Jeanne d'Arc | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

De naam Jeanne d'Arc doet waarschijnlijk weleen belletje rinkelen. Mocht het dat niet doen, dan heb je tijdens de le engeschiedenis waarschijnlijk steeds belangrijkere dingen aan je kop gehad dat opletten.Voel je niet schuldig door het mi en van deze historische kennis, ontwikkelaarLevel 5 heeft namelijk besloten om de jeugd wat cultuur bij te brengen door eenspel rond de Franse heldin te maken. Verwacht echter geen saaie tijdsbalken ofdatumlijsten, Jeanne d'Arc is een tactische Japanse RPG voor de PSP waarinmagie, monsters en wapens de hoofdrol vertolken.

Het verhaalvan Jeanne d'Arc speelt zich, net zoals in de geschiedenisboeken, in Frankrijk aftijdens de periode dat de Fransen het aan de stok hadden met de Engelsen. Heeldiep gaan we nog niet op het plot ingaan, maar het komt er op neer dat we metde heldhaftige Jeanne op pad moeten gaan in een strijd tegen de onderdanen van het kwade. Ontwikkelaar Level 5 heeft hetbekende verhaal echter wat aangepast door, om een voorbeeld te geven, monstersin het spel te stoppen en door Jeanne de mogelijkheid te geven om tetransformeren. Doordat de Franse meid in het bezit is van een mysterieuzearmband kan ze van gedaante veranderen, bijvoorbeeld naar dat van een witte,heilige ridder. Nadat zo'ntransformatie heeft plaatsgevonden zal Jeanne er niet alleen stoer uitzien, ookhaar vaardigheden zijn opeens helemaal anders. Als Holy Knight kan zebijvoorbeeld meerdere beurten achter elkaar vijanden aanvallen en is hetmogelijk om een groter aantal vakjes per keer te bewandelen. Inderdaad, Jeanned'Arc is een turn-based game waarin je de personages moet laten bewegen op eensoort fantasievolle versie van een schaakbord, de genoemde vakjes. Tel daarbijop dat we te maken hebben met een Japanse RPG en de vergelijking met FinalFantasy Tactics is snel gemaakt. Het isoverduidelijk dat Level 5 goed gekeken heeft naar de tactische RPG van SquareEnix, heel wat elementen uit die game zijn ook in Jeanne d'Arc terug te vinden.Toch ziet het ernaar uit dat de ontwikkelaar ook wat nieuwe dingen aan hetgenre heeft willen toevoegen, al lijkt het op dit moment vooral om kleineaanpa ingen te gaan. Zo kregen we te zien hoe je door je personages samen ineen formatie te plaatsen, een soort van verdedigende muur kunt vormen tegenvijandige aanvallen. In hoeverre Jeanne d'Arc verfri end zal aanvoelen latenwe graag nog even in het midden, het is nog wat vroeg om daar nu al eendefinitief oordeel over te vellen. Iets waar we wel al zeker over mogen zijn isdat dit spel er grafisch indrukwekkend uitziet.Vooral detu enfilmpjes die op regelmatige basis in het spel opduiken zien er erg knap uit.In ware mangastijl krijgen we alle belangrijke gebeurteni en uit het verhaalte zien, compleet met Engelstalige stemmen die, raar maar waar, opvallend leukin de oren klinken. Ook de eigenlijke gevechten zien er verzorgd en kleurrijkuit, net zoals alle aanvallen ook voorzien zijn van de nodige flitsendeeffecten om de speler aan het scherm te kluisteren. Het is leuk om te zien datLevel 5 niet zomaar snel tu en wat projecten door een handheldgame in elkaarheeft geflanst, maar echt de tijd heeft genomen om er (op het eerste gezicht) ietsleuks van te maken. Je zulttrouwens ondertu en wel doorhebben dat men de geschiedenis dusdanig heeftaangedikt om het geheel lekker sappig te maken, maar ons hoor je niet klagen.Level 5 heeft in het verleden al enkele knappe verhalen aan de man gebracht ingames als Dark Cloud en Rogue Galaxy, waardoor we ze het voordeel van detwijfel geven omtrent het 'aanpa en' van een reeds intere ante historie. Hetenige spijtige aan heel de zaak is dat er op dit moment nog steeds geenzekerheid bestaat of Jeanne d'Arc wel naar Europa zal afzakken. Wij hopen alleszinsvan wel, de PSP kan wel wat leuke RPG's gebruiken.


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou