Hokjesdenken | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Hokjesgeest is de neiging om medemensen en/of bepaalde voorwerpen in te delen in een bepaalde categorie, en er vervolgens vanuit te gaan dat de hebbelijkheden (en onhebbelijkheden) van de categorie ook onverkort van toepa ing zijn op alle mensen binnen die categorie. Het gaat gepaard met het veronderstellen dat iemand die in een bepaald 'hokje' zit, niet de overstap kan maken naar gedrag of vaardigheden die in een ander 'hokje' thuishoren. Aan dit verschijnsel kan worden bijgedragen door versnippering. Hoewel het hier geen typisch Nederlands verschijnsel betreft, is het prominent in Nederland. Hokjesgeest doet zich voor in verschillende aspecten van de samenleving zoals religie, kunst en politiek.Bron: [url=http://nl.wikipedia.org/wiki/Hokjesgeest
Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou