BlizzCon 2007 - Deel 2 | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Het is ondertu en al voor de tweede keer dat ontwikkelaar Blizzard een BlizzCon organiseerde. Net zoals tijdens de voorgaande editie hebben we ook dit jaar weer heel wat moois te zien gekregen. Om het allemaal wat overzichtelijk te houden vat Gamer de belangrijkste gebeurteni en, aankondigingen en uitspraken voor jullie samen in het tweede deel van de Blizzcon 2007-feature.World of Warcraft: Wrath of the Lich King

Zondertwijfel was de tweede expansie voor World of Warcraft dé topper van de BlizzCon2007, net zoals The Burning Crusade twee jaar geleden alle aandacht naar zichwist te trekken. Onder de noemer Wrath of the Lich King zullen we deze keerweer een heleboel nieuwe content te zien krijgen, waaronder de introductie vande allereerste Hero-cla : de Death Knight.Mensen die Warcraft3 en de expansie daarvan (The Frozen Throne) gespeeld hebben zullenongetwijfeld weten wat ze van de Death Knight mogen verwachten, vooral quauiterlijk dan. Hoe deze Hero-cla in World of Warcraft precies uit de verf zalkomen is echter nog niet volledig geweten, al kwamen er op de BlizzCon al watleuke flarden aan informatie boven water. Spelers zullen, eens ze aan bepaaldecriteria hebben voldaan én een lange ketting van quests hebben doorlopen, eenDeath Knight kunnen worden. Het is echter niet zo dat je eigen personage opeenszal transformeren naar zo'n ridders des doods: Blizzard heeft ervoor gekozen omspelers als het ware een tweede personage te laten creëren in de vorm van deDeath Knight. Welk level je 'nieuwe' personage zal hebben is nog niet duidelijk,maar op dit moment denkt men het rond level 40 en 50 in te stellen. Welkemagische spreuken en krachten de Death Knight allemaal ter zijner beschikkingzal hebben houdt Blizzard nog een tijdje achter de hand, maar tijdens eeninterview liet men wel vallen dat deze Hero-cla gezien kan worden als een magic damage dealer in combinatie met dekrachten van een tank-personage. Verder zal het mogelijk zijn om een DeathKnight via het Runestyle-system naar je eigen smaak samen te stellen. Ditsysteem laat namelijk toe dat je aan de hand van runen afkomstig uit de Frost,Blood en Unholy families, bepaalde krachten aan je Death Knight kunt toekennen.Op dit moment hebben we enkel de spreuk Army of the Dead mogen aanschouwen, eenkrachtige aanval waarmee de Death Knight een leger van doden kan oproepen.

De runen waarvan de Death Knight gebruik zal kunnen maken

Het zieternaar uit dat elke expansie van World of Warcraft een verhoging van de level cap met zich meebrengt, enook in Wrath of the Lich King is dat niet anders. Spelers zullen tot en metlevel 80 kunnen doorgroeien, wat natuurlijk ook betekent dat er een heleboelnieuwe voorwerpen in het spel zullen opduiken. Ook zullen alle cla es eenupdate van de bestaande talent tree mogen verwachten, al ontbreken despecifieke details nog. Uiteraard zullen ook de bestaande beroepen voorzienworden van nieuwe content, maar belangrijker is dat Wrath of the Lich King eengloednieuw beroep met zich zal meebrengen: InscriptionDit nooiteerder geziene beroep is het best te vergelijken met het reeds bestaandeEnchanting, maar dan toepasbaar op je eigen spreuken en krachten in plaats vanop je wapens en uitrusting. Inscription zal het mogelijk maken om alle vaardighedendie je personage ter beschikking heeft aan te pa en, een uitermate handige optie.Vind je bijvoorbeeld dat het te lang duurt voordat je een vuurbal kunt lancerennaar een vijand, dan zorgt je er met Inscription voor dat de casting time een seconde korter wordt.Blizzard beloofde op de BlizzCon dat Inscription nog een tweede geheime krachtzal bezitten, maar daarover wou men nog niets kwijt. Ook fansvan het PvP-gebeuren zullen in Wrath of the Lich King wat leuks mogenverwachten. De expansie zal namelijk siege weapons ten tonele brengen.Dit zijn wapens die tijdens een gevecht ingezet kunnen worden om grote projectielente lanceren. In Wrath of the Lich King zullen er Battlegrounds te vinden zijndie speciaal werden ontworpen om van siege weapons gebruik te maken. Zo zullener bijvoorbeeld opdrachten te verkrijgen zijn die van spelers vereisen omvolledige gebouwen van de tegenpartij te vernielen. Leuk is dat Blizzard op ditmoment ook denkt aan het toevoegen van bestuurbare, mobiele siege weapons zoalseen tank of een katapult.Ook qualandma a zullen we mooie dingen mogen verwachten van de aankomende expansie.Zo zal in Wrath of the Lich King het ijzige continent Northrend toegevoegdworden, een landma a die in het midden van de zee in het noorden van Azerothdrijft. Op dit eiland zal, naast een verzameling aan nieuwe monsters en ra en,Arthas terug te vinden zijn, het personage dat een centrale rol vervult in deverhaallijn van Wrath of the Lich King. Northrend zal uit maar liefst tienverschillende regio's bestaan, waaronder het groene gebied van de HouwlingFjords waar een typisch Keltische sfeertje heerst, tot het ijzige enspookachtige Dragonblight-gebied. Verder zal ook Dalaran, de stad onder degrote, paarse koepel, verplaatst worden naar Northrend doordat de Mages eengrote rol zullen spelen in de strijd tegen Arthas.

Er zijnhoogstwaarschijnlijk nog een hele hoop dingen die we vergeten te vermelden,maar de komende maanden zal Blizzard hoogstwaarschijnlijk nog veel meerinformatie vrijgeven over de dingen die we nog mogen verwachten van Wrath ofthe Lich King. Wanneer we de expansie precies in de winkels zullen terugvindenis nog onduidelijk, maar Blizzard kennende zal het nog een tijdje duren voordatwe de eerste stappen in Northrend zullen mogen zetten.Wat doen we in afwachting van Wrath of the Lich King?De BlizzCondraaide dan vooral rond de nieuwe producten die Blizzard de komende jaren zaluitbrengen, maar ook in de nabije toekomst zal de ontwikkelaar met verse dingenop de proppen komen. Zo zullen alle World of Warcraft-spelers de komendemaanden wat nieuwe patches mogen verwachten waarin onder andere de onderstaandedingen te vinden zullen zijn:- Deintegratie van voice-chat in World of Warcraft. Eigenlijk een schande dat hetnog niet eerder is uitgebracht, maar Blizzard heeft eindelijk ingezien dat hetvreselijk vervelend is om met allerlei programma's te prullen om gewoon met je makkerste kunnen praten terwijl je aan het spelen bent. Daarom zal in een aankomendepatch een ingame voice-chat functie zitten die volledig in de interface van hetspel ingebakken zal worden. Maak je echter geen zorgen, je zult nooit mensenbuiten je party of raidgroep horen, stel je maar eens voor hoe het er in TheBarrens aan toe zou gaan mocht echt iedereen z'n stem over de dorre vlakte weergalmen!Het zal tevens ook mogelijk zijn om kanalen op te starten waar enkel eenselecte groep mensen de toegang tot heeft zodat je gezellig met wat vriendenover allerlei onderwerpen kunt kletsen.

Vooral tijdens grote raids zal ingame voice chat handig worden

- GuildHousing mag dan nog steeds niet op de to-do listvan Blizzard terug te vinden zijn, in een van de aankomende patches zullenhoogstwaarschijnlijk wel Guild Banks aan het spel worden toegevoegd. Dit zijnplaatsen waar leden van de guild, mits toestemming, items zullen kunnendeponeren en uitlenen. Hoe de Guild Banks precies vormgegeven zullen worden isnog niet duidelijk, maar het idee dat Blizzard ook eens wat voor guilds zaldoen is op z'n minst positief te noemen. - Alslaatste staat er ook nog een gloednieuwe dungeonop het programma, zijnde Zul'Aman. Deze nieuwe instance zal volledig rond deForest Trolls draaien, een ras dat in World of Warcraft nog niet grondig aanbod is gekomen. Zul'Aman zal te vinden zijn the Ghostlands, het gebied waaralle jonge Blood Elves hun avontuur beginnen. Het leuke is dat de nieuwe dungeon zich eerder zal richten op demeer casual WoW-spelers, eenwelkome afwi eling na de introductie van TheBlack Temple. Eens Zul'Aman open is voor bezoek vertellen we jullie meerover deze intere ante dungeon.

Een screenshot van Zul'Aman, de aankomende Forest Troll-dungeon

Wat we niet te zien kregen op de BlizzCon

Diablo III!Waar was de opvolger op het immens populaire en nog steeds gespeelde Diablo IIdat ondertu en alweer zeven jaar geleden voor de PC verscheen? Nergens op deBlizzCon was een spoor te vinden van het spel, terwijl er constant spanning inde lucht hing wanneer de game nu eindelijk zou opduiken. In een interview metPaul Sams bijvoorbeeld geeft de man toe dat Blizzard zonder enige twijfel ooitde draad terug zal oppikken, maar meer krijgt men niet los omtrent Diablo III.Mi chien zal het spel de nodige aandacht krijgen op een volgende BlizzCon of,wie weet, op een apart evenement? Blizzard liet namelijk weten dat er in detoekomst nog meer exclusieve conferenties zullen volgen waarop hun productencentraal staan.

OokStarcraft: Ghost lijkt volledig van het toneel verdwenen te zijn. De game dieorigineel nog voor de vorige generatie consoles zou verschijnen was, net zoalsDiablo III, niet aanwezig op de BlizzCon. Of het spel helemaal naar deprullenbak is verdwenen is niet duidelijk, Blizzard laat enkel weten dat hetteam dat verantwoordelijk was voor de productie van Starcraft: Ghost op ditmoment voor een groot deel achter de schermen van World of Warcraft aan hetwerken is. Persoonlijk denk ik dat we van Starcraft: Ghost niet veel meerzullen horen, al was het maar omdat Blizzard genoeg werk heeft met StarcraftII.

Een beeld van Starcraft: Ghost zoals het er een paar jaar geleden uitzag

En dan waser nog het mysterieuze spel waaraan Team 3 (een van de werknamen voor een groepje mensenbij Blizzard) aan het zwoegen zou zijn. Volgens bezoekers van de BlizzCon dedener heel wat verschillende geruchten de ronde, al ziet het er op dit moment naaruit dat Blizzard aan het werken is aan een volledig nieuwe franchise die nietste maken heeft met Diablo, Starcraft of Warcraft. Zeker zijn we daar echterniet van, met Blizzard weet je nooit!


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou