Guild Wars: Eye of the North | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Wie had ooit kunnen denken dat een online role playing game waarvoorspelers niet maandelijks moeten betalen het zou kunnen uithouden naast eenklepper als het immens populaire World of Warcraft? Ikzelf was bij de lanceringvan Guild Wars niet zo zeker dat het spel zou aanslaan, maar ArenaNet, destudio achter de game, heeft de laatste jaren duidelijk laten blijken dat alle twijfelsaan de kant geschoven mogen worden: Guild Wars is, tot op de dag van vandaag,een succesformule geweest en het ziet ernaar uit dat dat nog een tijdje zo zalblijven. Rond het einde van deze maand zal Guild Wars: Eye of the Northnamelijk in de winkels liggen, de allereerste échte expansie voor het spel. Laat ikeerst even uitleggen waarom ArenaNet zo grondig de nadruk legt op het feit dat Eyeof the North de eerste expansie voor Guild Wars is. Mensen die vertrouwd zijnmet de reeks zullen ongetwijfeld weten dat er tot op de dag van vandaag drieverschillende Guild Wars-titels in de winkels te vinden zijn: Guild Wars:Prophecies, Factions en Nightfall. Deze drie titels kunnen met elkaar verbondenworden, net zoals dat bij een expansie kan, maar het grote verschil is dat jemet eender welke game uit het trio aan de slag kunt gaan. Dit wilt dus zeggendat het perfect mogelijk is om met de laatste titel uit het rijtje, Guild Wars:Nightfall, aan de slag te gaan zonder dat je ooit een voet hebt gezet in dewereld van het originele Guild Wars: Prophecies of de inhoud van Factions hebtgezien. Met Eye of the North is dit niet langer het geval, je bent deze keerverplicht om minstens één titel uit rijtje in je bezit te hebben. Dit komtdoordat Eye of the North geen stand-alonespel is zoals de alle voorgaande delen in de Guild Wars-reeks. Deze keer moetje een personage hebben klaarstaan zodat je hem of haar kunt overzetten naarEye of the North, waardoor het ook meteen zo klaar als een klontje is voor wiedeze expansie bedoeld is. Tijdens de presentatie die Gamer mocht bijwonen in dekantoren van NC Soft, de uitgever van onder andere de Guild Wars-reeks, wondmen er geen doekjes om: Eye of the North is speciaal gemaakt voor spelers dieer reeds heel wat uurtjes hebben opzitten in het universum van Guild Wars. Ditis een nogal vreemde kronkel in de bekende filosofie van ArenaNet omnieuwkomers steeds een verse start te gunnen, maar volgens de ontwikkelaar ishet nu tijd geworden om trouwe spelers op hun wenken te bedienen. De GuildWars-veteraan wil namelijk helemaal geen nieuw personage aanmaken, hij of zijheeft meer intere e in het verder uitbouwen van hun reeds bestaande virtuele alterego, en onder het motto 'klant is koning' is dat precies wat ArenaNet mogelijkmaakt met Eye of the North. Er zijnreeds heel wat artikelen verschenen over Guild Wars: Eye of the North waarin deverhaallijn (link), de dungeons (link) en de quests (link) die we in het spelzullen terugvinden een centrale rol kregen, maar laat ik nog eventjes kortsamenvatten waar het allemaal rond draait. Spelers zullen in deze expansie voorde tweede keer het continent Tyria mogen verkennen, de landma a die in hetoriginele Guild Wars reeds gebruikt werd als het toneel voor heel wat wildeavonturen. Tyria zal er echter niet langer uitzien zoals enkele jaren geleden,de tijd staat net zoals in het echte leven ook in Guild Wars niet stil. Tochwist men ons ervan te overtuigen dat fans van het eerste uur een hele hoopdingen zullen herkennen. Bovendien keert niet alleen de omgeving terug, ookbekende personages uit het originele Guild Wars zullen voor een tweede keeropduiken in Eye of the North.Tijdens depresentatie kregen we heel wat mooie dingen te zien. Net zoals in de voorgaandedelen van Guild Wars heeft men het in Eye of the North weer voor elkaargekregen om alles er intere ant en mysterieus te doen uitzien waardoor je al peler gewoon zin krijgt om zoveel mogelijk hoekjes en kantjes van Tyria tegaan uitkammen. Dat er heel wat dingen te doen zijn is vanzelfsprekend, hetspel bevat naar goede gewoonte weer een heleboel verse quests die je samen metwat vrienden óf met de nieuwe Heroes mag gaan oplo en. Vooral die laatsteoptie is erg leuk in Eye of the North. ArenaNet heeft namelijk enkele tofuitziende helden ontworpen die je maar al te graag een handje helpen mocht jeeven geen 'echte' strijdmakkers vinden. In totaalzullen er in Eye of the North tien nieuwe, inzetbare helden terug te vindenzijn, elk met hun eigen kenmerken, sterken en zwaktes. Wij kregen eenvoorsmaakje in de vorm van de introductie van drie helden, beginnende met deCharr. Dit zijn grote, katachtige wezens die er lekker stoer uitzien doordat zeuitgerust zijn met een hoorn aan elke kant van hun harige kop. De tweede helddie we te zien kregen is zowat het compleet tegenovergestelde van een Charr. Ikheb het over kleine, maar blijkbaar erg slimme mannetjes die vroeger nog alsvijand gezien konden worden, maar waarvan er zich nu enkele bij je hebbenaangesloten. Als laatste liet men ons ook vluchtig Jora zien, een heldinafkomstig uit de Norn-familie waarvan het aangezicht tevens zal dienen alsboxart voor het spel. Zij speelt een cruciale rol in de verhaallijn van Eye ofthe North, maar daarover wou ArenaNet op dit moment nog niets kwijt. Leukdetail is dat de twee eerstgenoemde Heroes niet alleen handig zijn om tijdensquests in te schakelen, je krijgt in Eye of the North eveneens de kans om zegrondig te bestuderen. Dit is nodig omdat de twee eerste helden die we alsvoorbeeld gaven speelbare ra en zullen worden in Guild Wars 2.

 De Charr, een van de aanwezige helden in Eye of the North

Het zijntouwens niet enkel helden die de link tu en Eye of the North en hettoekomstige Guild Wars 2 duidelijk maken, ook qua verhaallijn en gameplayzullen er heel wat gelijkeni en opduiken tu en de twee games, maar daaroverbinnen enkele maanden hoogstwaarschijnlijk meer. Er is immers nog genoeg tedoen in deze expansie om je tot de tijd dat het vervolg verschijnt mee bezig tehouden. Wat dacht je bijvoorbeeld van het ontdekken van de 40 nieuwe armor setsof het uittesten van de 160 verse skills, waaronder er een gedeelte speciaalvoor het uitoefenen van PvE ontworpenzijn? Als dat nog niet genoeg was zal het deze keer ook mogelijk zijn op eenreputatie te gaan opbouwen bij allerlei facties en groeperingen door opdrachtenvoor ze te vervullen. Eens je genoeg respect hebt weten te verdienen zullenniet alleen exclusieve items beschikbaar worden, maar ook bepaalde PvE-skills verbeteren. Het is dus zondertwijfel een voordeel om op een goed blaadje te staan bij bepaalde groeperingen.Mocht alhet voorgaande dat je al hebt gelezen nog niet voldoende lijken, dan heeftArenaNet een oplo ing bedachtt in de vorm van minigames. Tot nu toe hebben weze nog niet vaak zien opduiken in onlinerole playing games, maar Eye of the North neemt dapper het initiatief doordeze ietwat ludieke spelletjes toe te voegen aan de overwegend vrij serieuzeconcept van een ORPG. Er zullen meerdere minigames te spelen zijn, maar wijkregen er alvast twee te zien. Het eerste spelletje dat op het beeldscherm tezien was is te vergelijken met de toernooien die vroeger in een arena werdenuitgevochten. Net zoals bij de Romeinen moet je hier ook je tegenstander zosnel mogelijk zien te doden door gebruik te maken van je aanvallen. Het leukeis dat je in de arena van Eye of the North moet vechten tegen personages diereeds zijn verschenen in voorgaande Guild Wars-delen (dit zijn dus geenPvP-gevechten), wat het voor fans van de reeks eens zo leuk maakt om als eenware gladiator ten strijde te trekken. Twee bikkels die het tegen elkaar opnemen in het Tounament-minigame

Het  tweede spelletje, Polymock, was een heel stukminder bruut. Het is mi chien al lichtjes uit de titel af te leiden, maar deontwikkelaar heeft zich voor dit spel laten inspireren door Pokémon. Je raadthet al: Tijdens Polymock moeten spelers monsters inzetten (men noemt ze pieces) en deze tegen elkaar latenknokken in ware turn-based gevechtenwaarin het bekende blad-steen-schaar-principe verborgen zit. Elke piece is trouwens uitgerust met eenverzameling aan unieke vaardigheden, waardoor elk monster dus een anderespeelstijl vereist. Het spelen van de minigames ziet er vooral erg geinig uiten biedt de nodige afwi eling, maar gelukkig heeft het winnen van despelletjes ook de nodige effecten op het 'echte' spel. Telkens jij als winnaaruit de bus komt verdien je namelijk de reeds eerder vermelde reputatiepunten enheb je dus alweer een streepje voor.Ten slotteliet men ons de Hall of Monuments zien, een soort van trofeeënhal die er voorelke speler anders zal uitzien. In de Hall of Monuments komen allerhandeobjecten te staan die elk een bepaalde overwinning voorstellen. Heb jebijvoorbeeld in Guild Wars: Factions een uitermate zeldzaam wapen weten te bemachtigen,dan zal er in de Hall of Monuments een afbeelding van dat wapen te vinden zijn.Daar stopt het echter niet, ook dingen als belangrijke vijanden die je in de panhebt gehakt, Heroes die je hebt ontmoet of harna en die je in je bezit hebtzullen in de Hall of Monuments een plaatsje krijgen. Het klinkt als een nattedroom voor verzamelaars, want het is bovendien mogelijk (mits toestemmingnatuurlijk) om andere spelers je eigen megalomane trofeeënkast te latenbezoeken. Toch zit ook hier weer meer achter dan je op het eerste zicht zoudenken. Elk object dat in je Hall of Monuments staat zal namelijk, eens GuildWars 2 op je PC geïnstalleerd staat, geregistreerd worden en de bijhorendebeloning ontgrendelen, dit in de vorm van exclusieve wapens, harna en, questsen nog veel meer. Alweer een klopje op de rug van de trouwe speler! De bewuste Hall of Monument, de tofeeënkast met een doel

Guild Wars:Eye of the North ziet eruit al een volwaardige expansie voor de bekende online role playing game en maaktperfect de brug naar het aankomende Guild Wars 2. Een definitief oordeel vellenwe echter pas begin september eens we wat meer tijd hebben kunnen doorbrengenmet het spel.


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou