvuldig te zien was, geheel afwezig. Je auto loopt hooguit een krasje opzijn bumper op, maar is toch total lo .Wanneer je denkt met Pro Street eindelijk een Need for Speed met fastoenlijkschademodel in huis te halen, dan heb je het dus mis; als je voor de PS2-versiegaat tenminste.Maar soms zijn er niet alleen op technisch en grafisch vlak conce iesgedaan, maar is ook de eigenlijke gameplay op de PS2 niet te vergelijken met denext-gen broertjes. Zo speelde ik eenpreviewversie van MX vs. ATV Untamed op de PS2, een spel dat weliswaar pas inmaart 2008 zal verschijnen maar op de Xbox 360 en PS3 al een aardige indruk wistachter te laten. De PS2-versie hiervan lijkt qua eigenschappen in de versteverte niet op de consolegame. Zo ontbreken enkele van de grootste speerpunten,de Endurocro , de vrij toegankelijke omgeving én het eerstepersoons camerastandpuntvolledig. Daarbij is de besturing van de PS2-versie schandalig slechtuitgevoerd. Waar je bij de Xbox 360- en PS3-versie het gevoel krijgt dat jeecht door een modderige ondergrond ploegt, maak je op de PS2 voor je gevoelnauwelijks contact met de ondergrond. Met de minste stuurbeweging staat jemotorfiets over dwars op de weg en ook je ATV maakt moeiteloos de scherpstebochten, alsof het zand geen enkele weerstand biedt. Daarbij is het spel visueelwerkelijk afzichtelijk; de grote concurrent ATV Offroad Fury 4 op de PS2 isvisueel veel en veel aantrekkelijker en voelt ook nog eens een stuknatuurlijker aan. Het lijkt er in het geval van MX vs. ATV Untamed dan ooksterk op dat de PS2-versie een ondergeschoven kindje gaat worden. Voor depromotie van de game wordt toch de Xbox 360 en PS3-versie gebruikt en de eerstereviews, degenen die blijven hangen bij het publiek, zijn hoogstwaarschijnlijkook van die versie afkomstig. Wat maakt het dan uit of de PS2-versie goed is ofniet? Zolang het maar een motorracespelletje is en het aantal parcoursen enspelmodes enigszins overeen komt, dan kun je het onder dezelfde naam verkopenen pik je mooi wat naamsbekendheid mee. Ik spreek mi chien wat voor mijn beurt nu, want MX vs. ATVUntamed is nog niet op de markt en men heeft nog een drietal maanden om hetspel flink op de schop te nemen. Toch is er wel duidelijk een trend waar te nemen,waarbij PS2-ports er steeds kariger van af komen. Of is het omdat we gewend rakenaan al die prachtige eigenschappen van de next-gentitels? Ik denk het niet eigenlijk. Ik denk dat het eerder zo is dat je vanuit debasis van een next-gen game veel moeilijkereen stapje terug kunt gaan, dan wanneer je het gehele spel ontwerpt rond de mogelijkhedenvan de PS2. Want dan had men wel iets bedacht waarbij een schademodel minder belangrijkwas, dan bijvoorbeeld bij Need for Speed: Pro Street het geval is. Mijn tip: laateen PS2-versie gewoon achterwege wanneer je de eigenlijke spelformule niet meerkunt handhaven of laat anders in ieder geval voor de release eerlijk zien, wat we van dePS2-versie mogen verwachten.
Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou