Gezondheid! | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Sinds Call of Duty 2 heeft een nieuw gezondheid ysteemdefinitief zijn intrede gemaakt in de wereld van de first-person shooters. Inplaats van de flinke levensbalk die met verbandtrommels weer aangevuld kanworden, komt je gezondheid weer op peil wanneer je even in een hoekje uit staatte puffen. Talloze gameontwikkelaars hebben dit systeem omarmd en waar ikaanvankelijk positief was over dit systeem, wegen langzaamaan de nadelen optegen de voordelen.Het probleem van het zelfhelende gezondheidsysteem is dat hetalleen echt werkt wanneer je met een overmacht te maken hebt. Bij gevechten meteen enkele tegenstander heb je voor een directe confrontatie genoeginca eringsvermogen en heb je vervolgens alle gelegenheid om even uit teputten. Spellen waarbij je door gangen rent en tegenstander na tegenstanderomlegt, komen niet uit de verf met dit gezondheid ysteem. Spellen als Turok enBlacksite, bijvoorbeeld.In de Call of Duty-reeks werkt het daarentegen wel goed.Daar heb je telkens te maken met grote, open omgevingen waarin tientallenvijanden op de loer liggen. Hierbij wordt je door het healthsysteem extraaangemoedigd om voorzichtig te werk te gaan. Wanneer je een aantal kogels kortna elkaar moet happen, ben je namelijk al dood. Met het kla ieke systeem metverbandtrommels, kun je met een volle gezondheidsbalk makkelijk naar deoverkant van het slagveld rennen en om daar weer verbandtrommels bij elkaar terapen, iets wat in een dergelijk spel niet past.Beide gezondheid ystemen hebben dus hun ideale toepa ing,maar ontwikkelaars lijken soms niet echt na te denken welk systeem het bestebij hun spel past. Het probleem van de verbandtrommels is uiteraard dat je zeook nog logisch moet rondstrooien. Voor elk moeilijk stukje moet weeraanvullende gezondheid worden rondgestrooid. Sommige stukken zijn namelijkvrijwel onmogelijk als je er met een vrijwel lege gezondheidsbalk aan moetbeginnen. Je kunt echter ook niet zomaar ergens in de jungle ineens verbandtrommelsrondstrooien, dat past weer niet bij de setting. Om deze problemen tevoorkomen, wordt voor het regeneratiesysteem gekozen.Het vreemde is dat er al jaren een ander systeem bestaat,dat de goede eigenschappen van beide systemen combineert en de slechteeigenschappen minimaliseert. Dit systeem werd voor het eerst toegepast in The Chroniclesof Riddick en heeft daarna weinig navolging gekregen. En dat is jammer, wanthet werkt zo goed. Bij Riddick bestond je healthbalk uit lo e delen. Wanneerje geraakt werd, nam je healthbalk op de gebruikelijke manier af enregenereerde je gezondheid ook weer wanneer je even tot rust kwam. Echter, jegezondheid kwam niet helemaal terug, maar alleen tot aan het gedeelte van dehealthbalk dat nog niet helemaal was afgesnoept. Zodoende heb je altijd noggenoeg gezondheid om niet compleet kansloos te zijn, maar kan een gevecht metéén tegenstander er toch voor zorgen dat je daar later in het spel hinder vanondervindt. Gelukkig wordt dit briljante systeem van Riddick binnenkortweer van stal gehaald. In Condemned 2 heeft men namelijk ook voor dit systeemgekozen. Wanneer je nog maar één blokje gezondheid over hebt, verhoogt dit despanning enorm. Zou je gezondheid vanzelf hergenereren, dan deed dat despanning in het spel geen goed. Daarentegen ben je ook nooit kansloos tegenoverje tegenstanders. In Condemned 2 wordt je regelmatig verrast met een klap vanachteren. Zou je nog maar één streepje gezondheid overhebben bij de kla iekehealthbalk, dan was je Game Over. Nuheb je toch nog een kans om terug te vechten. De ideale mix dus. Hopelijk gaanmeer ontwikkelaars binnenkort deze strategie toepa en.


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou