Final Fantasy Tactics A2: The Sealed Grimoire | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Nadat Final FantasyXII al een tijdje in de winkels ligt en de game meermaals in de pers is besproken,zal de meerderheid van de RPG-liefhebbers wel weten dat de game zich afspeeltin Ivalice, een wereld vol met magische pracht en praal. Deeltje twaalf wasechter niet het eerste spel van Square Enix waarin spelers mochten kennismakenmet Ivalice, titels als Final Fantasy Tactics en Vagrant Story uit het tijdperkvan de PSOne kenden ook dezelfde regio waarbinnen het verhaal zich afspeelde.Square Enix wil ons in de toekomst echter nog wat meer sightseeing door Ivalice aanbieden: er zijn alweer drie gloednieuweFinal Fantasy games in de maak die zich in hetzelfde denkbeeldige wereldjezullen afspelen, zijnde Final Fantasy XII: Revenant Wings, Final FantasyTactics: The Lion War en Final Fantasy Tactics A2: The Sealed Grimoire. Datlaatste spel, dat zal verschijnen voor de DS, zetten we in deze preview extrain de kijker.

Final Fantasy Tactics A2: The Sealed Grimoire speelt zichdus in hetzelfde universum af als Final Fantasy XII, een top-RPG voor de PlayStation2. Het is echter niet zozeer het geval (zoals dat in Final Fantasy XII:Revenant Wings wel zal zijn) dat we personages uit deeltje twaalf zullen zienvoorkomen in The Sealed Grimoire, de gebeurteni en uit het DS-spel spelen zicheen tijdje na de verhaallijn uit zijn consolebroer af. Bovendien wil SquareEnix met de DS de speler vooral kennis laten maken met nieuwe personages. Zoliet men ons al weten dat we op pad mogen gaan met onbekenden als Luso, Adel enHardy, kleurrijke kornuiten die met een schone lei binnen de geschiedenis vanIvalice geïntroduceerd worden. De gezichten van de Final Fantasy-fans zullenechter opklaren als ze horen dat ook Cid, een personage dat telkens als iemandanders terugkeert in Final Fantasy-reeks, ook zijn opwachting zal maken inFinal Fantasy Tactics A2: The Sealed Grimoire. Er is zelfs een belangrijke rolvoor Cid weggelegd, hij zal de speler door de tutorial van het spel leiden. Watde voor de gelegenheid gebruinde snormans verder zal betekenen voor het verdereverloop van het verhaal is nog niet duidelijk.De blonde Cid, zoals hij in The Sealed Grimoire te zien zal zijn

Mensen die Final Fantasy Tactics Advance reeds hebbengespeeld herinneren zich vast nog het sneeuwballengevecht waarin debasiselementen van de gameplay uit de doeken werden gedaan. Het bleek een ergduidelijke manier om nieuwkomers vertrouwd te maken met de speelwijze van eentactische RPG. Doordat dit alles aan de hand van het gooien van balletje neeuw werd voorgesteld was het al snel duidelijk dat Square Enix haartactische tak binnen de Final Fantasy reeks wat meer kiddy had gemaakt. De aanpa ing kon op de nodige kritiek konrekenen. Voor velen zal het dan ook nogal zwaar aankomen dat Final FantasyTactics A2: The Sealed Grimoire wederom een luchtig verhaal zal bevatten. Geencomplexe intriges zoals in Final Fantasy XII of het originele Tactics op dePlayStation dus, de Japanse ontwikkelaar is duidelijk van mening dat dehandheld van Nintendo eerder een jonger publiek aanspreekt en past haar gamesdan ook aan die doelgroep aan. Het verhaal van Final Fantasy Tactics A2: The SealedGrimoire mag dan wel wederom aan de zeemzoete kant zijn, de gameplay is gelukkigals vanouds nog steeds bikkelhard. Het ziet er naar uit dat Square Enix hetgevechtmechanisme uit de voorgaande Final Fantasy Tactics grotendeelsonaangeraakt heeft gelaten. Het is nog steeds de bedoeling dat de speler eengroep personages over een soort van schaakbord beweegt om zo in de nabijheidvan vijanden te komen. Nadat jij je zet hebt gedaan is het echter aan detegenstander om zijn 'pionnen' te verplaatsen en mogelijk een aanval telanceren. Op het eerste zicht klinkt het een belachelijk simpel concept, maarin de praktijk is de Tactics-reeks qua gameplay veel complexer dan welk deeldan ook in de Final Fantasy-serie.Naast het doordacht voortbewegen van je manschappen keertook het welbekende Job-systeem terug in Final Fantasy Tactics A2: The SealedGrimoire. Net zoals in het recent verschenen Final Fantasy III is het in deTactics-reeks mogelijk om je personages te voorzien van allerlei beroepen,gaande van een Black Mage tot een Beastmaster. Elke titel heeft zijn eigenkenmerken, bijhorende krachten en mogelijkheden tot het gebruik vanuiteenlopende stukken kledij en wapentuig. Het ziet ernaar uit dat allevertrouwde jobs uit de voorgaande delen opnieuw op de DS aanwezig zullen zijn,maar Square Enix liet onlangs nog vallen dat er ook enkele nieuwe beroepen hunopwachting zullen maken in het aankomende spel. Enkele daarvan zouden reeds inFinal Fantasy XII opgedoken zijn, maar ook nog nooit eerder geziene jobs zullenin Final Fantasy Tactics A2: The Sealed Grimoire terug te vinden zijn.  Het ziet er tot nu toe naar uit dat de game qua gameplayvooral meer van hetzelfde zal worden, wat in principe niet eens zo slecht is. Never change a winning team blijkt deleuze te zijn, maar toch lijkt de reeks ook een lichte evolutie te hebben doorgemaakt,vooral als we gaan letten op details. Zo ziet Tactics er grafisch op de DSgrotendeels hetzelfde uit als zijn voorganger op de GBA, maar met name demagische aanvallen komen deze keer dubbel en dik uit de verf. Square Enix maaktbijvoorbeeld tijdens het oproepen van magische wezens (het zogenaamde sumonnen) gretig gebruik van de tweeschermen zodat de speler zich mag vergapen aan indrukwekkende actiescèneswaarin tot de verbeelding sprekende wezens voor een grafisch spektakel zullenzorgen, dit op het bovenste en onderste beeldscherm tegelijk. Niet alleen hetoproepen van beesten ziet er beter uit, ook eenvoudige dingen als het gebruikenvan de meest simpele vuurspreuk ziet er opeens een heel stuk levendiger uit danhet deed op de GBA. Een van de magische wezens die op te roepen zijn in het spel

Een teleurstelling omtrent Final Fantasy Tactics A2: TheSealed Grimoire is dat men ervoor heeft gekozen om helemaal geen gebruik temaken van het touchscreen. In een interview met Square Enix over het ontbrekenvan deze opties liet men weten dat ze tijdens de ontwikkeling van het spel zichliever bezighielden met het perfectioneren van de gameplay. Toch voelt hetallemaal wat goedkoop aan. Het besturen van je manschappen zou namelijk pérfectkunnen verlopen via de stylus en het touchscreen, mede doordat de gevechtenzich in een semi-2D weergave afspelen. Ook mogen we het nu al schandalig noemendat de Japanse ontwikkelaar niet de moeite heeft genomen om Final FantasyTactics A2: The Sealed Grimoire te voorzien van een broodnodige multiplayermode, een woordvoerder liet weten dat het spel enkel een paar features zal bevatten die gebruik zullenmaken van het draadloos netwerk tu en DS'en in dezelfde ruimte. Hopelijk doeltmen hier niet naar een gelijkaardig systeem als het MogNet in Final FantasyIII, op zo'n ondersteuning zit in Europa helemaal niemand te wachten. Uiteraard is het nog te vroeg om nu al een oordeel te vellenof Final Fantasy Tactics A2: The Sealed Grimoire zijn voorganger op de GBA zalkunnen overtreffen, maar het ziet ernaar uit dat fans van de reeks zich alleszinsop bekende grond zullen bevinden. De uitstekende gameplay lijkt namelijk voornegentig procent intact gebleven te zijn en ook grafisch zijn de aanpa ingensummier. Toch zitten we wat verveeld met de laksheid die we op dit moment aanSquare Enix moeten toeschrijven door geen gebruik te maken van deDS-mogelijkheden die nochtans perfect toe te pa en zouden zijn binnen hetspelmechanisme van de Tactics-reeks. Volgende week gaan we wat dieper in op dePSP-tegenhanger van dit spel, namelijk Final Fantasy Tactics: The Lion War.

Eerder verschenen delen binnen de Square Enix Special:Square Enix Special deel 1Crisis Core: Final Fantasy VIIFinal Fantasy XII: Revenant Wings
Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou