Loki (hands-on) | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Een jaar geleden trok ik vol goedemoed met de Thalys naar Parijs om daar een drietal games te checken.Eén hiervan was een hack & slash-game Loki. Het spel is aldie tijd in ontwikkeling geweest bij developer Cyanide. Wij kregeneindelijk de previewversie binnen en besloten de game eens uitvoerigte testen. In Loki staan een aantal oude culturencentraal, namelijk de Egyptische, Noorse, Azteekse en Griekse.Aangezien elke cultuur zijn eigen sterke en zwakke punten heeft, zalook elke krijger een ander soort vechtstijl kennen. Egypte zal hetmoeten hebben van zijn toverspreuken, terwijl de Grieken met rangedweapons als pijl en boog aan de slag moeten. Wij speelden in depreviewversie met een noeste Noorse krijger, iemand die het gewoonmoet hebben van het hardere ram- en knalwerk met bijl en/of zwaard. In de game is de Egyptische God Sethnogal boos en zul jij het tegen hem en zijn hulpjes op moeten nemen.Een jaar geleden kregen we een versie van de game te zien die nogverre van af was. De game had nog te kampen met grotecameraproblemen, twijfelachtige AI en een gevoel van doelloosheid.Aangezien we nu de game voor het eerst zelf konden spelen, beslotenwe meteen het spel aan een test te onderwerpen om te kijken ofontwikkelaar Cyanide wat heeft gedaan aan eerder genoemdeonvolkomenheden. De opzet van het spel hebben we in onze vorigepreview al besproken, dus die zal nu niet meer uitgebreid ter sprakekomen. Ten eerste gaan we in op decameraproblemen. In onze eerdere preview hadden we als aanmerking datde hoek van de camera met geen mogelijkheid veranderd kan worden,waardoor het verdomde moeilijk is om te zien waar je nou precies heenmoet. Ook in deze versie van het spel was het nog niet mogelijk om dekijkhoek te beïnvloeden. Toen we de game voor het eerst te zienkregen, leek dit een enorm probleem, maar nu we het spel gespeeldhebben blijkt dit toch minder onhandig dan het in eerste instantieleek. Het zou wel fijn zijn wanneer de hoek aangepast kon worden,maar het blijkt geen e entieel onderdeel van de gameplay te zijn. Wanneer je als woeste Noorse krijgerspeelt, zal de game anders in elkaar zitten dan wanneer je als lenigeGriekse vechtersbaas speelt. Niet alleen zal het verhaal compleetanders zijn, ook de omgeving is different. Leuk aan Loki is dat bijnaelke omgeving totaal willekeurig gegenereerd wordt, waardoor je inprincipe nooit twee keer hetzelfde stuk speelt. Desondanks krijg jetoch meer dan eens het gevoel dat je een bepaald gedeelte al gehadhebt, simpelweg omdat je weer eens tegen dezelfde vijanden moetvechten. Het is echter een hack & slash-game, dus veel vijandenzijn een vereiste. Gelukkig is de AI van je vijanden verbeterd, alhebben ze soms nogal wat problemen met het vinden van de goede weg.

Ook de problemen met de doelloosheidlijken grotendeels verholpen. Aangezien je zodra je het spel startmeteen een quest krijgt, word je gelijk de goede kant op geduwd. Hetgrootste gedeelte van de quests zal bestaan uit typische kerkerswaarbij je een groot aantal beestjes een kopje kleiner mag maken. Dekerkers zullen echter niet de enige plaats zijn waar je een tijdjemag vertoeven. Er zijn namelijk een groot aantal steden aanwezig waarje quests kunt zoeken, dingen kunt kopen en verkopen en zelfs eensmid waar je nieuwe wapens kunt maken. De steden op zich makengelukkig een erg levendige en sfeervolle indruk, waardoor je meer hetgevoel krijgt in een echte wereld rond te lopen.Voor de rest lijkt Loki eigenlijkgewoon een heerlijke standaard hack & slash-titel te worden, metslechts een paar kleine, subtiele aanpa ingen. Deze doen de gameechter alleen maar goed. Denk bijvoorbeeld aan het verkopen vanmeerdere verschillende items tegelijk. Zo kom je eindelijk lekkersnel van al die ellendige zooi af. Of denk bijvoorbeeld aan hetuitvoeren van een reeks verschillende spreuken, die allemaaluitgevoerd worden met slechts één druk op de knop. Ookheeft Loki een coöperatieve en versus-modus ingebouwd, die wehelaas nog niet konden testen. Grafisch lijkt de game dik in orde,ondanks de nogal wat twijfelachtige framerate, die soms op onlogischemomenten inkakt. Het geheel ziet er zeer overtuigend uit, met leukeanimaties en sfeervolle omgevingen. Hopelijk wordt de eerder genoemdeframerate nog wat getweakt, zodat ook die overal stabiel is en delaadtijden iets korter zijn. We vallen in herhaling, maar Loki lijkteen erg leuke hack & slash-game te worden. Het spel zal geenaardverschuiving in het genre teweeg brengen, maar door zijn subtieleaanpa ingen, leuke verhaal en uitgebreide campagne zal het heel watfans van het genre flink wat uurtjes kunnen plezieren, zowel insingleplayer als in multiplayer. Zoals het er nu naar uitziet komt degame 31 augustus uit.


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou