Mythos | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Een paar jaar geleden vielen er nogal watontslagen bij ontwikkelaar Blizzard, de studio die op dit moment enorm veelsucces heeft met de World of Warcraft-franchise. Er werden een heleboeltalentvolle mensen aan de deur gezet, waarvan een groot deel afkomstig uit hetteam verantwoordelijk voor de Diablo-reeks. Het duurde echter niet lang voordatde opeens werkloze programmeurs besloten de handen in elkaar te slaan om eeneigen studio uit de grond te stampen. Op die manier mochten we in 2003 de geboortevan Flagship Studios meemaken. Naast Hellgate: London werkt de ontwikkelaar ookaan de 'online dungeon crawler' Mythos.

De term 'onlinedungeon crawler' mag mi chien wat vreemd in de oren klinken, maar het komt ereigenlijk gewoon op neer dat men zich tijdens het spelen van een dungeon crawler voornamelijk in kerkers,doolhoven en andere ingesloten omgevingen zal bevinden. Een van de bekendstevoorbeelden uit het dungeon crawler-genreis Diablo. Het is dan ook geen toeval dat Flagship Studios op de proppen komtmet een spel als Mythos, een van de oprichters van de studio, Bill Roper, wasin het verleden namelijk zowat de belangrijkste kracht achter alles wat metDiablo te maken had.

Op ditmoment heeft Mythos drie verschillende beroepen te bieden waarbij ieder zijneigen kenmerken heeft. Ben je een liefhebber van bruut geweld, dan kies je bestvoor een Bloodletter, het beroep waarmee je al je agre ie makkelijk op deaanwezige vijanden kunt botvieren. Heb je echter een voorliefde voor magie enschuilt er diep vanbinnen stiekem een pyromaan in je, dat heeft de Pyromancerwaarschijnlijk wat intere ante dingen in petto. Als derde en laatste beroepkrijgen we de Gadgeteer te zien, een beroep dat geschikt is voor spelers dieervan houden om met geweren en technische dingetjes in de weer te zijn. Erzullen in de toekomst echter nog meer beroepen verschijnen zodat iedereen aanzijn trekken zal kunnen komen.Naast dedrie huidige beroepen krijg je ook de mogelijkheid om deze door drieverschillende ra en te laten uitvoeren, zijnde de Human, Gremlin of Satyr. Elkras heeft uiteraard een ander uiterlijk, terwijl het ook nog eens mogelijk isom elk ras verder naar eigen smaak aan te pa en door bijvoorbeeld dehaarkleur, haarstijl en het aangezicht aan te pa en. Eens je een beroep en rasgekozen hebt, rest er alleen nog de taak om je digitale personage een naam tegeven waarna je de wereld van Mythos mag betreden.

Mythos isom te beginnen geen echte MMORPG waarin alle spelers rondlopen in een immensgrote, voor iedereen toegankelijke wereld. Het spel valt mi chien nog het bestte vergelijken met Guild Wars – alweer een titel die gemaakt werd doorex-medewerkers van Blizzard, maar dat terzijde. In Mythos verkrijg je allequeesten, uitrusting en wapens in grote steden, al is het natuurlijk ook mogelijk dat je die laatste twee uit het lichaam van dode monsters haalt. Elke stad is tevens ook zowat de enige plaatst in hetspel waar je andere spelers kunt zien rondlopen, dé kans dus om socialecontacten te leggen. Deze heb je namelijk nodig om de ietwat moeilijkereopdrachten uit te voeren. Het gros van alle quests zijn echter perfect in jeeentje op te lo en, het lijkt zelfs alsof het spel speciaal gemaakt is voor deeenzame speler.Dat ideekrijg je vooral door de manier waarop je de spelwereld moet verkennen. Depersoon die je een quest geeft zal er namelijk meestal voor zorgen dat op datmoment een bepaald gedeelte van je persoonlijke wereldkaart ontgrendeld wordt.Eens de nieuwe plek op je kaart te vinden is krijg je de mogelijkheid omernaartoe te warpen, wat wilt zeggendat je geen afstand hoeft af te leggen om bij de bewuste plek te komen.Hierdoor krijg je simpelweg niet de kans om onderweg andere spelers teontmoeten die toevallig aan dezelfde opdracht bezig zijn. Op zich is dat ookniet zo erg: er zijn nog genoeg kerkers in het spel te vinden die speciaalontworpen zijn voor grotere groepen, maar opdrachten vervullen doe je (in ditstadium van het spel) voornamelijk op eigen houtje.Eens je bentgewarped naar het gedeelte van dewereldkaart waar je moet zijn om de opdracht uit te voeren, moet je de daaraanwezige kerker betreden. Alle kerkers die op dit moment in het spel zittenzijn instanced, wat wil zeggen datelke speler zijn eigen kerker te zien krijgt. Je zult dus nooit een dungeon binnenstappen waar iemand andersreeds alle monsters heeft gedood, waardoor heel wat bekende MMO-frustraties ineen klap van de baan zijn. Eens je in zo'n kerker zit maak je echter pas echtkennis met de core busine vanMythos: hakken, hakken en nog eens hakken.Hetvechtsysteem heeft heel wat gelijkeni en met dat van Diablo. Aanvallen doe jedoor vijanden aan te klikken met de linkermuisknop. Wil je een specialevaardigheid gebruiken, dan klik je tijdens het gevecht op de rechtermuisknop.Bewegen doe je door op de grond te klikken, waarna je personage zich naar de gewensteplaats zal voortbewegen. In principe is het mogelijk om Mythos enkel en alleenmet je muis te spelen, al is het beter om tu endoor ook gebruik te maken vanje toetsenbord. Eens je een wat hoger level bereikt hebt, heeft je personagebijvoorbeeld toegang tot meerdere speciale vaardigheden die niet allemaal eenplaatsje kunnen krijgen onder je felbegeerde rechtermuisknop. Op zulke momentenis het simpeler om bepaalde aanvallen te koppelen aan een toets.Hetzelfde geld voor het innemen van drankjes om je levenskracht en mana bij tevullen. Gebruik maken van de daarvoor ingestelde toetsen is een echte must tijdens bepaalde gevechten.Gaandeweghet spel verdien je de bekende ervaringspunten die ervoor zorgen dat je levelzal stijgen. Parallel krijg je bij elk nieuw level ook één skillpoint cadeaudie je in een van de drie verschillende skilltrees mag besteden. Elke skillwaarin je punten stopt zal uiteindelijk toegang bieden tot een daaruitvoortvloeiende skill, met als gevolgdat je keuzes zult moeten maken welke vaardigheden jij belangrijk vindt enwelke niet. De skill tree in Mythosis bijna letterlijk overgenomen uit Titan Quest, terwijl ook in World ofWarcraft een gelijkaardig systeem te vinden is. Dat is echter geen schande,deze manier werkt nou eenmaal erg goed om spelpersonages uit te bouwen, waaromzou een spel als Mythos er dan geen gebruik van maken?Verder zijner nog andere dingen die we al eerder in vroegere games zagen opduiken, maar devergelijking met Diablo blijft het meest zichtbaar. Zo moet je in Mythos doorgebruik te maken van identify charmsbepaalde voorwerpen eerst 'herkennen' voordat je er optimaal gebruik van kuntmaken en is het, op bijna identiek dezelfde wijze als in Diablo, mogelijk omedelstenen in je uitrusting te plaatsen die ervoor zorgen dat je extra krachtigwordt. Er zijn echter nog een hele hoop dingen die op dit moment nog nietmogelijk waren, zoals het zelf vervaardigen van wapens en het reizen naarverder gelegen gebieden op de landkaart. Omdat Mythos zich op dit moment nog inde Alpha-fase bevindt moeten er nog heel wat dingen aangepast en toegevoegdworden. We zullen deze (op dit moment) gratis online dungeon crawler van Flagship Studios echter op de voet blijvenvolgen en jullie op de hoogte houden omtrent de laatste ontwikkelingen


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou