Eternal Sonata | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

De Leipzig Games Convention kenmerkt zich zoalsiedere grote beurs door een overdaad aan geluid. Luide techno beats enbrullende gitaren werden tot vervelens toe gebruikt om bezoekers naar de standsvan ontwikkelaars te lokken. Dat ik zo blij als een uitgelaten hand was toenbleek dat er een uitnodiging voor de persvoorstelling van Eternal Sonata op melag te wachten is dan ook niet verwonderlijk. Dit was namelijk een uitgesprokenkans om even te ontsnappen aan de drukte van de conventie en te gaan genietenvan wat rustgevende kla ieke muziek, het thema waar deze toekomstige JapanseRPG voor de Xbox 360 rond draait.

Datkla ieke muziek niet zo overdreven populair is bij het merendeel van deGamer.nl-bezoekers is geen geheim, maar het is opvallend hoe vaak mensenvergeten dat dit het muziekgenre is dat bij uitstek gebruikt wordt om desoundtrack van games te verzorgen. Wat dacht je bijvoorbeeld dat tijdens hetspelen van Halo 2, World of Warcraft en Oblivion door de luidsprekers galmt?Volgens ontwikkelaar Namco Bandai kan de kla ieke muziek niet genoeg in debelangstelling komen, waardoor het hele verhaal van Eternal Sonata dan ookdraait rond een van de belangrijkste muzieklegenden ooit: Frédéric FrançoisChopin. Mocht dienaam geen belletje doen rinkelen is het altijd handig om eens te googlen naarChopin. Onmiddellijk zal een hoop informatie over deze man tevoorschijn komen.Geen zin daarin? Wel, dat is niet eens zo erg, want in Eternal Sonata zullenspelers niet enkel de kans krijgen om Chopin zijn laatste levensuren mee temaken, ook heel wat achtergrondinformatie over de muziekvirtuoos zal de revuepa eren. Denk echter niet dat je tijdens het hele spelverloop naast hetsterfbed van een stervende muzikant moet gaan zitten, je maakt kennis met deaftakelende Chopin door in zijn hoofd te kruipen: heel het spel speelt zichnamelijk in de, soms nogal gestoorde, geest van de bekende componist af.Dat de maneen obse ie had voor muziek is vanaf de eerste minuut in Eternal Sonataduidelijk: alles wat je ziet heeft op de een of andere manier wel te maken metinstrumenten, muzieknoten en partituren. Elk object dat in je hoofd schiet alsje aan kla ieke muziek denkt is wel ergens verwerkt in de omgeving. Nietalleen is dat een originele insteek, het ziet er ook allemaal ontzettend mooiuit! Verwacht echter geen fotorealistische beelden, het verhaal speelt zichtenslotte nog steeds in het brein van Chopin af, een man die duidelijk hieldvan kleurtjes. Want kleurrijk is Eternal Sonata zeker. De ene keer stap je doorde deur van een vioolvormig huis waarin alles die kenmerkende, warme houttintvan een kla iek instrument heeft, de andere keer baan je een weg door eenkerker die wel gemaakt lijkt te zijn van smeltende klonten ijs. Hetgeen wetijdens de presentatie te zien kregen deed ons in elk geval zin krijgen om zosnel mogelijk dieper in de hersenpan van Chopin te duiken, al was het maar omde wereld gewoon wat verder te gaan ontdekken. Naast deomgevingen die in Eternal Sonata zoal te vinden zullen zijn, liet men ons ookhet vechtsysteem zien. Ook daar keert het muziekthema weer terug in allerleidingen, bijvoorbeeld de mogelijkheid om echopowers te gebruiken. Deze muzikale krachten bouw je gaandeweg je meervijanden in de pan hakt op, om ze naar eigen believen op het gepaste moment loste laten wanneer jij dat nodig acht. Een echopower is niet alleen een immens krachtige aanval, het ontketent ook eenindrukwekkende animatie én de soundtrack van het spel zal zich aanpa ennaargelang de kracht van de speciale aanval. Zo zal er bij een lang opgebouwde echo power opeens duidelijk een zwareecho in het spel te horen zijn, waardoor je niet alleen visueel maar ookauditief zult merken dat je wat speciaals aan het doen bent.Verder isde actie in Eternal Sonata semi turn-based, een term die waarschijnlijk watverklaring nodig heeft. Het is wel zo dat elke deelnemer aan het gevecht om debeurt acties mag ondernemen, maar dat ze deze keer geen traditionele statischepose moeten aannemen, je weet wel: allemaal op een rijtje tegenover elkaar. Jehebt namelijk een bepaald aantal seconden om je ding te doen, al zul je inprincipe nooit in tijdsgebrek komen. De seconden tellen enkel af als je gaatbewegen binnen het afgebakende speelveld waarin het gevecht plaatsvindt. Wil jede vijand dus van dichtbij gaan aanvallen moet je rekening houden met hoeveelseconden je nog hebt om rond te lopen. Een insteek die gevechten vooral meerdiepgang zullen geven doordat je zult moeten nadenken hoe en wanneer je deseconden gaat spenderen. Naast eenverhaallijn die op dit moment al erg intere ant lijkt te worden en eengevechtsysteem dat de nodige tactiek vereist, zullen er in Eternal Sonata ookde verplichte sidequests en extra's te vinden zijn. Zo zit er bijvoorbeeld een fototoestelin het spel waarmee je kiekjes kunt nemen van vijanden tijdens een gevecht. Diefoto's neem je niet alleen om tegen de muur te hangen, ze kunnen er ook voorzorgen dat je extra geld krijgt naargelang de kwaliteit van je foto. Staat jetegenstander er bijvoorbeeld op met zijn ogen dicht, dan zal de gevoelige plaatbeduidend minder waarde hebben dan wanneer je model een indrukwekkende houdingaanneemt.Ook hetverzamelen van partituren is een belangrijk aspect. Overal in de wereld vanEternal Sonata zijn muziekstukken terug te vinden die je kunt gebruiken ommuziek te spelen. Geen Guitar Hero toestanden, maar alle inwoners van de geestvan Chopin willen graag dat jij je eigen partituren met die van hun gaatsamenvoegen om een muziekstuk te maken. De lokale bakker heeft bijvoorbeeld eenstukje van een score waarin de viool beschreven wordt en zou graag een tromboonhebben om daarmee samen te gaan. Heb jij nou net dat stuk partituur in je bezit,dan is het mogelijk om samen met de bakker naar de bijhorende muziek teluisteren waardoor er bovendien uiteindelijk heel wat extra's zullen vrijkomen.

Het isduidelijk dat Eternal Sonata indruk heeft weten te maken. Alles ziet erkleurrijk uit, het muziekthema is écht aanwezig en de vele extra's doen ons nu alwatertanden naar oktober, de maand waarin het spel bij ons beschikbaar zalzijn. Er zijn nog heel wat aspecten waar we nog graag wat dieper op haddenwillen ingaan, zoals de mogelijkheid om straks een vriend mee te laten spelentijdens gevechten of de manier waarop vijanden transformeren naargelang ze zichin licht of donker bevinden, maar dat bewaren we voor de review.


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou