De Importhoek: snelle scoop op een nieuwe afdeling | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Over het algemeen behandelen we hier bij Gamer alleen degames die ook daadwerkelijk deze kant van de aardbol bereiken. We proberen ditover het algemeen zo dicht mogelijk bij de releasedatum van een game te doen,zodat je op de dag van verschijnen precies weet of een bepaalde game wel ofniet je geld waard is. Deze manier van handelen brengt echter een behoorlijknadeel met zich mee; je weet namelijk vaak niet wat er aan de andere kant van dewereld allemaal verschijnt en op deze wijze zou je wel eens wat pareltjes miskunnen lopen. Gamer.nl heeft hier echter iets op gevonden in de vorm van een volledignieuwe “afdeling” die deze maand nog van start zal gaan. Ik presenteer julliemet gepaste trots: De Importhoek.Wat de Importhoek nu precies inhoudt? Dat zal ik jullie eensfijn uitleggen. In de andere delen van de games producerende en –minnende wereld(lees: Amerika en Japan) worden veel spellen gemaakt die ons land nooit zullenbereiken. Vaak komt dit door het feit dat de game in een enorm kleine oplagewordt gemaakt en het gewoon niet winstgevend is om het spel naar deze regionente halen. Hét grote nadeel van Europa is namelijk dat in bijna elk land eenandere taal wordt gesproken en de games vaak in meerdere talen moeten wordenuitgegeven. Hier gaat natuurlijk enorm veel tijd en geld in zitten en dekleinere bedrijven halen hier vaak hun neus voor op. Wij komen vervolgens metde gebakken peren te zitten en hierdoor mi en we vaak enorm goede of gewoonheerlijk vreemde games zonder dat we ook maar een enkele keer van hun bestaangehoord hebben. De oplo ing: importeren. Immers: als de berg niet naarMohammed wilt komen, dan haalt Mohammed de berg wel uit een ander land. Ofzoiets…Waar het op neerkomt is dat wij in de Importhoek elke maandéén of meerdere games in het zonnetje zetten die hoogst waarschijnlijk nooit ofpas veel later hier het levenslicht zullen zien. We zullen dit doen in de vormvan importreviews van games voor alle denkbare platformen en features die meerinformatie geven over een betreffende ontwikkelaar, franchise of serie. Dit isechter niet alles; de Importhoek zal ook speciale artikelen gaan bevatten diefacetten behandelen die wel games-gerelateerd zijn, maar niet direct een spelbehandelen. Denk maar eens aan artikelen over verzamelwaar of het typischJapanse fenomeen cosplay. Op deze manier creëren wij een nieuwe hoek dievolgens ons een hele nieuwe groep aan gamers aan zal spreken en via deze wegkunnen we gewoon de wat obscuurdere games even wat extra in de aandachtzetten.Wat de aftrap betreft hebben we het volgende voor je inpetto: een review van Odin Sphere, een preview van Persona 3 en een feature diede grondbeginselen van het importeren duidelijk maakt. Het is immers wel zohandig wanneer je weet waar je op moet letten als je een game uit een ver oordover wil laten komen, er komt namelijk nog best wel wat bij kijken. Als allesnaar planning verloopt, dan zijn we van plan om aan het einde deze maand (na dedrukte omtrent de Games Convention) de Importhoek van start te laten gaan.Hebben jullie echter nog ideeën voor games of andere dingen die jullie graag inde Importhoek terug willen zien? Laat het vooral horen en mi chien is jouwidee wel het volgende artikel!


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou