Coded Arms: Contagion (hands-on) | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Deoriginele Coded Arms voor de PSP is geen doorslaand succes te noemen.Niet de relatieve onbekendheid en de nieuwigheid van een shooter opde PSP waren hier de oorzaak van, maar simpelweg de slechte kwaliteitvan de game. Konami ziet echter nog genoeg potentie in de reeks, wantzowel voor de PSP als de PS3 zijn nieuwe games in ontwikkeling. Wijkregen de kans om alvast een voorproefje te nemen van de PSP game,genaamd Coded Arms: Contagion.

Net als in deoorspronkelijke Coded Arms zal de actie van Contagion zich afspelenin een virtueel trainingsprogramma, genaamd A.I.D.A. In deze wereldword je voor de taak gesteld te voorkomen dat cybercriminelen via hetprogramma militaire geheimen stelen. Met allerlei geavanceerde en teupgraden wapens moet worden gevochten tegen terroristen enmechanische monsters.

De versie van Contagion die ons terbeschikking werd gesteld had enkele speelbare levels zonder depoespas van introfilmpjes en zelfs ook maar menu's. Dit geeft ons dekans om direct door te dringen tot de kern van de game. En zo op heteerste gezicht lijkt deze game toch het onderspit te gaan delventegen andere shooters op de PSP. Het begint al bij de levelopbouw.Deze is bijzonder hoekig, zonder veel variatie in stijl en kleur. Hetlijkt er wel sterk op dat we alleen een paar van de eerste levelskregen te spelen, dus de kans is er dat verderop in de game in delevels wat meer eyecandy is te zien.

De besturing ismomenteel een beetje stug te noemen. Net als de meeste shooters voorde PSP kun je lopen en strafen met de vierpuntstoets enrichten met de vier functietoetsen. Dit is voor velen van ons debeste optie, maar het brengt voor de ontwikkelaar de uitdaging metzich mee om de besturing een beetje vloeiend te krijgen. De éénlukt het, maar in onze preview versie duidelijk nog niet. Vooral hetrichten is net wat te gevoelig zonder een goede overgang vanstilstand naar een beweging naar een bepaalde richting.

De makers weten door verschillendegrafische gevechten duidelijk te maken dat je je in een virtuelewereld bevindt. Delen van muren lichten bijvoorbeeld op een neonkleurals je erop schiet. Het neerschieten van vijanden wordt al helemaalmooi gebracht. Nadat een vijand is doodgeschoten, verandert deze ineen wirwar van getallen die in de lucht oplo en. Het is alsof eenvirtueel zieltje naar de hemel stijgt.

De opbouw van deze gameis in bijna elk aspect standaard te noemen, Dit kwam vooral naarvoren in het geval van de AI van de tegenstanders. Deze staan jemeestal op te wachten tot je je laat zien. Als zich een vuurgevechtontwikkelt is het meestal zaak om al strafend de vijand neerte schieten. Een uitgebreid gedragspatroon kent de tegenstanderhierbij niet, want deze blijft gewoon achter je aan lopen endoorschieten tot een van jullie twee dood is. Dit kan wederom komendoordat we hier te maken hebben met levels in het begin van de game,maar het is te betwijfelen of er ten opzichte van de makkelijkerevijanden enige verbetering optreedt in de AI van latere vijanden.

Delevels die we kregen te spelen, lijken voor het grootste gedeelteafgerond te zijn en een goed beeld te geven van de kwaliteit van deuiteindelijke game. We hopen dat de ontwikkelaar over de gehele linieverbeteringen weet aan te brengen, want tot nu toe lijkt de game nietveel te brengen. De potentie is er echter, want de setting van eenvirtuele wereld is zeer aansprekend.


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou