Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Het jaar is 2048 ende huurlingen van de Mantel Corporation voeren een verbeten strijd tegenrebellen in de jungle.  Voor 'democratie' en 'vrijheid'. De totale hegemonievan Mantel over bijna alle aardse zaken lijkt slechts een kwestie van tijd. Jijbent één van de vele soldaten die zich voor het pui ant rijke en oppermachtige Mantelachteloos in de strijd werpt. Maar, zoals in alle games het geval is, zul je alspoedig niet meer een van de velen zijn. Je loopt over van het huurlingenleger naarde rebellen en komt een hele hoop te weten over de duistere zijde van Mantel.Op de Games Convention in Leipzig kreeg Gamer.nl drie zeeruiteenlopende levels van de first-person shooter Haze getoond, vergezeld vancommentaar van de ontwikkelaar. Het eerste level speelt zich af in de jungle, waarbij jij als soldaat van Mantel groepjes rebellen uit moet schakelen.Hierbij is het zogenaamde Nectar van levensbelang. Dit is een drug waarbij jeextreem scherp en krachtig wordt. Het beeld vertraagt en de vijanden wordenduidelijker zichtbaar. Bovendien krijg je lichtelijke auto-aim mee en beweeg je sneller. De rebellen zijn dan ook doodsbang voor een op Nectarvechtende soldaat. Het Nectar heeft echter ook zijn (grote) nadelen, maardaarover later meer.

Zonder (links) en met (rechts) Nectar geactiveerd

In het daarop volgende level dat getoond werd, bestuur jeeen soort buggy en moet je je langs vijandige voertuigen en talloze boobytrapsmanoeuvreren. Alle voertuigen in Haze zijn zo ontworpen dat ze geschikt zijnvoor vier personen. Dit omdat de gehele campagne in co-op met zijn vieren uitte spelen is. Ook tijdens het rijden kun je het Nectar activeren. Wanneer jedit doet, lichten de langs de weg geplaatste mijnen op, zodat je deze met meerprecisie kunt ontwijken. Dit level zag er niet al te intere ant uit en voeldezelfs aan als een simpele Halo-ripoff. Hopelijk zijn de overige stukken metvoertuigen enerverender.Bij het derde getoond level sta je in de schoenen van derebellen, als overloper van Mantel, te vechten tegen je oude werkgever in eenvervallen gebouwencomplex. Het overlopen vindt plaats na ongeveer eenderde vande game. Het intere ante van Haze is dat de gameplay als rebel totaal afwijktvan die van Mantel-troeper. Het is een perfect voorbeeld van een oorlog tu eninventieve guerrilla's tegenover een technologisch superieure tegenstander. Enjuist die superioriteit, het vechten op Nectar, kan tegen de huurlingengebruikt worden. Het is namelijk ook mogelijk de Mantel-soldaten een overdosisNectar te geven (dit kan jezelf ook overkomen als je nog aan de zijde vanMantel vecht). Het resultaat hiervan is verwoestend. Het beeld wordt volledigvaag en het onderscheid tu en vriend en vijand vervaagt volledig. Alle levendepersonages worden, door middel van een fraai grafisch effect, omgevormd totslechts een donkere, bewegende ma a.Wanneer je aan de zijde van de rebellen vecht bezorg jehuurlingen een overdosis door middel van allerhande boobytraps. Zo kun je eenNectar-granaat creëren, een werpmes in Nectar dopen of simpelweg de Nectar-tankachterop de rug van je vijand kapot schieten. Het typerende geel van de Nectarwordt rood en als een krankzinnige schreeuwend schiet de Mantel-soldaat opalles wat beweegt en dus zeker ook op zijn eigen vrienden. Als je zelf als Mantel speelt zul je willoos je eigen maten neerknallen! Een ander leukfoefje is het doen alsof je dood wordt geschoten. Wanneer Mantel-soldaten hunvijand hebben gedood, zien ze het lijk niet meer. De Mantel Corporation heeftdeze techniek geïmplementeerd om van zijn huurlingen kille moordmachines temaken, die niet getraumatiseerd raken door allerlei visueel geweld. Dit kan je tegenze gebruiken om, als je flink geraakt wordt, je zogenaamd dood te latenneervallen met een druk op L2. Je vijand denkt dat je dood bent en ziet je nietmeer, waarna jij even later achter hem op kunt duiken en hem een kopje kleinerkunt maken.Buiten de co-op met vier spelers, die sowieso waanzinnigcool lijkt te worden omdat de campagne er echt op afgesteld is, zul je ooktegen elkaar kunnen vechten in multiplayer. En uiteraard kunnenMantel-huurlingen het tegen rebellen opnemen, met alle foefjes die in decampagne mogelijk zijn inbegrepen. In ieder geval zal Haze dan ook erg veelbieden voor zijn prijs: een volledige, verhaalgedreven singleplayer modus meteen aantal leuke innovaties, een co-op modus tot vier personen (zowel offlineals online) en diverse competitieve multiplayer modi. Maar toch worden we, gek genoeg mi chien, nog niet helemaal warm vanHaze. De drie getoonde levels blonken allemaal uit in onoriginaliteit eninspiratieloos leveldesign. De game ziet er technisch gezien goed uit, maarstraalt weinig sfeer en leven uit. Haze is echter typisch zo'n game waarbij jepas een goed oordeel kunt vellen wanneer je zelf de hele game doorloopt. Hetverhaal heeft veel potentie en de slim bedachte gameplaymechanieken kunnen ooknog voor een hele hoop toffe gevechten zorgen. Bovendien hebben we nog ampervoertuigen gezien en is een co-op met vier spelers in ieder geval enorm vet.Een gemixte voorlopige conclusie dus. Eind november weten we of Haze allebeloftes op papier in een mooie game heeft weten te gieten.


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou