Installeren van een game is Total War | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

De eerste console die ik ooitaangeraakt heb, was de Atari 2600. Ik heb bijna alleen maar goedeherinneringen aan dit apparaat (op E.T. na dan). Daarna was de NES aande beurt. Het Nintendo Entertainment System heeft mij flink watjaartjes weten te vermaken, totdat we een heuse PC in huis kregen.Hierna intere eerde consolegaming me geen zak meer. Een PC was deshizzle! Dit is altijd zo gebleven, tot vorig jaar. Toen besloot ikdat ik toch weer aan de console moest. En afgelopen week wist ik weerwaarom console gaming toch zo fijn is.De Total War-reeksblijft voor mij één van de beste reeksen ooit.Strategie, tactiek, diplomatiek en inzicht vormen een geheel dat zijnweerga niet kent. Het is één van de weinige franchisesdie ik ook blijf spelen sinds ik een Xbox 360 gekocht heb. Zoals ikzei heb ik sinds vorig jaar weer een console in huis staan. Toenechter de uitbreiding van Medieval II op mijn mat viel, kroop ik tochweer achter mijn PC om de add-on te installeren.En hier kwamen deproblemen meteen om de hoek. HOLY SHIT, ik háát het omgames te installeren. Natuurlijk moest ik eerst Medieval IIinstalleren. No biggy, zo gedaan...dacht ik. Half uurtje later was ikdan eindelijk klaar met het installen van de game zelf. Aangezien deKingdoms uitbreiding in principe vijf verschillende uitbreidingenzijn, was ik me al mentaal aan het voorbereiden op de installatiehiervan. Ik duwde de dvd in de drive en ging er eens goed voorzitten.Aiii, natuurlijkmoest er eerst nog een patch geïnstalleerd worden. Aangezien degeïnstalleerde game versie 1.0 was en voor de uitbreiding versie1.5 nodig was, ging ik maar eens op zoek naar de pleister voor mijngame. Toen kwam ik echter voor een onaangename verra ing te staan: versie 1.5 was niet te installeren voordat update 1.3 geïnstalleerdwas. Ach en wee!Gelukkig zorgde de auto-updater van het spel ervoor dat ik niethoefde te gaan zoeken op obscure internetsites om de correcte updateste vinden. Nope, alles gebeurde volledig automatisch. Eerst eenupdate downloaden van ruim 650 (!!!) MB, daarna installeren om meteendaarna nóg een update van enkele honderden MB's te downloaden.Eindelijk had ikdan versie 1.5 op mijn PC staan. Aangezien ik alleen in de kamer waszat een polonaise er niet in. Daarom dus maar een solonaise (eenpolonaise in je eentje) zodat ik toch nog een klein feestje konvieren. Het installatieproces van Kingdoms werd spoedig door mij weeropgestart. In spanning wachtte ik af...Geen melding datik niet de correcte versie geïnstalleerd had! YES! Hetinstalleren van Kingdoms leek slechts een eitje dat ik nog even snelmoest klaren. Helaas had ik het weer mis. Kingdoms startte maarliefst vijf installers (voor elke campagne één) dieallemaal tegelijkertijd begonnen met installeren. Aangezien mijn PCgeen bakbeest van een maand oud is had hij nogal wat probleempjes omalle vijf de campagnes tegelijk te installeren. Dit proces duurdemaar liefst een uur! Ik weet dat dit deels mijn eigen schuld is omdatmijn PC niet up-to-date is, maar ik zat wel op hete kolen om de gamete spelen. Toen ik uiteindelijk klaar was met installeren was het alzo laat dat ik naar bed moest, aangezien ik de dag erna vroeg me nestuit moest.Zonder enigetwijfel is dit één van de redenen waarom ik blij bendat ik weer een console heb. Geen gekloot met installatieproce en,patches die niet het goede nummer hebben en systeemeisen waaraan jeconsole niet voldoet. Nope, gewoon disc in de drive, mi chien evenkleine patch downloaden en spelen maar! Heerlijk toch?Ondanks dezestre is Kingdoms wel één van de beste uitbreidingenooit op een spel geworden, maar daarover later deze week meer.


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou