Downloadable content, voor altijd van ons? | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Inmiddels zijn de meesten onder ons welaardig gewend geraakt aan het idee om te betalen voor content die niet meer fysiek in ons bezit is. Via diensten als Xbox LiveMarketplace, PlayStation Store, Wii Store en ook Steam van Valvewordt sinds enkele jaren games gerelateerde content aangeboden. Dit ondanks de kritischie insteek die velen (inclusief ik) hadden tegen hetbetalen voor content in kleine porties (Microtransactions). Het lijkt er dan ook sterk op dat dit economische model een blijvertje is. Ook buiten degamesindustrie is het aanbieden van digitale content over een netwerkde laatste tijd erg gegroeid. Denk maar eens aan de immensepopulariteit van iTunes. Of de pay-per-view diensten inAmerika.

De prijs van de content wordt over het algemeengezien als te hoog. Add-ons bieden minder waar voor je geld dan defysieke versies in de schappen en ook het vragen van geld voordingen als gamerpics wordt door de kritische gamer gezien alsgeldklopperij. Het systeem werk echter wel. Het kopen van dergelijkecontent wordt door het maar hoeven indrukken van éénknop zo laagdrempelig dat bijna iedereen met de beschikking tot eendergelijke dienst er wel eens iets van heeft gekocht. Persoonlijk kanik alleen meepraten over Xbox Live Marketplace, maar ik kan nietontkennen dat ik in het bezit ben van een gamerpic-pack en mebovendien heb schuldig gemaakt aan verschillende impulsaankopen vanarcadegames.Momenteel kun je na betaling je gamesen andere content een oneindig aantal keren downloaden. Maar! En ditis dus een grote maar. Wat als er een bedrijf als Valve faillietgaat? Wat gebeurt er met onze content? Zul je Half Life Episode 2nog steeds kunnen downloaden of is het zwaai zwaai met je handje? Ditis geen probleem als je de game permanent hebt gebrand, maar erzullen natuurlijk genoeg mensen zijn die vertrouwen hebben in hetsysteem en verwachten dat de content tot in de eeuwigheid beschikbaarzal blijven. Een eeuwigheid: 10 jaar, een jaar? Zet dat maar eens inperspectief. Hoe lang verwacht je een game te kunnen spelen? Zelfs algaat een provider niet naar de haaien, hoe lang blijft men de serversonderhouden die voor mijn oude console de content beschikbaar maken?Zelfs nu steek ik graag nog wel eens de oude en versleten cartridgevan Super Mario World in m'n SNES om steeds maar weer bevestigd tekrijgen hoe goed die game nog steeds is. Zo'n 15 jaar geleden is diegame uitgekomen. Kunnen we verwachten dat we over 15 jaar nog steedsdie ene kla ieker van Xbox Live Arcade kunnen blijven spelen?

Hetpotentiële probleem is al vaker aangekaart, maar ikzelf kwam erpas achter toen ik mijn Xbox 360 had terug gekregen nadat deze naarMicrosoft was opgestuurd voor reparatie (ja inderdaad, ik moest ookgeloven aan 'the red ring of death'). Waar ik voor de reparatieal mijn arcadegames die ik had gekocht via Marketplace nog gewoonoffline kon spelen, kwam ik er met mijn nieuwe/opgeknapte Xbox 360achter dat dit ineens niet meer kon. Het blijkt dat bij aankoop vaneen game een soort van vingerafdruk wordt gemaakt van onder andere m'nconsole, harde schijf en gamertag om de game aan alleen aan mij tekoppelen. Dit zorgt ervoor dat ik games op mijn eigen console zowelon- als offline kan spelen. Met de reparatie/vervanging van mijnconsole is een onderdeel van die vingerafdruk weggevallen en kan degame niet meer offline worden gespeeld. Gelukkig is het met eenverbinding met Live wel mogelijk deze te spelen, omdat dan deservers van Microsoft de game kunnen koppelen aan mijn identiteit.Zonder twijfel is dit een manier van Microsoft om misbruik tevoorkomen.

Met een permanente internetverbinding is dit allesvoor mij natuurlijk geen probleem. Het deed me echter wel denken aande betrouwbaarheid van het systeem over een langere periode. Het isgewoon niet te voorspellen welke kant de markt opgaat en welkebedrijven hun diensten blijven aanbieden. Tijdelijk geen internetverbinding betekent tijdelijk geen arcade games voor mij, maar hetverdwijnen van Xbox Live betekent permanent geen games. En geldterug? Als we het hebben over grotere uitgevers zal het allemaal nietzo'n vaart lopen. De kans is zelfs aanwezig dat de rechten wordenovergenomen door een ander bedrijf die de dienst voortzet. Maarhebben we daar over langere periode zekerheid over? Nee. Het zoudaarom een goede zaak zijn dat er meer kritische vragen wordengesteld over de betrouwbaarheid van diensten die content ter downloadaanbieden over het internet. Ik wil mijn online aangekochte games inieder geval blijven spelen wanneer ik dat wil.


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou