Importeren: Het Hoe & Wat | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Wat?Zoals ik al eerder aangaf in mijn Insider, hebben wij opGamer.nl sinds kort een afdeling die compleet exclusief is voor onze site. Ikgaf jullie al een kleine blik op de Importhoek, maar deze keer kan ik meedelendat de Importhoek daadwerkelijk van start is gegaan. In de Importhoek is het debedoeling dat we onbekende (Japanse) games even in het zonnetje zetten, omjullie zo ook een kijkje te geven in de gameskeuken van de rest van de wereld.Er komen namelijk maandelijks behoorlijk wat pareltjes uit die veel mensenzullen intere eren en die jullie mi chien wel nooit tegen waren gekomen.Persoonlijk importeer ik al flink wat jaar en om eerlijk te zijn wil ik nooitmeer terug. De Importhoek zal zich vooral richten op reviews van importgames,maar wees niet verbaasd wanneer er een feature eens in de zoveel tijd langskomtwaarin wij bepaalde delen van de (Japanse) gamescultuur behandelen. In dezefeature geef ik jullie een korte handleiding met betrekking tot importeren. Erkomt namelijk flink wat bij kijken en het is gewoon handig om sommige dingenvan tevoren te weten. Waarom?Het belangrijkste om te weten is natuurlijk waarom je zouimporteren. Immers, waarom zou je wachten op een game door deze uit een anderland te halen, terwijl je ook naar de lokale gamesboer op de hoek kan gaan endaar het betreffende spel uit de rekken kan plukken? Importeren heeft eenaantal enorme voordelen ten opzichte van het kopen van games in Europa. Teneerste: veel games komen veel eerder uit in Amerika en Japan, ten tweede: veelkleine publishers als Atlus geven alleen obscure games uit in beperkte oplageen dan waarschijnlijk alleen over de oceaan. Vele games zullen wij dus nooit tezien krijgen, of pas veel later wanneer een andere uitgever zich aan het spelwaagt. Het derde (en mi chien wel het belangrijkste) punt: importeren is vaakstukken goedkoper. Nieuwe games kosten vaak rond de 60 dollar in Amerika enomgerekend is dat een euro of veertig. Dat scheelt dus minstens zo'n twintig euromet de prijzen hier! Natuurlijk komen er vaak nog wat verzendkosten bij, maarook dan ben je vaak nog een paar tientjes goedkoper uit wanneer je de game hierzou kopen.Hoe?

Het is belangrijk om te weten dat niet iedereen zomaar eengame kan importeren en deze meteen op je eigen console kan spelen, er zittennamelijk nogal een aantal vereisten aan vast die vooral technische redenen tengrondslag hebben. Wij hanteren hier in Europa het PAL-beeldsysteem en in Amerikaen Japan hanteren ze het NTSC-systeem. Ik zal niet in technische detailstreden, maar dit houdt in feite in dat Japanse en Amerikaanse importgames nietzullen afspelen op je eigen console die je hier hebt gekocht. Een importconsoleis vaak een vereiste, maar je kan je console ook om laten bouwen. Let echterop: ombouwen is in principe illegaal en als je dit doet, ben je meteen jegarantie van je console kwijt. Wij raden dit dus niet aan. Een importconsole isvaak een behoorlijke investering, maar het betaalt zichzelf vaak terug wanneerje games veel goedkoper aan kunt schaffen. De PlayStation 3 heeft echter geenlast meer van deze beeldproblemen (mits je in HD speelt), dus in feite is dieconsole enorm import-vriendelijk. Bij de Xbox 360 ligt het aan de uitgevers ofde games regiovrij zijn of niet. De meeste webwinkels (VGP of Play-Asia) gevenin hun productbeschrijving aan of hij te importeren is of niet.

Een ander euvelis het voltagesysteem. De Wii is helaas niet regiovrij en hier zul je dus eenaparte console voor aan moeten schaffen. Wij hanteren in Nederland eenstroomsterkte van 230 Volt (voorheen 220) en in Amerika 120 Volt. Je kan dus jeAmerikaanse console niet zomeer aansluiten op het stroomnetwerk hier, aangezienje hem in feite dan in de fik zet. Een zogenaamde “stepdownconvertor” is vereist;een klein blokje die tu en het contact in je muur en de output van je consolezit en die zo het voltage aanpast. Zo'n convertor is voor een prikkie tekrijgen in de grotere speciaalzaken. Ook op dit gebied heeft de PlayStation 3een behoorlijk voordeel: een eerder genoemde convertor is namelijk al ingebouwdin de console en een aparte convertor is dus overbodig.

Waar?Er is een behoorlijk aantal sites waar je je importgamesvandaan kunt halen, maar ze verschillen nogal eens in service en kwaliteit. Hetis sowieso af te raden om games te importeren in fysieke winkels hier inNederland. Vaak duurt de levering langs en omdat de winkels ook winstwillen maken, betaal je eigenlijk altijd veel te veel. Ik heb een vaste lijstaan online winkels waar ik mijn spul vandaan haal en op basis van die ervaringkan ik jullie een gefundeerd advies geven.Videogamesplus.caDeze site is veruit het populairst onder importeurs en meteen goede reden. Niet alleen is de service nagenoeg perfect, ook de prijzenzijn meer dan redelijk en de leveringstijd is optimaal. Video Games Plus isgevestigd in Canada en ze verkopen eigenlijk alle Amerikaanse import die jevoor zou kunnen stellen. Veel games komen veel eerder uit in Amerika en zijndan al voorzien van een Engelse taaloptie. Voor RPG's is dit vaak een must,aangezien mensen die vloeiend Japans kunnen lezen maar dun gezaaid zijn in onsland. De levering is zeer snel, vaak krijg je je game een weekje na bestellingal binnen en eigenlijk altijd zonder invoerrechten en BTW te betalen, aangeziende vaste prijs die aangegeven is op het verzonden pakket altijd 20 dollar ofminder is. De verzendkosten gaan per gewicht en zijn meestal per game een euroof 6, maar dat is niets vergeleken bij de service. Laats but not least: VGPheeft soms ook populaire Japanse games en producten op voorraad. Betaling opVGP geschied door middel van een creditcard en helaas is dat een vereiste bijhet importeren. Je kan ook bij VGP betalen middels een PayPal-account, mocht jeover één beschikken.Play-asia.comPlay Asia is een betrouwbare site voor al jeimportbehoeften. De site verkoopt vooral veel Japanse en Aziatische productenen in hun productbeschrijvingen kun je vaak checken of de game in kwestieregiovrij is of niet en welke console(s) je nodig hebt om de game te kunnenspelen. De site heeft een goede service, maar ze versturen ook vaak productenniet naar Europa. De verzendkosten zijn zeer behoorlijk, maar nog steedsredelijk hoog. Dan is er een groot nadeel aan de site: doordat ze vaak deprecieze prijs aangeven op het pakketje, kan het meer dan eens zo zijn dat hijonderschept wordt door de douane, waar een langere wachttijd en extra kosteneen gevolg van kunnen zijn. De site heeft dan wel weer een behoorlijka ortiment aan betalingsmogelijkheden. Je kunt er niet alleen terecht met jecreditcard, maar ook met PayPal, Western Union en MoneyBookers. Bij dezebetalingsmogelijkheden is het niet verplicht om over een creditcard te beschikkenen is een bankrekeningnummer vaak al afdoende. Amazon.co.jpAmazon zal vast wel bekend zijn onder een aantal gamershier. Het is niet echt een detailhandel in videogames, maar meer eengroothandel die ook games verkopen. De prijzen zijn vaak redelijk tot hoog enje zal het op deze sites vaak van de aanbiedingen moeten hebben, die vaak welscherp geprijsd zijn. De verzendkosten zijn niet al te hoog, maar helaas zetook deze site de precieze prijs op het pakket, waardoor de douane een redenheeft om je extra te belasten. De levering is behoorlijk snel en meestal duurthet maximaal anderhalve week voordat je je bestelling op je deurmat wordtafgeleverd. Betaling kan op Amazon alleen via een creditcard en andere methodeswaar wij iets aan hebben in Nederland, worden niet ondersteund.Tot slot

Ik hoop dat ik jullie op deze manier een goed beeld hebkunnen geven wat importeren van games nou precies inhoudt en hoe het in zijnwerk gaat. Natuurlijk zijn er nog veel meer dingen te vertellen, maar ik hebgetracht om een goed en beknopt algemeen beeld te scheppen van importeren.Mochten jullie vragen hebben, dan horen we het natuurlijk graag en ook alsjullie aanbevelingen hebben voor de Importhoek, we staan voor alles open!


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou